Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
14.07.2020   12.07.2020   10.07.2020   08.07.2020   06.07.2020   04.07.2020   02.07.2020  
13.07.2020   11.07.2020   09.07.2020   07.07.2020   05.07.2020   03.07.2020   01.07.2020  

Намерени са общо 5 определения по ЗОП публикувани на 14.07.2020 г.
1     Определение № АКТ-565-09.07.2020
 • Дата на определение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: възобновява спряно производство(ВЪЗОБНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по преписка № КЗК-303/12.05.2020 г., във връзка с постъпила жалба с вх. № ВХР-671/04.05.2020 г. от страна на „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД;);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/303/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-564-09.07.2020
 • Дата на определение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: налага временна мярка() - МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /МОСВ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/406/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТЕХНОЛОГИКА" ЕАД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /МОСВ/
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-563-09.07.2020
 • Дата на определение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „АПЕТ“ ЕООД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на Община „Кирково“.) - "АПЕТ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/404/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АПЕТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КИРКОВО
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-562-09.07.2020
 • Дата на определение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на предварително изпълнение на Решение № 429/11.06.2020 г. на кмета на община Радомир.) - ОБЩИНА РАДОМИР;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/401/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АСФАЛТИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДОМИР
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
5     Определение № АКТ-555-09.07.2020
 • Дата на определение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: прекратява производството() - ОПУ - ВИДИН /ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/353/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "САЛАМАНДЪР - АСО" ООД
 • Ответник(ници): ОПУ - ВИДИН /ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН/
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF