Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-843-26.06.2014
  • Дата на решение: 26.06.2014 г.
  • Произнасяне: постановява, че дадена сделка не представлява концентрация() - УДФОРД ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН;
  • Правно основание: чл.22 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/709/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): УДФОРД ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 27.06.2014 г.

PDF ODF