Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
28.10.2020   26.10.2020   24.10.2020   22.10.2020   20.10.2020   18.10.2020   16.10.2020  
27.10.2020   25.10.2020   23.10.2020   21.10.2020   19.10.2020   17.10.2020   15.10.2020  

Намерени са общо 2 разпореждания по ЗОП публикувани на 28.10.2020 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 28.10.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА";
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 1, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-1552-10.09.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 28.10.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 3, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/771/2020
 • Номер на входящ документ: ВХР-1736-09.10.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВИРУС ПРОМОУШЪНЪЛ СЪЛЮШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.