Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
12.11.2019   10.11.2019   08.11.2019   06.11.2019   04.11.2019   02.11.2019   31.10.2019  
11.11.2019   09.11.2019   07.11.2019   05.11.2019   03.11.2019   01.11.2019   30.10.2019  

Намерени са общо 4 разпореждания по ЗОП публикувани на 12.11.2019 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.11.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ВИ БИ ДЖИ ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1940-14.10.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ВИ БИ ДЖИ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 12.11.2019 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.11.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "УЧМАГ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 5, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2065-04.11.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "УЧМАГ" ООД
 • Ответник(ници): ЦСОП "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", КЪРДЖАЛИ /ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"/
Дата на публикуване: 12.11.2019 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.11.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ДИЛЯНА - ПЕРФЕКТ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1921-10.10.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ДИЛЯНА - ПЕРФЕКТ" ЕООД
 • Ответник(ници): "МБАЛ - ДОБРИЧ" АД
Дата на публикуване: 12.11.2019 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.11.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДЗЗД "БУЛ ВИА ПРИПЕК";
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1926-10.10.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "БУЛ ВИА ПРИПЕК"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
Дата на публикуване: 12.11.2019 г.