Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
09.08.2018   07.08.2018   05.08.2018   03.08.2018   01.08.2018   30.07.2018   28.07.2018  
08.08.2018   06.08.2018   04.08.2018   02.08.2018   31.07.2018   29.07.2018   27.07.2018  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗОП публикувани на 09.08.2018 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 09.08.2018 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД;
  • Правно основание: чл. 201, ал. 1, т. 4, б. ;
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Номер на входящ документ: ВХР-1760-01.08.2018
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
  • Инициатор(и): "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕТРИНО
Дата на публикуване: 09.08.2018 г.