Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.01.2020   18.01.2020   16.01.2020   14.01.2020   12.01.2020   10.01.2020   08.01.2020  
19.01.2020   17.01.2020   15.01.2020   13.01.2020   11.01.2020   09.01.2020   07.01.2020  

Намерени са общо 5 определения по ЗОП публикувани на 20.01.2020 г.
1     Определение № АКТ-56-16.01.2020
 • Дата на определение: 16.01.2020 г.
 • Произнасяне: спира производството() - "КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/997/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ЦРЧР /ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ/
Дата на публикуване: 20.01.2020 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-55-16.01.2020
 • Дата на определение: 16.01.2020 г.
 • Произнасяне: спира производството() - ЦРЧР /ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/966/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КОНСОРЦИУМ ЕФЕКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ЦРЧР /ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ/
Дата на публикуване: 20.01.2020 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-52-16.01.2020
 • Дата на определение: 16.01.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - ДЗЗД "РИЛЦИ 2019"; прекратява производството() - ДЗЗД "РИЛЦИ 2019";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1037/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "РИЛЦИ 2019"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Дата на публикуване: 20.01.2020 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-50-16.01.2020
 • Дата на определение: 16.01.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ" ЕООД; прекратява производството() - "ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ" ЕООД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ" ЕООД; друго(възлага на възложителя да плати разноски на жалбоподателя) - "ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1026/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНФРАПРОЕКТСТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РУСЕ
Дата на публикуване: 20.01.2020 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-42-16.01.2020
 • Дата на определение: 16.01.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "НЕКСТ ЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; прекратява производството() - "НЕКСТ ЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Некст Левел Инженеринг“ ООД да заплати на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ направените в производството пред КЗК разноски) - "НЕКСТ ЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Некст Левел Инженеринг“ ООД за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски. ) - "НЕКСТ ЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1008/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "НЕКСТ ЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ДП "РВД" /ДП "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"/
Дата на публикуване: 20.01.2020 г.

PDF ODF