Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.09.2020   23.09.2020   21.09.2020   19.09.2020   17.09.2020   15.09.2020   13.09.2020  
24.09.2020   22.09.2020   20.09.2020   18.09.2020   16.09.2020   14.09.2020   12.09.2020  

Намерени са общо 1 определение по ЗОП публикувани на 25.09.2020 г.
1     Определение № АКТ-725-17.09.2020
  • Дата на определение: 17.09.2020 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД; прекратява производството() - "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД; друго(възлага на възложителя да плати разноски на жалбоподателя) - "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/517/2020
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "ЛАТСТРОЙ 1" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
Дата на публикуване: 25.09.2020 г.

PDF ODF