Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.03.2019   18.03.2019   16.03.2019   14.03.2019   12.03.2019   10.03.2019   08.03.2019  
19.03.2019   17.03.2019   15.03.2019   13.03.2019   11.03.2019   09.03.2019   07.03.2019  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗОП публикувани на 20.03.2019 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.03.2019 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "КАР СТРОЙ" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-402-27.02.2019
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): "КАР СТРОЙ" ЕООД
  • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
Дата на публикуване: 20.03.2019 г.