Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
17.01.2018   15.01.2018   13.01.2018   11.01.2018   09.01.2018   07.01.2018   05.01.2018  
16.01.2018   14.01.2018   12.01.2018   10.01.2018   08.01.2018   06.01.2018   04.01.2018  

Намерени са общо 11 определения по ЗОП публикувани на 17.01.2018 г.
1     Определение № АКТ-27-11.01.2018
 • Дата на определение: 11.01.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/10/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-26-11.01.2018
 • Дата на определение: 11.01.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "СТЕМО" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/8/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СТЕМО" ООД
 • Ответник(ници): НАП /НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ/
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-25-11.01.2018
 • Дата на определение: 11.01.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1116/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СТЕМО" ООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-24-11.01.2018
 • Дата на определение: 11.01.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ТРД" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1115/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТРД" ООД
 • Ответник(ници): МТ /МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА/
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-23-11.01.2018
 • Дата на определение: 11.01.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1096/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (11)] Следваща > Последна >>