Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.10.2021   18.10.2021   16.10.2021   14.10.2021   12.10.2021   10.10.2021   08.10.2021  
19.10.2021   17.10.2021   15.10.2021   13.10.2021   11.10.2021   09.10.2021   07.10.2021  

Намерени са общо 5 определения по ЗОП публикувани на 20.10.2021 г.
1     Определение № АКТ-992-14.10.2021
 • Дата на определение: 14.10.2021 г.
 • Произнасяне: друго(изменя решение на КЗК) - ОБЩИНА КАРНОБАТ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/530/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БРИЛЯНТ - СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 20.10.2021 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-991-14.10.2021
 • Дата на определение: 14.10.2021 г.
 • Произнасяне: спира производството(по преписка № КЗК-758/23.09.2023 г.) - "БТ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/758/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БТ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Дата на публикуване: 20.10.2021 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-990-14.10.2021
 • Дата на определение: 14.10.2021 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на предварително изпълнение на Решение № D9115715/16.09.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура) - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/783/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 20.10.2021 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-987-14.10.2021
 • Дата на определение: 14.10.2021 г.
 • Произнасяне: друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за допускане на предварително изпълнение на Решение № D9154702 от 17.09.2021 г. на зам.-кмета на община Ботевград.) - ; друго(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за допускане на предварително изпълнение на Решение № D9154702 от 17.09.2021 г. на зам.-кмета на община Ботевград.) - ОБЩИНА БОТЕВГРАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/758/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БТ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Дата на публикуване: 20.10.2021 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-982-14.10.2021
 • Дата на определение: 14.10.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР - 1513/19.08.2021 г. от страна на "БГ ЛЕНД КО" АД, срещу Решение № D8199995/09.08.2021 г. на кмета на община Гърмен) - "БГ ЛЕНД КО" АД; прекратява производството(ПРЕКРАТЯВА производството по преписка № КЗК-712/2021 г.) - "БГ ЛЕНД КО" АД; друго(ВЪЗЛАГА на жалбоподателя - "БГ ЛЕНД КО" АД да заплати на възложителя - община Гърмен направените в хода на производството разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 1 200 лева.) - "БГ ЛЕНД КО" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя "БГ ЛЕНД КО" АД за възлагане на направените в производството разноски.) - "БГ ЛЕНД КО" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/712/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БГ ЛЕНД КО" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГЪРМЕН
Дата на публикуване: 20.10.2021 г.

PDF ODF