Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.02.2017   22.02.2017   20.02.2017   18.02.2017   16.02.2017   14.02.2017   12.02.2017  
23.02.2017   21.02.2017   19.02.2017   17.02.2017   15.02.2017   13.02.2017   11.02.2017  

Намерени са общо 12 определения по ЗОП публикувани на 24.02.2017 г.
1     Определение № АКТ-193-16.02.2017
 • Дата на определение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "МАТИ - 2010" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/133/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МАТИ - 2010" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП 'РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-192-16.02.2017
 • Дата на определение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "УТИ ГРУП С.А.";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/130/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "УТИ ГРУП С.А."
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-191-16.02.2017
 • Дата на определение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "УТИ ГРУП С.А.";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/129/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "УТИ ГРУП С.А."
 • Ответник(ници): "ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД -ГР. СТАРА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-190-16.02.2017
 • Дата на определение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от страна на „Карио“ ООД искане за допълване в частта за разноските на Решение № 8/10.01.2017 г.) - „КАРИО” ООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ направеното от страна на „Гранд мобил“ ООД искане за допълване в частта за разноските на Решение № 8/10.01.2017 г., ) - "ГРАНД МОБИЛ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/859/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ГРАНД МОБИЛ" ООД; „КАРИО” ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-189-16.02.2017
 • Дата на определение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(оставя без уважение искане за изменение в частта за разноските на Решение № 31/17.01.2017 г. ) - СДРУЖЕНИЕ "ДЕТСКА МЕЧТА";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/754/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МАРИЦА
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (12)] Следваща > Последна >>