Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.01.2019   21.01.2019   19.01.2019   17.01.2019   15.01.2019   13.01.2019   11.01.2019  
22.01.2019   20.01.2019   18.01.2019   16.01.2019   14.01.2019   12.01.2019   10.01.2019  

Намерени са общо 16 определения по ЗОП публикувани на 23.01.2019 г.
1     Определение № АКТ-94-17.01.2019
 • Дата на определение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № ОПИ-904/13.11.2018 г. ) - ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/9/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "КАСИО БЪЛГАРИЯ"
 • Ответник(ници): ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-93-17.01.2019
 • Дата на определение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ХРОМАКС - ТРАФИК" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/38/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ХРОМАКС - ТРАФИК" ООД
 • Ответник(ници): ДИРЕКЦИЯ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" КЪМ МВР /ДИРЕКЦИЯ "КИС" КЪМ МВР/
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-92-17.01.2019
 • Дата на определение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕЛФОР" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/35/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕЛФОР" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-91-17.01.2019
 • Дата на определение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ЕЛФОР" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/34/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕЛФОР" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-89-17.01.2019
 • Дата на определение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/29/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД
 • Ответник(ници): "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (16)] Следваща > Последна >>