Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
15.10.2019   13.10.2019   11.10.2019   09.10.2019   07.10.2019   05.10.2019   03.10.2019  
14.10.2019   12.10.2019   10.10.2019   08.10.2019   06.10.2019   04.10.2019   02.10.2019  

Намерени са общо 1 определение по ЗОП публикувани на 15.10.2019 г.
1     Определение № АКТ-1098-10.10.2019
  • Дата на определение: 10.10.2019 г.
  • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/808/2019
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
Дата на публикуване: 15.10.2019 г.

PDF ODF