Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.10.2021   18.10.2021   16.10.2021   14.10.2021   12.10.2021   10.10.2021   08.10.2021  
19.10.2021   17.10.2021   15.10.2021   13.10.2021   11.10.2021   09.10.2021   07.10.2021  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗОП публикувани на 20.10.2021 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.10.2021 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-1588-30.08.2021
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): "ЗИТА АБАСТРОЙ" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 20.10.2021 г.