Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
13.02.2018   11.02.2018   09.02.2018   07.02.2018   05.02.2018   03.02.2018   01.02.2018  
12.02.2018   10.02.2018   08.02.2018   06.02.2018   04.02.2018   02.02.2018   31.01.2018  

Намерени са общо 4 определения по ЗОП публикувани на 13.02.2018 г.
1     Определение № АКТ-170-08.02.2018
 • Дата на определение: 08.02.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(предварително изпълнение, ОП 2) - ОБЩИНА ДУПНИЦА; оставя без уважение друго искане в хода на производството(предварително изпълнение, ОП 1) - ОБЩИНА ДУПНИЦА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/73/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНФОСИСТЕМС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД; "СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДУПНИЦА
Дата на публикуване: 13.02.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-169-08.02.2018
 • Дата на определение: 08.02.2018 г.
 • Произнасяне: друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на предварително изпълнение на изпълнителния директора на ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ) - ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/84/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКОДИН" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
Дата на публикуване: 13.02.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-168-08.02.2018
 • Дата на определение: 08.02.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/118/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДИДЖИКОРП ТЕХНОЛОДЖИС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/
Дата на публикуване: 13.02.2018 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-167-08.02.2018
 • Дата на определение: 08.02.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "МОБИЛТЕЛ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/111/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Дата на публикуване: 13.02.2018 г.

PDF ODF