Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1455-28.10.2013
  • Дата на решение: 28.10.2013 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "БУЛГАРТАБАК-ТРЕЙДИНГ"АД;
  • Правно основание: чл.22 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/593/2013
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "БУЛГАРТАБАК-ТРЕЙДИНГ"АД
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 06.11.2013 г.

DOC