Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Определения Закон за защита на конкуренцията
Години:
2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010   

Намерени са общо 8 определения по ЗЗК за 2019 година.
1     Определение № АКТ-1242-14.11.2019
 • Дата на определение: 14.11.2019 г.
 • Произнасяне: възобновява спряно производство() - АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"; възобновява спряно производство() - "СОФИЙСКА ВОДА" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/887/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 22.11.2019 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-968-05.09.2019
 • Дата на определение: 05.09.2019 г.
 • Произнасяне: възобновява спряно производство(ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по преписка № КЗК-239/2018 г.) - "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/239/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП" АД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 05.09.2019 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-536-25.04.2019
 • Дата на определение: 25.04.2019 г.
 • Произнасяне: възобновява спряно производство(ВЪЗОБНОВЯВА производството по преписка № КЗК-176/2015 г. );
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/176/2015
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): "РИТУАЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 07.05.2019 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-470-11.04.2019
 • Дата на определение: 11.04.2019 г.
 • Произнасяне: конституира заинтересовани лица() - "ЗАКЛАДИ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПОЛФАРМА С.А.";
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 34 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1119/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ЗАКЛАДИ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПОЛФАРМА С.А. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ
 • Ответник(ници): "ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-367-21.03.2019
 • Дата на определение: 21.03.2019 г.
 • Произнасяне: възобновява спряно производство(Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. на КЕВР);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/640/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): "ДИГЕО" ЕООД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 26.03.2019 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (8)] Следваща > Последна >>