Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.03.2019   17.03.2019   15.03.2019   13.03.2019   11.03.2019   09.03.2019   07.03.2019  
18.03.2019   16.03.2019   14.03.2019   12.03.2019   10.03.2019   08.03.2019   06.03.2019  

Намерени са общо 3 определения по ЗОП публикувани на 19.03.2019 г.
1     Определение № АКТ-344-14.03.2019
 • Дата на определение: 14.03.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "АРТС АДВЪРТАЙЗИНГ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/219/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АРТС АДВЪРТАЙЗИНГ" АД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ /МТИТС/
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-343-14.03.2019
 • Дата на определение: 14.03.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - ОП "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ", ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/218/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ДДД ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОП "ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ", ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-335-14.03.2019
 • Дата на определение: 14.03.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ИГЪЛ СОФТУЕР" ООД; прекратява производството() - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от жалбоподателя) - "ИГЪЛ СОФТУЕР" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от възложителя) - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/81/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИГЪЛ СОФТУЕР" ООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF