Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Решения Закон за защита на конкуренцията
Години:
2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008   

Намерени са общо 35 решения по ЗЗК за 2020 година.
1     Решение № АКТ-399-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(ОБРАЗУВА производство по чл. 28, т. 1 от ЗЗК за оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на Проекти на Закони за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/335/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

DOC
2     Решение № АКТ-372-21.05.2020
 • Дата на решение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 ал. 1, чл. 35, ал. 1, 2 и 3, чл. 36, ал. 1 и ал. 4 и чл. 29 от ЗЗК) - "РИ - ДЖЕН" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, чл. 32, ал. 1, вр. чл. 33 ал. 1, чл. 35, ал. 1, 2 и 3, чл. 36, ал. 1 и ал. 4 и чл. 29 от ЗЗК) - "РИ - ДЖЕН - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - ПРОЛЕНИУМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски(чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "РИ - ДЖЕН" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 3 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК; чл. 36 ал. 4 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/931/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): ПРОЛЕНИУМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН; "ЕСТЕЕ ФАРМА БЪЛГАРИЯ 2018" ЕООД
 • Ответник(ници): "РИ - ДЖЕН - ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" ЕООД; "РИ - ДЖЕН" ЕООД
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-363-14.05.2020
 • Дата на решение: 14.05.2020 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди, както и на свързаните с тях пазари.);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/318/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Секторни анализи
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-337-14.05.2020
 • Дата на решение: 14.05.2020 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30, чл. 36, ал. 1 и по чл. 29 от ЗЗК) - "КАСА БЕЛИСИМА" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30, по чл. 36, ал. 1, по чл. 29 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЗК) - МИРОСЛАВ БЕРБЕРОВ; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "КАПИТАЛ - ИЙСТ" ЕООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "КАСА БЕЛИСИМА" ЕООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - МИРОСЛАВ БЕРБЕРОВ;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 30 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/852/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "КАПИТАЛ - ИЙСТ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИРОСЛАВ БЕРБЕРОВ; "КАСА БЕЛИСИМА" ЕООД
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-332-30.04.2020
 • Дата на решение: 30.04.2020 г.
 • Произнасяне: друго(конституира ответна страна) - БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/255/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД; "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; "САКСА" ООД; РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД; "ЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД; "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД; "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД; "НИС ПЕТРОЛ" ЕООД; "ПЕТРОЛ" АД; "ТРЕЙДНЕТ ВАРНА" ЕООД; ИНСА ОЙЛ ЕООД
Дата на публикуване: 30.04.2020 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (35)] Следваща > Последна >>