Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.02.2019   16.02.2019   14.02.2019   12.02.2019   10.02.2019   08.02.2019   06.02.2019  
17.02.2019   15.02.2019   13.02.2019   11.02.2019   09.02.2019   07.02.2019   05.02.2019  

Намерени са общо 3 разпореждания по ЗОП публикувани на 18.02.2019 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 18.02.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-129-21.01.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РУЖИНЦИ
Дата на публикуване: 18.02.2019 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 18.02.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТУИНС" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 1, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-291-12.02.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТУИНС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РУСЕ
Дата на публикуване: 18.02.2019 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 18.02.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 4, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-297-12.02.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
 • Ответник(ници): OБЩИНА ТВЪРДИЦА
Дата на публикуване: 18.02.2019 г.