Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.03.2017   14.03.2017   12.03.2017   10.03.2017   08.03.2017   06.03.2017   04.03.2017  
15.03.2017   13.03.2017   11.03.2017   09.03.2017   07.03.2017   05.03.2017   03.03.2017  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗОП публикувани на 16.03.2017 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 16.03.2017 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД;
  • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 4, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-566-13.03.2017
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД
  • Ответник(ници): ДП "ЮЗДП " /ДП "ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"/
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.