Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
10.08.2018   08.08.2018   06.08.2018   04.08.2018   02.08.2018   31.07.2018   29.07.2018  
09.08.2018   07.08.2018   05.08.2018   03.08.2018   01.08.2018   30.07.2018   28.07.2018  

Намерени са общо 3 определения по ЗОП публикувани на 10.08.2018 г.
1     Определение № АКТ-921-08.08.2018
 • Дата на определение: 08.08.2018 г.
 • Произнасяне: друго(ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 2417/27.06.2018 г. на кмета на община Варна, в частта по обособена позиция № 4 ) - ОБЩИНА ВАРНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/646/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АМУРАА - КОНСЕРВ - 68" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-909-08.08.2018
 • Дата на определение: 08.08.2018 г.
 • Произнасяне: оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка(за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград” по четири обособени позиции“) - "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/693/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

PDF ODF
3     Определение № АКТ-900-08.08.2018
 • Дата на определение: 08.08.2018 г.
 • Произнасяне: налага временна мярка(„спиране на процедурата“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застрахователна услуга, чрез сключване на застраховки „Имущество” и „Релсови превозни средства” за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за период от 5 години, разделена на 3 ОП) - ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/667/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
 • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

PDF ODF