Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1103-02.10.2012
  • Дата на решение: 02.10.2012 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(за заблуждаваща радио реклама) - "ЕКОБУЛПАК" АД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(за заблуждаваща радио реклама) - ИВЕНТЗОУН ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(за изготвянето и публикуването на заблуждаваща реклама в интернет) - "ЕКОБУЛПАК" АД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(за изготвянето и публикуването на заблуждаваща реклама в интернет) - ИВЕНТЗОУН ООД; установява, че не е извършено нарушение() - "ЕКОБУЛПАК" АД;
  • Правно основание: чл. 32, ал. 1, т. , б. ; чл. 32, ал. 1, т. , б. ; чл. 32, ал. 1, т. , б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/199/2012
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД
  • Ответник(ници): "ЕКОБУЛПАК" АД; ИВЕНТЗОУН ООД
Дата на публикуване: 10.10.2012 г.

PDF ODF