Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
17.10.2017   15.10.2017   13.10.2017   11.10.2017   09.10.2017   07.10.2017   05.10.2017  
16.10.2017   14.10.2017   12.10.2017   10.10.2017   08.10.2017   06.10.2017   04.10.2017  

Намерени са общо 8 определения по ЗОП публикувани на 17.10.2017 г.
1     Определение № АКТ-1174-12.10.2017
 • Дата на определение: 12.10.2017 г.
 • Произнасяне: друго() - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/865/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "РЕГИОНАЛНО ДЕПО - ПАЗАРДЖИК 2017"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Дата на публикуване: 17.10.2017 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-1173-12.10.2017
 • Дата на определение: 12.10.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЕВЛИЕВО" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/867/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЕВЛИЕВО" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕТОВО
Дата на публикуване: 17.10.2017 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-1172-12.10.2017
 • Дата на определение: 12.10.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "АНДИМИ ГРУП" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/862/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АНДИМИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - СЕВЛИЕВО
Дата на публикуване: 17.10.2017 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-1171-12.10.2017
 • Дата на определение: 12.10.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - МБАЛНП "СВ. НАУМ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/858/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
 • Ответник(ници): МБАЛНП "СВ. НАУМ" ЕАД
Дата на публикуване: 17.10.2017 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-1167-12.10.2017
 • Дата на определение: 12.10.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93" ООД; прекратява производството() - "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93" ООД; друго(възлага разноски) - "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/755/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
Дата на публикуване: 17.10.2017 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (8)] Следваща > Последна >>