Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.04.2017   25.04.2017   23.04.2017   21.04.2017   19.04.2017   17.04.2017   15.04.2017  
26.04.2017   24.04.2017   22.04.2017   20.04.2017   18.04.2017   16.04.2017   14.04.2017  

Намерени са общо 8 определения по ЗОП публикувани на 27.04.2017 г.
1     Определение № АКТ-435-25.04.2017
 • Дата на определение: 25.04.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕВРОСТРОЙ - 67" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/327/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕВРОСТРОЙ - 67" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Дата на публикуване: 27.04.2017 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-432-25.04.2017
 • Дата на определение: 25.04.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "БИЛДИНГ ПРОДЖЕКТ 1" ООД; прекратява производството() - "БИЛДИНГ ПРОДЖЕКТ 1" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/341/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БИЛДИНГ ПРОДЖЕКТ 1" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Дата на публикуване: 27.04.2017 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-428-20.04.2017
 • Дата на определение: 20.04.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за предварително изпълнение) - ОБЩИНА ТУТРАКАН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/299/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТПЕРФЕКТ - Т" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТУТРАКАН
Дата на публикуване: 27.04.2017 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-425-20.04.2017
 • Дата на определение: 20.04.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за предварително изпълнение) - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/324/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ПЛАН ИНВЕСТ"
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 27.04.2017 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-423-20.04.2017
 • Дата на определение: 20.04.2017 г.
 • Произнасяне: друго() - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/289/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД; ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ "ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, ДЕЛОЙТ КОНСУЛТАНТА И АС "АНГ" ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА РЕЖИМИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ /МС/; АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Дата на публикуване: 27.04.2017 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (8)] Следваща > Последна >>