Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.03.2020   16.03.2020   14.03.2020   12.03.2020   10.03.2020   08.03.2020   06.03.2020  
17.03.2020   15.03.2020   13.03.2020   11.03.2020   09.03.2020   07.03.2020   05.03.2020  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 18.03.2020 г.
1     Определение № АКТ-226-12.03.2020
 • Дата на определение: 12.03.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № ВХР-198/06.02.2020 г., подадена от „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД срещу Решение № 5/13.01.2020 г. на управителя на „БДЖ-ПП“ ЕООД и на прокуриста на „БДЖ-ПП“ ЕООД) - "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД; прекратява производството(ПРЕКРАТЯВА образувано производство по преписка № КЗК-138/19.02.2020 г.) - "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Мост Енерджи“ АД по чл. 203, ал. 1 от ЗОП за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.) - "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД; друго(ВЪЗЛАГА на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, ЕИК 175405647, да заплати направените по производството от жалбоподателя „Мост Енерджи“ АД, ЕИК 201325372 разноски в размер на 4500 лв) - "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/138/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД
 • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-218-12.03.2020
 • Дата на определение: 12.03.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № ВХР-157/31.01.2020 г. срещу Решение № 52-14/21.01.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите ) - "ПЕТРОЛ" АД; прекратява производството(ПРЕКРАТЯВА образувано производство по преписка № КЗК-121/12.02.2020 г.) - МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ / МЗХГ; друго(ВЪЗЛАГА на Министерството на земеделието, храните и горите, ЕИК 831909905, да заплати направените от жалбоподателя „Петрол“ АД, ЕИК 831496285, разноски в размер на 850 лв.) - МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ / МЗХГ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/121/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЕТРОЛ" АД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ / МЗХГ
Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

PDF ODF