Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1026-14.08.2013
  • Дата на решение: 14.08.2013 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(РАЗРЕШАВА се концентрация, изразяваща се в придобиване на контрол от страна на „Лукерг Реню“ ГмбХ върху „Глобо Енерджи“ ЕООД, „Марк 1“ ЕООД, „Марк 2“ ЕООД и „УП България 4“ ЕООД ) - "ЛУКЕРГ РЕНЮ" ГМБХ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/758/2013
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "ЛУКЕРГ РЕНЮ" ГМБХ
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 19.08.2013 г.

PDF ODF