Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.10.2020   18.10.2020   16.10.2020   14.10.2020   12.10.2020   10.10.2020   08.10.2020  
19.10.2020   17.10.2020   15.10.2020   13.10.2020   11.10.2020   09.10.2020   07.10.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 20.10.2020 г.
1     Решение № АКТ-829-15.10.2020
  • Дата на решение: 15.10.2020 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане()"СЪНРАЙЗ ГАРДЪНС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД; оставя жалбата без уважение()"СЪНРАЙЗ ГАРДЪНС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Сънрайз Гардънс Мениджмънт“ ЕООД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет и от Министерство на туризма );
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/602/2020
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "СЪНРАЙЗ ГАРДЪНС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/
Дата на публикуване: 20.10.2020 г.

PDF ODF