Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
28.12.2017   26.12.2017   24.12.2017   22.12.2017   20.12.2017   18.12.2017   16.12.2017  
27.12.2017   25.12.2017   23.12.2017   21.12.2017   19.12.2017   17.12.2017   15.12.2017  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 28.12.2017 г.
1     Решение № АКТ-1489-21.12.2017
  • Дата на решение: 21.12.2017 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК; друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя Иван Иванов Кутев за присъждане на направените разноски в производството пред КЗК) - ИВАН ИВАНОВ КУТЕВ;
  • Правно основание: чл. 91, ал. 1, т. 2, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/992/2017
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): ИВАН ИВАНОВ КУТЕВ
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК; ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Дата на публикуване: 28.12.2017 г.

PDF ODF