Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.01.2017   24.01.2017   22.01.2017   20.01.2017   18.01.2017   16.01.2017   14.01.2017  
25.01.2017   23.01.2017   21.01.2017   19.01.2017   17.01.2017   15.01.2017   13.01.2017  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗК публикувани на 26.01.2017 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 26.01.2017 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ КАЛОЯНОВО;
  • Правно основание: чл. 85, ал. 6, т. 2, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-2243-01.11.2016
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ КАЛОЯНОВО
  • Ответник(ници): ОС КАЛОЯНОВО /ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО/
Дата на публикуване: 26.01.2017 г.