Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.03.2019   16.03.2019   14.03.2019   12.03.2019   10.03.2019   08.03.2019   06.03.2019  
17.03.2019   15.03.2019   13.03.2019   11.03.2019   09.03.2019   07.03.2019   05.03.2019  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗК публикувани на 18.03.2019 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 18.03.2019 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДЗЗД "ТОРН СПРИНГ ЕНД ПАРТНЪРС";
  • Правно основание: чл. 159, ал. 1, т. 2, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-2663-07.12.2018
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): ДЗЗД "ТОРН СПРИНГ ЕНД ПАРТНЪРС"
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЪН
Дата на публикуване: 18.03.2019 г.