Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
30.05.2017   28.05.2017   26.05.2017   24.05.2017   22.05.2017   20.05.2017   18.05.2017  
29.05.2017   27.05.2017   25.05.2017   23.05.2017   21.05.2017   19.05.2017   17.05.2017  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 30.05.2017 г.
1     Решение № АКТ-504-16.05.2017
  • Дата на решение: 16.05.2017 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МЕТРОПОЛИС ГРУП" АД; оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ"; оставя жалбата без уважение() - ОБЕДИНЕНИЕ "СОБАЙК" ДЗЗД; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(разноски) - "МЕТРОПОЛИС ГРУП" АД; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(разноски) - ОБЕДИНЕНИЕ "СОБАЙК" ДЗЗД; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(разноски) - ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ „СОФИЯ БАЙКС“; oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(разноски) - ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ"; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/260/2017
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "МЕТРОПОЛИС ГРУП" АД; ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ"; ОБЕДИНЕНИЕ "СОБАЙК" ДЗЗД
  • Ответник(ници): СОС /СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/; СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 30.05.2017 г.

PDF ODF