Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.01.2021   18.01.2021   16.01.2021   14.01.2021   12.01.2021   10.01.2021   08.01.2021  
19.01.2021   17.01.2021   15.01.2021   13.01.2021   11.01.2021   09.01.2021   07.01.2021  

Намерени са общо 5 разпореждания по ЗОП публикувани на 20.01.2021 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.01.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ОБЕДИНЕНИЕ ТИЧА 2020" ДЗЗД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2248-29.12.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ОБЕДИНЕНИЕ ТИЧА 2020" ДЗЗД
 • Ответник(ници): "В И К - ШУМЕН" ООД
Дата на публикуване: 20.01.2021 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.01.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2253-29.12.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): ММС /МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА/
Дата на публикуване: 20.01.2021 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.01.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2254-29.12.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "НИКМАР КЪНСТРАКШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): ММС /МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА/
Дата на публикуване: 20.01.2021 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.01.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2237-22.12.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): УХТ /УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ/ - ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 20.01.2021 г.

5     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.01.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ДЕЗИНФЕКТАНТИ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-2272-31.12.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ДЕЗИНФЕКТАНТИ" ЕООД
 • Ответник(ници): УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД
Дата на публикуване: 20.01.2021 г.