Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-640-14.05.2014
  • Дата на решение: 14.05.2014 г.
  • Произнасяне: друго(приема становище относно относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу хау и търговска информация (тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/461/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 15.05.2014 г.

PDF ODF