Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-641-14.05.2014
  • Дата на решение: 14.05.2014 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД;
  • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 21 от ЗЗК; чл. 101 от ДФЕС; чл. 102 от ДФЕС;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1148/2013
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД; "НЕЛБО" ЕАД; "ТОПЛОСНАБДИТЕЛНА АГЕНЦИЯ - ЕНЕРГИЕН СЕРВИЗ-НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; "ТЕХЕМ СЪРВИСИС" ЕООД; "БРУНАТА"ООД; "ИСТА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Дата на публикуване: 19.05.2014 г.

DOC