Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
14.12.2018   12.12.2018   10.12.2018   08.12.2018   06.12.2018   04.12.2018   02.12.2018  
13.12.2018   11.12.2018   09.12.2018   07.12.2018   05.12.2018   03.12.2018   01.12.2018  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 14.12.2018 г.
1     Определение № АКТ-1365-06.12.2018
 • Дата на определение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА"; прекратява производството() - ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА"; друго(ВЪЗЛАГА на „Генов и Ко“ ЕООД и „НАР“ ООД, съдружници в Обединение „Петрич 2018 Пътища“, да заплатят общо, направените от община Петрич разноски в производството пред КЗК) - ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА"; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Обединение „Петрич 2018 Пътища“ за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК) - ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/921/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Дата на публикуване: 14.12.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-1364-06.12.2018
 • Дата на определение: 06.12.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА"; прекратява производството() - ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА"; друго(ВЪЗЛАГА на „Генов и Ко“ ЕООД и „НАР“ ООД, съдружници в Обединение „Петрич 2018 Пътища“, да заплатят общо, направените от община Петрич разноски в производството пред КЗК) - ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА"; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Обединение „Петрич 2018 Пътища“ за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/916/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ПЕТРИЧ 2018 ПЪТИЩА"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Дата на публикуване: 14.12.2018 г.

PDF ODF