Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
31.10.2018   29.10.2018   27.10.2018   25.10.2018   23.10.2018   21.10.2018   19.10.2018  
30.10.2018   28.10.2018   26.10.2018   24.10.2018   22.10.2018   20.10.2018   18.10.2018  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗК публикувани на 31.10.2018 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зк: 31.10.2018 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ;
  • Правно основание: чл. 159, ал. 1, т. 1, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1109/2018
  • Номер на входящ документ: ВХР-2192-03.10.2018
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): ОБЩИНА ПОМОРИЕ
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 31.10.2018 г.