Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
12.08.2019   10.08.2019   08.08.2019   06.08.2019   04.08.2019   02.08.2019   31.07.2019  
11.08.2019   09.08.2019   07.08.2019   05.08.2019   03.08.2019   01.08.2019   30.07.2019  

Намерени са общо 5 разпореждания по ЗОП публикувани на 12.08.2019 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.08.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ВДХ" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1474-26.07.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ВДХ" АД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.08.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПИ ЕЙЧ АЙ" АД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1449-23.07.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПИ ЕЙЧ АЙ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.08.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1481-29.07.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): МБАЛ "СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООД
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.08.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "БАЛКАНСКИ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1506-30.07.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "БАЛКАНСКИ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НИКОПОЛ
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

5     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 12.08.2019 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1482-29.07.2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): НЦТХ /НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ/
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.