Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.01.2020   19.01.2020   17.01.2020   15.01.2020   13.01.2020   11.01.2020   09.01.2020  
20.01.2020   18.01.2020   16.01.2020   14.01.2020   12.01.2020   10.01.2020   08.01.2020  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗОП публикувани на 21.01.2020 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 21.01.2020 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ПЕТРОЛ" АД;
  • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 5, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-55-13.01.2020
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): "ПЕТРОЛ" АД
  • Ответник(ници): ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА / ДКХ
Дата на публикуване: 21.01.2020 г.