Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-631-14.05.2014
  • Дата на решение: 14.05.2014 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ЕТ "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ - АНТОН АНТОНОВ";
  • Правно основание: чл. 122г, ал. 1, т. 1, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/439/2014
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): ЕТ "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ - АНТОН АНТОНОВ"
  • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
Дата на публикуване: 21.05.2014 г.

PDF ODF