Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.06.2019   24.06.2019   22.06.2019   20.06.2019   18.06.2019   16.06.2019   14.06.2019  
25.06.2019   23.06.2019   21.06.2019   19.06.2019   17.06.2019   15.06.2019   13.06.2019  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗОП публикувани на 26.06.2019 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 26.06.2019 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 4, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-1211-19.06.2019
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Дата на публикуване: 26.06.2019 г.