Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Решения Закон за защита на конкуренцията
Години:
2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008   

Намерени са общо 97 решения по ЗЗК за 2019 година.
1     Решение № АКТ-1095-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: започва задълбочено проучване() - "ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ" Б.В.;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/822/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ИЙСТЪРН ЮРЪПИЪН ЕЛЕКТРИК КЪМПАНИ" Б.В.
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 10.10.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1093-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: постановява, че дадена сделка не представлява концентрация() - "ФОРТ НОКС" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/774/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ФОРТ НОКС" ООД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.10.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1092-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - СТАМИНА БИДКО Б.Ф.;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/701/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): СТАМИНА БИДКО Б.Ф.
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.10.2019 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1072-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 ЗЗК) - "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/556/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 14.10.2019 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1046-03.10.2019
 • Дата на решение: 03.10.2019 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - "ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ" АД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - "ЖОЗИ 2009" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - "НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - "ДЕКА - ТРЕЙД" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - "ДЖОПА ИСЪ СИСТЕМЛЕРИ САН. ВЕ ТИДЖ." АД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - ДЖОШКЬОНОЗ ХОЛДИНГ; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - ДЕМИРДЬОКЮМ; прекратява производството() - "БОР САН" АД; прекратява производството() - МАСТАС МАКИНА КАЛЪП САН. ВЕ ТИДЖ; прекратява производството() - ДАЙКИН ТЮРКИ; прекратява производството() - ЮНМАК ЪСЪТМА СИСТЕМЛЕРИ МАКИНА САНАИЬ ВЕ ТИДЖАРЕТ; прекратява производството() - ЮНЛЮСОЙ САНАНЪ ВЕ ТИДЖ ООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" АД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "ДЖОПА ИСЪ СИСТЕМЛЕРИ САН. ВЕ ТИДЖ." АД;
 • Правно основание: чл. 36 ал. 4 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/314/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" АД
 • Ответник(ници): "БОР САН" АД; ДЖОШКЬОНОЗ ХОЛДИНГ; ДЕМИРДЬОКЮМ; "ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ" АД; МАСТАС МАКИНА КАЛЪП САН. ВЕ ТИДЖ; "НЕС - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ" ООД; "ЖОЗИ 2009" ЕООД; ДАЙКИН ТЮРКИ; ЮНМАК ЪСЪТМА СИСТЕМЛЕРИ МАКИНА САНАИЬ ВЕ ТИДЖАРЕТ; ЮНЛЮСОЙ САНАНЪ ВЕ ТИДЖ ООД; "ДЕКА - ТРЕЙД" ООД; "ДЖОПА ИСЪ СИСТЕМЛЕРИ САН. ВЕ ТИДЖ." АД
Дата на публикуване: 08.10.2019 г.

DOC
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (97)] Следваща > Последна >>