Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.06.2019   25.06.2019   23.06.2019   21.06.2019   19.06.2019   17.06.2019   15.06.2019  
26.06.2019   24.06.2019   22.06.2019   20.06.2019   18.06.2019   16.06.2019   14.06.2019  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 27.06.2019 г.
1     Определение № АКТ-730-20.06.2019
 • Дата на определение: 20.06.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "КРАСИН" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/486/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КРАСИН" ООД
 • Ответник(ници): "В И К " ЕООД СМОЛЯН
Дата на публикуване: 27.06.2019 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-729-20.06.2019
 • Дата на определение: 20.06.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/484/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"
 • Ответник(ници): "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 27.06.2019 г.

PDF ODF