Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.06.2017   24.06.2017   22.06.2017   20.06.2017   18.06.2017   16.06.2017   14.06.2017  
25.06.2017   23.06.2017   21.06.2017   19.06.2017   17.06.2017   15.06.2017   13.06.2017  

Намерени са общо 4 разпореждания по ЗОП публикувани на 26.06.2017 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 26.06.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 4, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1295-20.06.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Дата на публикуване: 26.06.2017 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 26.06.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "АРТ БОХЕМИА" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1178-07.06.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "АРТ БОХЕМИА" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
Дата на публикуване: 26.06.2017 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 26.06.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПОЛИФОРМЕТАЛ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-992-10.05.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПОЛИФОРМЕТАЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /НКЖИ/
Дата на публикуване: 26.06.2017 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 26.06.2017 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "АЙ ТУУЛС" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1170-06.06.2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "АЙ ТУУЛС" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К - ВАРНА" ООД
Дата на публикуване: 26.06.2017 г.