Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
12.04.2021   10.04.2021   08.04.2021   06.04.2021   04.04.2021   02.04.2021   31.03.2021  
11.04.2021   09.04.2021   07.04.2021   05.04.2021   03.04.2021   01.04.2021   30.03.2021  

Намерени са общо 5 разпореждания по ЗОП публикувани на 12.04.2021 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.04.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "БГ АСФАЛТ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-521-23.03.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "БГ АСФАЛТ" ООД
 • Ответник(ници): СО, Р-Н "КРАСНА ПОЛЯНА"
Дата на публикуване: 12.04.2021 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.04.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПЕСТ КОНТРОЛ ЛОМ" ДЗЗД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-526-23.03.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЕСТ КОНТРОЛ ЛОМ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЛОМ
Дата на публикуване: 12.04.2021 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.04.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-568-30.03.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СУВОРОВО
Дата на публикуване: 12.04.2021 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.04.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2016" ДЗЗД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-522-23.03.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2016" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 12.04.2021 г.

5     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.04.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ЕТ "ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС";
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-360-26.02.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ЕТ "ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КУКЛЕН
Дата на публикуване: 12.04.2021 г.