Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
07.03.2018   05.03.2018   03.03.2018   01.03.2018   27.02.2018   25.02.2018   23.02.2018  
06.03.2018   04.03.2018   02.03.2018   28.02.2018   26.02.2018   24.02.2018   22.02.2018  

Намерени са общо 7 разпореждания по ЗОП публикувани на 07.03.2018 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 07.03.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "КАРИ - 10" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-375-16.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "КАРИ - 10" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛИЦА
Дата на публикуване: 07.03.2018 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 07.03.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-370-15.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КИРКОВО
Дата на публикуване: 07.03.2018 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 07.03.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ДЕЗИНФЕКТАНТИ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-356-14.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ДЕЗИНФЕКТАНТИ" ЕООД
 • Ответник(ници): УМБАЛ "КАНЕВ" АД
Дата на публикуване: 07.03.2018 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 07.03.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-378-16.02.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧИРПАН
Дата на публикуване: 07.03.2018 г.

5     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 07.03.2018 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-193-25.01.2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /НКЖИ/
Дата на публикуване: 07.03.2018 г.

<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (7)] Следваща > Последна >>