Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
14.04.2021   12.04.2021   10.04.2021   08.04.2021   06.04.2021   04.04.2021   02.04.2021  
13.04.2021   11.04.2021   09.04.2021   07.04.2021   05.04.2021   03.04.2021   01.04.2021  

Намерени са общо 8 определения по ЗОП публикувани на 14.04.2021 г.
1     Определение № АКТ-375-08.04.2021
 • Дата на определение: 08.04.2021 г.
 • Произнасяне: друго(допуска ПИ) - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ПИ) - ДЗЗД "ПС - ПЪТИЩА 36";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/247/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПС - ПЪТИЩА 35"; ДЗЗД "ПС - ПЪТИЩА 36"
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 14.04.2021 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-374-08.04.2021
 • Дата на определение: 08.04.2021 г.
 • Произнасяне: друго(оставя без уважение искането за изменение в частта за разноски) - "ОБЕДИНЕНИЕ Б ПЛЮС Б";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/162/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ОБЕДИНЕНИЕ Б ПЛЮС Б"
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 14.04.2021 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-373-08.04.2021
 • Дата на определение: 08.04.2021 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на изпълнителния директор на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ за изменение на Определение № 261/18.03.2021 г. в частта за разноските.) - ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/158/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "НИТРОФЕРТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
Дата на публикуване: 14.04.2021 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-372-08.04.2021
 • Дата на определение: 08.04.2021 г.
 • Произнасяне: друго(изменя диспозитив) - "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/133/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИНДЕКС - БЪЛГАРИЯ" ООД; ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ
 • Ответник(ници): "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" АД
Дата на публикуване: 14.04.2021 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-371-08.04.2021
 • Дата на определение: 08.04.2021 г.
 • Произнасяне: друго(изменя решение на КЗК) - ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/33/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЛОРТЪН" ЕООД; "КРИСТЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
Дата на публикуване: 14.04.2021 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (8)] Следваща > Последна >>