Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.07.2021   25.07.2021   23.07.2021   21.07.2021   19.07.2021   17.07.2021   15.07.2021  
26.07.2021   24.07.2021   22.07.2021   20.07.2021   18.07.2021   16.07.2021   14.07.2021  

Намерени са общо 3 разпореждания по ЗОП публикувани на 27.07.2021 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.07.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДЗЗД "АГРО БУРГАС";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1303-12.07.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "АГРО БУРГАС"
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.07.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "АГРО ЛЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1302-12.07.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "АГРО ЛЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.07.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДЗЗД "БЕРОЕ 2020 АГРО";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1304-12.07.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "БЕРОЕ 2020 АГРО"
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.