Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.02.2020   25.02.2020   23.02.2020   21.02.2020   19.02.2020   17.02.2020   15.02.2020  
26.02.2020   24.02.2020   22.02.2020   20.02.2020   18.02.2020   16.02.2020   14.02.2020  

Намерени са общо 3 разпореждания по ЗОП публикувани на 27.02.2020 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.02.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЕСПИ ИНВЕСТ" ООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-218-11.02.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕСПИ ИНВЕСТ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДОМИР
Дата на публикуване: 27.02.2020 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.02.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-167-03.02.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ИХТИМАН
Дата на публикуване: 27.02.2020 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 27.02.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ОБЕДИНЕНИЕ "БГНОВА СОФИЯ" ДЗЗД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-215-10.02.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "БГНОВА СОФИЯ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
Дата на публикуване: 27.02.2020 г.