Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-944-14.07.2011
  • Дата на решение: 14.07.2011 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(постановява незабавно изпълнение на решението по т. 1) - "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД;
  • Правно основание: чл.22 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/551/2011
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 15.07.2011 г.

DOC