Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
22.11.2017   20.11.2017   18.11.2017   16.11.2017   14.11.2017   12.11.2017   10.11.2017  
21.11.2017   19.11.2017   17.11.2017   15.11.2017   13.11.2017   11.11.2017   09.11.2017  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 22.11.2017 г.
1     Определение № АКТ-1341-16.11.2017
 • Дата на определение: 16.11.2017 г.
 • Произнасяне: възлага допълнителна експертиза() - СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/783/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС" ЕООД
 • Ответник(ници): СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-1331-16.11.2017
 • Дата на определение: 16.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/798/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИНДУСТРА" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Дата на публикуване: 22.11.2017 г.

PDF ODF