Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.05.2020   24.05.2020   22.05.2020   20.05.2020   18.05.2020   16.05.2020   14.05.2020  
25.05.2020   23.05.2020   21.05.2020   19.05.2020   17.05.2020   15.05.2020   13.05.2020  

Намерени са общо 10 определения по ЗОП публикувани на 26.05.2020 г.
1     Определение № АКТ-407-21.05.2020
 • Дата на определение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: друго(допуска предварително изпълнение) - ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/301/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕВРО - АЛИАНС" ООД
 • Ответник(ници): ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-406-21.05.2020
 • Дата на определение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: друго(оставя без разглеждане искане за допускане на прдварително изпълнение) - МУ - ПЛЕВЕН /МЕДИЦИНСИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/277/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКЗОКОНТРОЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): МУ - ПЛЕВЕН /МЕДИЦИНСИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН/
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-405-21.05.2020
 • Дата на определение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искането на възложителя за допускане на предварително изпълнение на обжалваното решение.) - ОБЩИНА ВАРНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/291/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-404-21.05.2020
 • Дата на определение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/304/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО" ООД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-403-21.05.2020
 • Дата на определение: 21.05.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ДЗЗД "ГРАМАДА СТРОЙ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/297/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ГРАМАДА СТРОЙ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Дата на публикуване: 26.05.2020 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (10)] Следваща > Последна >>