Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
06.07.2020   04.07.2020   02.07.2020   30.06.2020   28.06.2020   26.06.2020   24.06.2020  
05.07.2020   03.07.2020   01.07.2020   29.06.2020   27.06.2020   25.06.2020   23.06.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 06.07.2020 г.
1     Решение № АКТ-529-02.07.2020
  • Дата на решение: 02.07.2020 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЛЛИМ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ЛЛИМ“ ООД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет) - "ЛЛИМ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ЛЛИМ“ ООД за възлагане на направените по производството разноски) - "ЛЛИМ" ООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/324/2020
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ЛЛИМ" ООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
Дата на публикуване: 06.07.2020 г.

PDF ODF