Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.02.2018   25.02.2018   23.02.2018   21.02.2018   19.02.2018   17.02.2018   15.02.2018  
26.02.2018   24.02.2018   22.02.2018   20.02.2018   18.02.2018   16.02.2018   14.02.2018  

Намерени са общо 1 определение по ЗК публикувани на 27.02.2018 г.
1     Определение № АКТ-227-22.02.2018
  • Дата на определение: 22.02.2018 г.
  • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ДИАНА ИВАНОВА КИШКИЛОВА;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/129/2018
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): ДИАНА ИВАНОВА КИШКИЛОВА
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН
Дата на публикуване: 27.02.2018 г.

PDF ODF