Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
30.01.2020   28.01.2020   26.01.2020   24.01.2020   22.01.2020   20.01.2020   18.01.2020  
29.01.2020   27.01.2020   25.01.2020   23.01.2020   21.01.2020   19.01.2020   17.01.2020  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗК публикувани на 30.01.2020 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 30.01.2020 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - АЛЕКСЕЙ ВЛОДКОВ;
  • Правно основание: чл. 159, ал. 1, т. 2, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-2468-30.12.2019
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): АЛЕКСЕЙ ВЛОДКОВ
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 30.01.2020 г.