Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.03.2021   22.03.2021   20.03.2021   18.03.2021   16.03.2021   14.03.2021   12.03.2021  
23.03.2021   21.03.2021   19.03.2021   17.03.2021   15.03.2021   13.03.2021   11.03.2021  

Намерени са общо 1 определение по ЗК публикувани на 24.03.2021 г.
1     Определение № АКТ-285-18.03.2021
  • Дата на определение: 18.03.2021 г.
  • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ПЕРЛА Г" АД; оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ИТС 2005" ЕАД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/189/2021
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ПЕРЛА Г" АД; "ИТС 2005" ЕАД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 24.03.2021 г.

PDF ODF