Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
03.08.2020   01.08.2020   30.07.2020   28.07.2020   26.07.2020   24.07.2020   22.07.2020  
02.08.2020   31.07.2020   29.07.2020   27.07.2020   25.07.2020   23.07.2020   21.07.2020  

Намерени са общо 3 определения по ЗОП публикувани на 03.08.2020 г.
1     Определение № АКТ-653-30.07.2020
 • Дата на определение: 30.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за изменение на решението в частта за разноските) - ДЗЗД "ММ МАКС";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/298/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ММ МАКС"
 • Ответник(ници): БАИ /БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ/
Дата на публикуване: 03.08.2020 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-649-30.07.2020
 • Дата на определение: 30.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ /БНТ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/464/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АУДИО - ВИДЕО КОНСУЛТ" ООД
 • Ответник(ници): БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ /БНТ/
Дата на публикуване: 03.08.2020 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-642-30.07.2020
 • Дата на определение: 30.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "АПЕТ" ЕООД; друго(Възлага на община Търговище да заплати разноски) - ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ; прекратява производството() - "АПЕТ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/398/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АПЕТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Дата на публикуване: 03.08.2020 г.

PDF ODF