Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.07.2021   25.07.2021   23.07.2021   21.07.2021   19.07.2021   17.07.2021   15.07.2021  
26.07.2021   24.07.2021   22.07.2021   20.07.2021   18.07.2021   16.07.2021   14.07.2021  

Намерени са общо 4 определения по ЗОП публикувани на 27.07.2021 г.
1     Определение № АКТ-766-22.07.2021
 • Дата на определение: 22.07.2021 г.
 • Произнасяне: възобновява спряно производство() - ОБЩИНА РАДОМИР;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/259/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АСФАЛТИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДОМИР
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-765-22.07.2021
 • Дата на определение: 22.07.2021 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(оставя без уважение искане за изменение в частта по разноските) - "ГРУП - 7" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/379/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ГРУП - 7" ЕООД
 • Ответник(ници): НХА /НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ/
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-764-22.07.2021
 • Дата на определение: 22.07.2021 г.
 • Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ) - "УСБАЛО" ЕАД / "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/554/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕВРО ЖОЛИ" ООД
 • Ответник(ници): "УСБАЛО" ЕАД / "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-763-22.07.2021
 • Дата на определение: 22.07.2021 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕВРОМЕД - СОФИЯ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/561/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕВРОМЕД - СОФИЯ" ООД
 • Ответник(ници): СБАЛО "СВЕТИ МИНА" ЕООД
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

PDF ODF