Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-451-27.05.2015
  • Дата на решение: 27.05.2015 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД;
  • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/501/2013
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КАБЕЛНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ ОПЕРАТОРИ /БАККО/
  • Ответник(ници): ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД; "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" АД; ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД
Дата на публикуване: 02.06.2015 г.

PDF ODF