Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
02.02.2018   31.01.2018   29.01.2018   27.01.2018   25.01.2018   23.01.2018   21.01.2018  
01.02.2018   30.01.2018   28.01.2018   26.01.2018   24.01.2018   22.01.2018   20.01.2018  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗК публикувани на 02.02.2018 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 02.02.2018 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство();
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-59-05.01.2018
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ИДИМЕКС" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН
Дата на публикуване: 02.02.2018 г.