Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
15.01.2018   13.01.2018   11.01.2018   09.01.2018   07.01.2018   05.01.2018   03.01.2018  
14.01.2018   12.01.2018   10.01.2018   08.01.2018   06.01.2018   04.01.2018   02.01.2018  

Намерени са общо 3 разпореждания по ЗОП публикувани на 15.01.2018 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 15.01.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЛИАН КЪНСТРАКШЪН СЪРВИСИС" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 4, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2763-29.12.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЛИАН КЪНСТРАКШЪН СЪРВИСИС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Дата на публикуване: 15.01.2018 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 15.01.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ИМПЕРАЛ - ПЕТ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2724-21.12.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ИМПЕРАЛ - ПЕТ" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К БЕБРЕШ" ЕООД
Дата на публикуване: 15.01.2018 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 15.01.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2736-22.12.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 15.01.2018 г.