Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Преглед на решение, определение, разпореждане

Решение № АКТ-1338-26.10.2010
  • Дата на решение: 26.10.2010 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - "ВИТОША СКИ" АД;
  • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/178/2010
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): "СДРУЖЕНИЕ НА ВИТОШКИТЕ СКИ И СНОУБОРД УЧИЛИЩА"; СДРУЖЕНИЕ "СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "МОТЕН""
  • Ответник(ници): "ВИТОША СКИ" АД
Дата на публикуване: 28.10.2010 г.

PDF ODF