Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.02.2020   23.02.2020   21.02.2020   19.02.2020   17.02.2020   15.02.2020   13.02.2020  
24.02.2020   22.02.2020   20.02.2020   18.02.2020   16.02.2020   14.02.2020   12.02.2020  

Намерени са общо 2 определения по ЗОП публикувани на 25.02.2020 г.
1     Определение № АКТ-179-20.02.2020
 • Дата на определение: 20.02.2020 г.
 • Произнасяне: оставя без уважение друго искане в хода на производството(оставя без уважение искането за именение на решението в частта за разноските) - "ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/896/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Дата на публикуване: 25.02.2020 г.

PDF ODF
2     Определение № АКТ-171-20.02.2020
 • Дата на определение: 20.02.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № ВХР-50 от 13.01.2020 г. от страна на "Водопроводи Мездра" ДЗЗД срещу Решение № 1 от дата 02.01.2020 г. на Кмета на Община Мездра) - "ВОДОПРОВОДИ МЕЗДРА" ДЗЗД; прекратява производството(ПРЕКРАТЯВА образувано производство по преписка № КЗК-76/2020 г.) - "ВОДОПРОВОДИ МЕЗДРА" ДЗЗД; друго(ВЪЗЛАГА на Община Мездра да заплати направените по производството разноски от "Водопроводи Мездра" ДЗЗД, в размер на 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева.) - ОБЩИНА МЕЗДРА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/76/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВОДОПРОВОДИ МЕЗДРА" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МЕЗДРА
Дата на публикуване: 25.02.2020 г.

PDF ODF