Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.09.2018   17.09.2018   15.09.2018   13.09.2018   11.09.2018   09.09.2018   07.09.2018  
18.09.2018   16.09.2018   14.09.2018   12.09.2018   10.09.2018   08.09.2018   06.09.2018  

Намерени са общо 1 определение по ЗОП публикувани на 19.09.2018 г.
1     Определение № АКТ-994-12.09.2018
  • Дата на определение: 12.09.2018 г.
  • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ "Македония – Иван Даньовски" за налагане на временна мярка "спиране на процедурата" ) - ЕТ "МАКЕДОНИЯ - ИВАН ДАНЬОВСКИ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/729/2018
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): ЕТ "МАКЕДОНИЯ - ИВАН ДАНЬОВСКИ"
  • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ЛЮЛИН"
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.

PDF ODF