Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.02.2017   22.02.2017   20.02.2017   18.02.2017   16.02.2017   14.02.2017   12.02.2017  
23.02.2017   21.02.2017   19.02.2017   17.02.2017   15.02.2017   13.02.2017   11.02.2017  

Намерени са общо 4 разпореждания по ЗОП публикувани на 24.02.2017 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.02.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "СПИЙД ТРЕЙД" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-233-31.01.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "СПИЙД ТРЕЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.02.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-253-02.02.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "БАЛКАНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.02.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЕВЪРГРИЙН КОРПОРЕЙШЪН" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 1, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-362-16.02.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕВЪРГРИЙН КОРПОРЕЙШЪН" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВИДИН
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 24.02.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ХРОМАКС ТРАФИК"ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-195-26.01.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ХРОМАКС ТРАФИК"ООД
 • Ответник(ници): ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ МВР
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.