Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
17.09.2019   15.09.2019   13.09.2019   11.09.2019   09.09.2019   07.09.2019   05.09.2019  
16.09.2019   14.09.2019   12.09.2019   10.09.2019   08.09.2019   06.09.2019   04.09.2019  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 17.09.2019 г.
1     Решение № АКТ-975-12.09.2019
  • Дата на решение: 12.09.2019 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(оставя без уважение искането за разноски) - ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/570/2019
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): ОБЕДИНЕИЕ "ТРЕЙС ИНПУЛС" ДЗЗД
  • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
Дата на публикуване: 17.09.2019 г.

PDF ODF