Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-843-11.07.2013
  • Дата на решение: 11.07.2013 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР.ВИДИН;
  • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/852/2011
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): "ВИТРЕЙД" ООД
  • Ответник(ници): "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР.ВИДИН
Дата на публикуване: 12.07.2013 г.

PDF ODF