Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
29.04.2021   27.04.2021   25.04.2021   23.04.2021   21.04.2021   19.04.2021   17.04.2021  
28.04.2021   26.04.2021   24.04.2021   22.04.2021   20.04.2021   18.04.2021   16.04.2021  

Намерени са общо 3 разпореждания по ЗОП публикувани на 29.04.2021 г.
1     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 29.04.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-668-12.04.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "БОС - ИТ" ЕООД / "БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ - ИТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
Дата на публикуване: 29.04.2021 г.

2     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 29.04.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ОБЩИНА РАДНЕВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-640-08.04.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДНЕВО
Дата на публикуване: 29.04.2021 г.

3     Разпореждане
 • Дата на разпореждане за отказ от образуване по зоп: 29.04.2021 г.
 • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: -
 • Номер на входящ документ: ВХР-663-12.04.2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: Производство по ЗОП
 • Инициатор(и): "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Дата на публикуване: 29.04.2021 г.