Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
17.10.2018   15.10.2018   13.10.2018   11.10.2018   09.10.2018   07.10.2018   05.10.2018  
16.10.2018   14.10.2018   12.10.2018   10.10.2018   08.10.2018   06.10.2018   04.10.2018  

Намерени са общо 7 определения по ЗОП публикувани на 17.10.2018 г.
1     Определение № АКТ-1157-11.10.2018
 • Дата на определение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: друго(ЯФГ - изменя решението в частта на разноските) - "БК МЕДИКАЛ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/568/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БК МЕДИКАЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): МБАЛ "СВ. МАРИНА" ЕАД
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-1156-11.10.2018
 • Дата на определение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: налага временна мярка() - ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/866/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ОДИКО - 69" ООД; "Д.Д.Д. - 1" ООД
 • Ответник(ници): ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-1154-11.10.2018
 • Дата на определение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/851/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ИЗКОП СТРОЙИНВЕСТ"
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-1153-11.10.2018
 • Дата на определение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ДЖИСОЛЮШЪНС" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/847/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДЖИСОЛЮШЪНС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-1152-11.10.2018
 • Дата на определение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: възобновява спряно производство() - "МИ-12"ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/494/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МИ-12"ООД
 • Ответник(ници): ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" / ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (7)] Следваща > Последна >>