Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.01.2019   14.01.2019   12.01.2019   10.01.2019   08.01.2019   06.01.2019   04.01.2019  
15.01.2019   13.01.2019   11.01.2019   09.01.2019   07.01.2019   05.01.2019   03.01.2019  

Намерени са общо 1 определение по ЗК публикувани на 16.01.2019 г.
1     Определение № АКТ-44-10.01.2019
  • Дата на определение: 10.01.2019 г.
  • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ОБЩИНА ПОМОРИЕ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1109/2018
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): ОБЩИНА ПОМОРИЕ
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 16.01.2019 г.

PDF ODF