Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
08.08.2019   06.08.2019   04.08.2019   02.08.2019   31.07.2019   29.07.2019   27.07.2019  
07.08.2019   05.08.2019   03.08.2019   01.08.2019   30.07.2019   28.07.2019   26.07.2019  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 08.08.2019 г.
1     Определение № АКТ-914-01.08.2019
 • Дата на определение: 01.08.2019 г.
 • Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № РД-04-381/17.06.2019 г. на кмета на община Дулово) - ОБЩИНА ДУЛОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/620/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТЕХНОКАР" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДУЛОВО
Дата на публикуване: 08.08.2019 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-892-01.08.2019
 • Дата на определение: 01.08.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-1362 от 10.07.2019 г. от страна на „Беласица“ АД срещу Решение № 169 от дата 14.06.2019 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД) - "БЕЛАСИЦА" АД; оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. ВХР-1363 от 10.07.2019 г. от страна на „Булпласт“ ООД срещу Решение № 169 от дата 14.06.2019 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД) - "БУЛПЛАСТ" ООД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Булпласт“ ООД за налагане на временна мярка – спиране на процедурата ) - "БУЛПЛАСТ" ООД; прекратява производството(ПРЕКРАТЯВА образувано производство по преписка № КЗК-590/591/2019 г.) - "БЕЛАСИЦА" АД; друго(ВЪЗЛАГА на възложителя да заплати направените по производството разноски от „Беласица“ АД, в размер на 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева.) - "БЕЛАСИЦА" АД; друго(ВЪЗЛАГА на възложителя да заплати направените по производството разноски от „Булпласт“ ООД, в общ размер на 4 100 (четири хиляди и сто) лева.) - "БУЛПЛАСТ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/590/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БЕЛАСИЦА" АД; "БУЛПЛАСТ" ООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД - ПЛОВДИВ; "В И К " ЕООД ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 08.08.2019 г.

PDF ODF