Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.01.2019   21.01.2019   19.01.2019   17.01.2019   15.01.2019   13.01.2019   11.01.2019  
22.01.2019   20.01.2019   18.01.2019   16.01.2019   14.01.2019   12.01.2019   10.01.2019  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 23.01.2019 г.
1     Решение № АКТ-52-17.01.2019
  • Дата на решение: 17.01.2019 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Експрес Актив Акаунтинг“ ЕООД за възлагане на направените в производството разноски.) - "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Експрес Актив Акаунтинг“ ЕООД да заплати направените от Министерски съвет на Република България разноски в размер на 200 лв. ) - "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министерството на туризма за възлагане на направените в производството разноски.) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1044/2018
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ЕКСПРЕС АКТИВ АКАУНТИНГ" ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF