Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-584-22.05.2013
  • Дата на решение: 22.05.2013 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН; друго(възлага направените от жалбоподателя разноски) - НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/468/2013
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ПРОЛЕС - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
  • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН
Дата на публикуване: 27.05.2013 г.

PDF ODF