Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
29.10.2020   27.10.2020   25.10.2020   23.10.2020   21.10.2020   19.10.2020   17.10.2020  
28.10.2020   26.10.2020   24.10.2020   22.10.2020   20.10.2020   18.10.2020   16.10.2020  

Намерени са общо 3 разпореждания по ЗК публикувани на 29.10.2020 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 29.10.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1705-07.10.2020
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ТИМИШЧИН ДМИТРОВИЧ
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 29.10.2020 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 29.10.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1707-07.10.2020
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ТИМИШЧИН ДМИТРОВИЧ
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 29.10.2020 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 29.10.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1706-07.10.2020
 • Вид производство: ЗК
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
 • Инициатор(и): ТИМИШЧИН ДМИТРОВИЧ
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 29.10.2020 г.