Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.02.2018   19.02.2018   17.02.2018   15.02.2018   13.02.2018   11.02.2018   09.02.2018  
20.02.2018   18.02.2018   16.02.2018   14.02.2018   12.02.2018   10.02.2018   08.02.2018  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗК публикувани на 21.02.2018 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 21.02.2018 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - СДРУЖЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНОСТТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ;
  • Правно основание: чл. 85, ал. 6, т. 2, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-55-05.01.2018
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): СДРУЖЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНОСТТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КЮСТЕНДИЛ
Дата на публикуване: 21.02.2018 г.