Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.10.2017   17.10.2017   15.10.2017   13.10.2017   11.10.2017   09.10.2017   07.10.2017  
18.10.2017   16.10.2017   14.10.2017   12.10.2017   10.10.2017   08.10.2017   06.10.2017  

Намерени са общо 5 разпореждания по ЗОП публикувани на 19.10.2017 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 19.10.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТЕКРАМ" ЕАД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1907-05.09.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТЕКРАМ" ЕАД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
Дата на публикуване: 19.10.2017 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 19.10.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ТЕКРАМ" ЕАД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1999-19.09.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТЕКРАМ" ЕАД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
Дата на публикуване: 19.10.2017 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 19.10.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ЗД "ОЗОК ИНС" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 3, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2186-16.10.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ЗД "ОЗОК ИНС" АД
 • Ответник(ници): ДП "РВД" /ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"/
Дата на публикуване: 19.10.2017 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 19.10.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 1, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2196-17.10.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ИТ КОНСУЛТИНГ И ИНТЕГРИРАНЕ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Дата на публикуване: 19.10.2017 г.

5     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 19.10.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ЗД "БУЛ ИНС" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 3, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2202-17.10.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ЗД "БУЛ ИНС" АД
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
Дата на публикуване: 19.10.2017 г.