Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.11.2018   18.11.2018   16.11.2018   14.11.2018   12.11.2018   10.11.2018   08.11.2018  
19.11.2018   17.11.2018   15.11.2018   13.11.2018   11.11.2018   09.11.2018   07.11.2018  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗОП публикувани на 20.11.2018 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 20.11.2018 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ЕКОСТЕР" ООД;
  • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 3, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-2511-15.11.2018
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): "ЕКОСТЕР" ООД
  • Ответник(ници): МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" , ГР. КЪРДЖАЛИ
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.