Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.04.2018   22.04.2018   20.04.2018   18.04.2018   16.04.2018   14.04.2018   12.04.2018  
23.04.2018   21.04.2018   19.04.2018   17.04.2018   15.04.2018   13.04.2018   11.04.2018  

Намерени са общо 2 разпореждания по ЗОП публикувани на 24.04.2018 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.04.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "АЕРОСПЕЦИАЛ 91" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 1, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-847-20.04.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "АЕРОСПЕЦИАЛ 91" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СВИЩОВ
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.04.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "КОЛЧЕВА И КО" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-640-22.03.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "КОЛЧЕВА И КО" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛИЦА
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.