Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-889-26.07.2012
  • Дата на решение: 26.07.2012 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД; установява, че не е извършено нарушение() - "ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/859/2011
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД; "ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Дата на публикуване: 30.07.2012 г.

PDF ODF