Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.11.2018   18.11.2018   16.11.2018   14.11.2018   12.11.2018   10.11.2018   08.11.2018  
19.11.2018   17.11.2018   15.11.2018   13.11.2018   11.11.2018   09.11.2018   07.11.2018  

Намерени са общо 3 определения по ЗОП публикувани на 20.11.2018 г.
1     Определение № АКТ-1303-15.11.2018
 • Дата на определение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: налага временна мярка() - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/957/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИКА - 2М" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-1302-15.11.2018
 • Дата на определение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: налага временна мярка() - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/956/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИКА - 2М" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-1289-15.11.2018
 • Дата на определение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД срещу Решение № 1 от 27.09.2018 г. на управителя на “ОБРЕДИ” ЕООД) - "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД; прекратява производството(ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК–929/24.10.2018г.) - "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски.) - "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/929/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД
 • Ответник(ници): "ОБРЕДИ" ЕООД
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF