Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
12.12.2019   10.12.2019   08.12.2019   06.12.2019   04.12.2019   02.12.2019   30.11.2019  
11.12.2019   09.12.2019   07.12.2019   05.12.2019   03.12.2019   01.12.2019   29.11.2019  

Намерени са общо 3 определения по ЗОП публикувани на 12.12.2019 г.
1     Определение № АКТ-1321-05.12.2019
 • Дата на определение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за допускане на предварително изпълнение на Решение № Р01-82 от 18.10.2019 г. на главния секретар на Министерство на образованието и науката ) - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/978/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "ЕВРОВАМОС"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 12.12.2019 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-1320-05.12.2019
 • Дата на определение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за допускане на предварително изпълнение на Решение № Р01-84 от 18.10.2019 г. на главния секретар на Министерство на образованието ) - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/977/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "ЕВРОВАМОС"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 12.12.2019 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-1317-05.12.2019
 • Дата на определение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за допускане на предварително изпълнение на Решение № Р01-89 от 18.10.2019 г. на главния секретар на Министерство на образованието и науката ) - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/937/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "НСК СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 12.12.2019 г.

PDF ODF