Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
13.03.2018   11.03.2018   09.03.2018   07.03.2018   05.03.2018   03.03.2018   01.03.2018  
12.03.2018   10.03.2018   08.03.2018   06.03.2018   04.03.2018   02.03.2018   28.02.2018  

Намерени са общо 6 определения по ЗОП публикувани на 13.03.2018 г.
1     Определение № АКТ-283-08.03.2018
 • Дата на определение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/180/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /МВР/
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-280-08.03.2018
 • Дата на определение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "СИНЕМА СЪРВИСИЗ" ООД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "СИНЕМА СЪРВИСИЗ" ООД; прекратява производството() - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА - 1870Г.", ГР. ТРОЯН; друго(ВЪЗЛАГА на Народно читалище „Наука – 1870 г.“, гр. Троян да заплати, направените от „СИНЕМА СЪРВИСИЗ“ ООД в производството пред КЗК разноски) - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА - 1870Г.", ГР. ТРОЯН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/161/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СИНЕМА СЪРВИСИЗ" ООД
 • Ответник(ници): НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА - 1870Г.", ГР. ТРОЯН
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-279-08.03.2018
 • Дата на определение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: oставя без разглеждане друго искане в хода на производството(искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата) - "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД; оставя жалбата без разглеждане() - "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД; прекратява производството() - "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД; друго(възлага разноски в полза на жалбоподателя) - "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/135/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-277-08.03.2018
 • Дата на определение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ЕС СИ ДЖИ - ДИЗАЙН" ЕООД; прекратява производството() - "ЕС СИ ДЖИ - ДИЗАЙН" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/103/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕС СИ ДЖИ - ДИЗАЙН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-276-08.03.2018
 • Дата на определение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(оставя без уважение искането за разноски на жалбоподателя) - ОБЩИНА ХАСКОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/92/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АТА - СТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>