Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-262-13.03.2012
  • Дата на решение: 13.03.2012 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 от ЗЗК) - "МУЛТИПРО ТМ" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК) - "МУЛТИПРО ТМ" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 37 от ЗЗК) - "МУЛТИПРО ТМ" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЗК) - ЕЛВИРА ХАЧИК ЯХДЖИЯН; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЗК) - ЦВЕТАНА КОЛЧЕВА ТОШЕВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЗК) - МАРИЯ ЦАНОВА НИКОЛОВА; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Оставя без уважение искането за възлагане на разноски) - "АГЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК; чл. 37 ал. 1 от ЗЗК; чл. 37 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1178/2011
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "АГЕНЦИЯ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ" ЕООД
  • Ответник(ници): "МУЛТИПРО ТМ" ООД; ЕЛВИРА ХАЧИК ЯХДЖИЯН; ЦВЕТАНА КОЛЧЕВА ТОШЕВА; МАРИЯ ЦАНОВА НИКОЛОВА
Дата на публикуване: 21.03.2012 г.

PDF ODF