Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.06.2017   25.06.2017   23.06.2017   21.06.2017   19.06.2017   17.06.2017   15.06.2017  
26.06.2017   24.06.2017   22.06.2017   20.06.2017   18.06.2017   16.06.2017   14.06.2017  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 27.06.2017 г.
1     Решение № АКТ-675-22.06.2017
  • Дата на решение: 22.06.2017 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД; друго(възлага на жалбоподателя да заплати на възложителя направените от него разноски в производството пред КЗК) - ДМСГД "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/251/2017
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД
  • Ответник(ници): ДМСГД "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

PDF ODF