Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
12.04.2019   10.04.2019   08.04.2019   06.04.2019   04.04.2019   02.04.2019   31.03.2019  
11.04.2019   09.04.2019   07.04.2019   05.04.2019   03.04.2019   01.04.2019   30.03.2019  

Намерени са общо 1 определение по ЗК публикувани на 12.04.2019 г.
1     Определение № АКТ-449-11.04.2019
  • Дата на определение: 11.04.2019 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ; прекратява производството() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерски съвет на Република България за възлагане на разноски.) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерство на туризма за възлагане на разноски.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на община Поморие за възлагане на сторените в производството пред КЗК разноски.) - ОБЩИНА ПОМОРИЕ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1109/2018
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): ОБЩИНА ПОМОРИЕ
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 12.04.2019 г.

PDF ODF