Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
11.02.2019   09.02.2019   07.02.2019   05.02.2019   03.02.2019   01.02.2019   30.01.2019  
10.02.2019   08.02.2019   06.02.2019   04.02.2019   02.02.2019   31.01.2019   29.01.2019  

Намерени са общо 4 определения по ЗОП публикувани на 11.02.2019 г.
1     Определение № АКТ-192-07.02.2019
 • Дата на определение: 07.02.2019 г.
 • Произнасяне: друго() - РС - АСЕНОВГРАД /РАЙОНЕН СЪД - АСЕНОВГРАД/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/103/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БИБО 69" ЕООД
 • Ответник(ници): РС - АСЕНОВГРАД /РАЙОНЕН СЪД - АСЕНОВГРАД/
Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-189-07.02.2019
 • Дата на определение: 07.02.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ЕСБ - СОФИЯ" ЕООД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "ЕСБ - СОФИЯ" ЕООД; прекратява производството(срещу) - ОБЩИНА МАРИЦА; друго(възлага да заплати на жалбоподателя разноски - 2900 лв.) - ОБЩИНА МАРИЦА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/56/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕСБ - СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МАРИЦА
Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-188-07.02.2019
 • Дата на определение: 07.02.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "К И П КОНСУЛТИНГ" ООД; прекратява производството() - "К И П КОНСУЛТИНГ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "К И П КОНСУЛТИНГ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/64/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "К И П КОНСУЛТИНГ" ООД
 • Ответник(ници): "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-172-07.02.2019
 • Дата на определение: 07.02.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - НЗОК /НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/4/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ
 • Ответник(ници): НЗОК /НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА/
Дата на публикуване: 11.02.2019 г.

PDF ODF