Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.11.2020   24.11.2020   22.11.2020   20.11.2020   18.11.2020   16.11.2020   14.11.2020  
25.11.2020   23.11.2020   21.11.2020   19.11.2020   17.11.2020   15.11.2020   13.11.2020  

Намерени са общо 1 определение по ЗОП публикувани на 26.11.2020 г.
1     Определение № АКТ-953-19.11.2020 Определение № АКТ-953-19.11.2020
  • Дата на определение: 19.11.2020 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ вх. № ВХР-1851/26.10.2020 г., подадена от „Енигма гард“ ЕООД срещу Решение № А-571/14.10.2020 г. на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.)"ЕНИГМА ГАРД" ЕООД; друго(ПРЕКРАТЯВА образуваното производство по преписка № КЗК-778/02.11.2020 г.)"ЕНИГМА ГАРД" ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Енигма гард“ ЕООД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.)"ЕНИГМА ГАРД" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Енигма гард“ ЕООД, с ЕИК 200870875 да заплати на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с БУЛСТАТ 000695096, разноски за юрисконсултско възнаграждение.);
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/778/2020
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "ЕНИГМА ГАРД" ЕООД
  • Ответник(ници): ДАМТН /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР/
Дата на публикуване: 26.11.2020 г.

PDF ODF