Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
09.07.2018   07.07.2018   05.07.2018   03.07.2018   01.07.2018   29.06.2018   27.06.2018  
08.07.2018   06.07.2018   04.07.2018   02.07.2018   30.06.2018   28.06.2018   26.06.2018  

Намерени са общо 11 определения по ЗОП публикувани на 09.07.2018 г.
1     Определение № АКТ-754-05.07.2018
 • Дата на определение: 05.07.2018 г.
 • Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 1999/31.05.2018 г. на началник отдел „Обществени поръчки“ в община Варна.) - ОБЩИНА ВАРНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/539/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АМУРАА - КОНСЕРВ - 68" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-753-05.07.2018
 • Дата на определение: 05.07.2018 г.
 • Произнасяне: друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Ековат – България“ ЕООД за изменение на Решение № 611/05.06.2018 г. по преписка № КЗК-415/16.05.2018 г., в частта му за разноските.) - "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/415/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-752-05.07.2018
 • Дата на определение: 05.07.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/546/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-751-05.07.2018
 • Дата на определение: 05.07.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "АСЕТ КО." ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/542/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АСЕТ КО." ООД
 • Ответник(ници): "ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-750-05.07.2018
 • Дата на определение: 05.07.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/540/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕАД
 • Ответник(ници): "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/
Дата на публикуване: 09.07.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (11)] Следваща > Последна >>