Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.02.2018   14.02.2018   12.02.2018   10.02.2018   08.02.2018   06.02.2018   04.02.2018  
15.02.2018   13.02.2018   11.02.2018   09.02.2018   07.02.2018   05.02.2018   03.02.2018  

Намерени са общо 2 разпореждания по ЗОП публикувани на 16.02.2018 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 16.02.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ГЕРИ 81" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 3, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-322-12.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ГЕРИ 81" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 16.02.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "РУДИН" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 3, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-337-13.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "РУДИН" ООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
Дата на публикуване: 16.02.2018 г.