Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
05.04.2021   03.04.2021   01.04.2021   30.03.2021   28.03.2021   26.03.2021   24.03.2021  
04.04.2021   02.04.2021   31.03.2021   29.03.2021   27.03.2021   25.03.2021   23.03.2021  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 05.04.2021 г.
1     Решение № АКТ-315-01.04.2021
  • Дата на решение: 01.04.2021 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "БУРГАС БИЙЧ КЪМПАНИ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Бургас Бийч Къмпани“ ЕООД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет и от Министерство на туризма ) - "БУРГАС БИЙЧ КЪМПАНИ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Бургас Бийч Къмпани“ ЕООД за възлагане на направените по производството разноски) - "БУРГАС БИЙЧ КЪМПАНИ" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/110/2021
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "БУРГАС БИЙЧ КЪМПАНИ" ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 05.04.2021 г.

PDF ODF