Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
22.04.2019   20.04.2019   18.04.2019   16.04.2019   14.04.2019   12.04.2019   10.04.2019  
21.04.2019   19.04.2019   17.04.2019   15.04.2019   13.04.2019   11.04.2019   09.04.2019  

Намерени са общо 1 определение по ЗОП публикувани на 22.04.2019 г.
1     Определение № АКТ-507-18.04.2019
  • Дата на определение: 18.04.2019 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане() - "НАР" ООД; прекратява производството() - ; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка() - "НАР" ООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/319/2019
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "НАР" ООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕРНИК
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

PDF ODF