Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.09.2021   22.09.2021   20.09.2021   18.09.2021   16.09.2021   14.09.2021   12.09.2021  
23.09.2021   21.09.2021   19.09.2021   17.09.2021   15.09.2021   13.09.2021   11.09.2021  

Намерени са общо 7 разпореждания по ЗОП публикувани на 24.09.2021 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.09.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1503-17.08.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РОДОПИ
Дата на публикуване: 24.09.2021 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.09.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТИКСИ" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ; чл. , ал. , т. , б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1515-19.08.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТИКСИ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Дата на публикуване: 24.09.2021 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.09.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "КСК ИНВЕСТ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1591-30.08.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "КСК ИНВЕСТ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АРДИНО
Дата на публикуване: 24.09.2021 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.09.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1545-23.08.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" /СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"/
Дата на публикуване: 24.09.2021 г.

5     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.09.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЛИАНТ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1581-27.08.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЛИАНТ" ЕООД
 • Ответник(ници): БИМ /БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ/
Дата на публикуване: 24.09.2021 г.

<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (7)] Следваща > Последна >>