Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.06.2017   25.06.2017   23.06.2017   21.06.2017   19.06.2017   17.06.2017   15.06.2017  
26.06.2017   24.06.2017   22.06.2017   20.06.2017   18.06.2017   16.06.2017   14.06.2017  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 27.06.2017 г.
1     Определение № АКТ-674-22.06.2017
 • Дата на определение: 22.06.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД; друго(оставя без уважение искането на жалбоподателя за възлагане на разноски) - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД; друго(оставя без уважение искането за възложителя за разноски) - /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ; прекратява производството() - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/484/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-673-22.06.2017
 • Дата на определение: 22.06.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на възложителя за разноски) - /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ; прекратява производството() - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/443/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

PDF ODF