Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
28.09.2017   26.09.2017   24.09.2017   22.09.2017   20.09.2017   18.09.2017   16.09.2017  
27.09.2017   25.09.2017   23.09.2017   21.09.2017   19.09.2017   17.09.2017   15.09.2017  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗК публикувани на 28.09.2017 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 28.09.2017 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ" ООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-2004-20.09.2017
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ" ООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ /МТИТС/; МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
Дата на публикуване: 28.09.2017 г.