Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.05.2020   18.05.2020   16.05.2020   14.05.2020   12.05.2020   10.05.2020   08.05.2020  
19.05.2020   17.05.2020   15.05.2020   13.05.2020   11.05.2020   09.05.2020   07.05.2020  

Намерени са общо 4 разпореждания по ЗОП публикувани на 20.05.2020 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.05.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ХИДРОКАН" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-644-28.04.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ХИДРОКАН" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К" ООД, ПЕРНИК
Дата на публикуване: 20.05.2020 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.05.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ЕТ "МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА";
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-614-22.04.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ЕТ "МЕДИМЕКС - ПЕТРОВА"
 • Ответник(ници): ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 20.05.2020 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.05.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ИНТЕЛИДЖЪНТ НЕТУЪРК СОЛЮШЪНС СКОПИЕ;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 2, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-636-27.04.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): ИНТЕЛИДЖЪНТ НЕТУЪРК СОЛЮШЪНС СКОПИЕ
 • Ответник(ници): ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ МВР
Дата на публикуване: 20.05.2020 г.

4     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.05.2020 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ИНМАТ СОФИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 5, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-729-12.05.2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ИНМАТ СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
Дата на публикуване: 20.05.2020 г.