Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
14.08.2017   12.08.2017   10.08.2017   08.08.2017   06.08.2017   04.08.2017   02.08.2017  
13.08.2017   11.08.2017   09.08.2017   07.08.2017   05.08.2017   03.08.2017   01.08.2017  

Намерени са общо 4 определения по ЗОП публикувани на 14.08.2017 г.
1     Определение № АКТ-973-10.08.2017
 • Дата на определение: 10.08.2017 г.
 • Произнасяне: налага временна мярка() - ОБЩИНА ПЛЕВЕН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/725/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПРО АСИСТ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 14.08.2017 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-969-10.08.2017
 • Дата на определение: 10.08.2017 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение искане за налагане на временна мярка() - РАЙОН "НАДЕЖДА"- СТОЛИЧНА ОБЩИНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/700/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДЖЕЙ - БИ 2016" ЕООД
 • Ответник(ници): РАЙОН "НАДЕЖДА"- СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 14.08.2017 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-948-10.08.2017
 • Дата на определение: 10.08.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/563/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПОЛИСТОР" ООД
 • Ответник(ници): СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Дата на публикуване: 14.08.2017 г.

PDF ODF
4     Определение № АКТ-929-03.08.2017
 • Дата на определение: 03.08.2017 г.
 • Произнасяне: друго() - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/332/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТРД" ООД; "ЕСТАТ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 14.08.2017 г.

PDF ODF