Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.09.2020   21.09.2020   19.09.2020   17.09.2020   15.09.2020   13.09.2020   11.09.2020  
22.09.2020   20.09.2020   18.09.2020   16.09.2020   14.09.2020   12.09.2020   10.09.2020  

Намерени са общо 2 разпореждания по ЗОП публикувани на 23.09.2020 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 23.09.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СТАРА ЗАГОРА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1545-09.09.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ БУЛСТРОЙ"
 • Ответник(ници): ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СТАРА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 23.09.2020 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 23.09.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1367-10.08.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): СДРУЖЕНИЕ "ПАРКИНГ НАДЕЖДА 2019"
 • Ответник(ници): "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/
Дата на публикуване: 23.09.2020 г.