Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.04.2018   22.04.2018   20.04.2018   18.04.2018   16.04.2018   14.04.2018   12.04.2018  
23.04.2018   21.04.2018   19.04.2018   17.04.2018   15.04.2018   13.04.2018   11.04.2018  

Намерени са общо 8 определения по ЗОП публикувани на 24.04.2018 г.
1     Определение № АКТ-457-19.04.2018
 • Дата на определение: 19.04.2018 г.
 • Произнасяне: друго() - "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/289/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "М - ТЕХ ИДА"
 • Ответник(ници): "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-455-19.04.2018
 • Дата на определение: 19.04.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ОБЩИНА МЕЗДРА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/317/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ СЪРВИСИС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МЕЗДРА
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-454-19.04.2018
 • Дата на определение: 19.04.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ИНФОТЕЛ 2000" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/290/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНФОТЕЛ 2000" ООД
 • Ответник(ници): "ЧИСТОТА" ЕООД
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-453-19.04.2018
 • Дата на определение: 19.04.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/280/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР" ЕООД; "С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛИНГРАД 2017" ЕООД
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-451-19.04.2018
 • Дата на определение: 19.04.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна „Комфортстрой 2017“ ДЗЗД за изменение на т. 4 от Решение № 298/15.03.2018 г. на КЗК, постановено по преписка № КЗК – 123/2018 г. ) - КОНСОРЦИУМ „КОМФОРТ – СТРОЙ 2017“ ДЗЗД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/123/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БЕСТ - 2" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (8)] Следваща > Последна >>