Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.01.2017   14.01.2017   12.01.2017   10.01.2017   08.01.2017   06.01.2017   04.01.2017  
15.01.2017   13.01.2017   11.01.2017   09.01.2017   07.01.2017   05.01.2017   03.01.2017  

Намерени са общо 13 определения по ЗОП публикувани на 16.01.2017 г.
1     Определение № АКТ-20-10.01.2017
 • Дата на определение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "МЕДЕКС" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/4/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МЕДЕКС" ООД; "ТОП ХОСПИТАЛ СЪРВИС" АД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /МЗ/
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-19-10.01.2017
 • Дата на определение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за допускане на предварително изпълнение) - ОБЩИНА ВИДИН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/875/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ВОДСТРОЙ 98" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВИДИН
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-16-10.01.2017
 • Дата на определение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - ОБЩИНА ПЕРНИК;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/927/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕРНИК
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-15-10.01.2017
 • Дата на определение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/977/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МЕТАЛИК" АД
 • Ответник(ници): "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-14-10.01.2017
 • Дата на определение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Балкансат“ ЕООД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”) - "БАЛКАНСАТ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/944/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БАЛКАНСАТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" /ГДГП/ - МВР
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (13)] Следваща > Последна >>