Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
07.08.2020   05.08.2020   03.08.2020   01.08.2020   30.07.2020   28.07.2020   26.07.2020  
06.08.2020   04.08.2020   02.08.2020   31.07.2020   29.07.2020   27.07.2020   25.07.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗК публикувани на 07.08.2020 г.
1     Решение № АКТ-656-06.08.2020
  • Дата на решение: 06.08.2020 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ВИА МЕДИА ГРУП" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Виа Медиа Груп“ ООД да заплати направените по производството разноски от Министерски съвет, в размер на 200 (двеста) лв.) - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; друго(ВЪЗЛАГА на „Виа Медиа Груп“ ООД да заплати направените по производството разноски от Министерство на туризма, в размер на 600 (шестстотин) лева) - МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Виа Медиа Груп“ ООД за възлагане на направените по производството разноски.) - "ВИА МЕДИА ГРУП" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/443/2020
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Инициатор(и): "ВИА МЕДИА ГРУП" ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 07.08.2020 г.

PDF ODF