Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1059-27.07.2011 Решение № АКТ-1059-27.07.2011
  • Дата на решение: 27.07.2011 г.
  • Произнасяне: приема секторен анализ(на конкурентната среда на производството и реализацията на бензин и дизелово гориво) ; образува производство(По чл.15 ЗЗК/чл. 101 ДФЕС и чл 21 ЗЗК/чл. 102 ДФЕС) ; друго(Информира Министъра на финансите за необходимостта, съобразно неговата компетентност и приложимото европейско законодателство да се предприемат подходящи мерки за подобряване на конкурентната среда.) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/250/2011
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 03.08.2011 г.

DOC