Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
28.10.2020   26.10.2020   24.10.2020   22.10.2020   20.10.2020   18.10.2020   16.10.2020  
27.10.2020   25.10.2020   23.10.2020   21.10.2020   19.10.2020   17.10.2020   15.10.2020  

Намерени са общо 3 определения по ЗОП публикувани на 28.10.2020 г.
1     Определение № АКТ-872-22.10.2020
 • Дата на определение: 22.10.2020 г.
 • Произнасяне: друго(изменя решение в частта за разноските);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/433/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ИДЖИС ТУВИ"
 • Ответник(ници): ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА /ИАОС/
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-871-22.10.2020
 • Дата на определение: 22.10.2020 г.
 • Произнасяне: друго() - ОБЩИНА ПЛЕВЕН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/701/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЗСИ СТОРГОЗИЯ 2020"; ДЗЗД "ДЕПО ПЛЕВЕН 2020"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-870-22.10.2020
 • Дата на определение: 22.10.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/708/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

PDF ODF