Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.11.2018   18.11.2018   16.11.2018   14.11.2018   12.11.2018   10.11.2018   08.11.2018  
19.11.2018   17.11.2018   15.11.2018   13.11.2018   11.11.2018   09.11.2018   07.11.2018  

Намерени са общо 6 решения по ЗОП публикувани на 20.11.2018 г.
1     Решение № АКТ-1296-15.11.2018
 • Дата на решение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД за възлагане на разноски по настоящото производство) - "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя - кмета на община Две Могили, за възлагане на разноски по настоящото производство) - ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/926/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1292-15.11.2018
 • Дата на решение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - СТОЛИЧНА ОБЩИНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/879/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ЕТ "МАРИО - ПЕНКА ТОДОРОВА"
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1291-15.11.2018
 • Дата на решение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА КУКЛЕН; друго(ВЪЗЛАГА на община Куклен, да заплати на „Геомост“ ЕООД направените в хода на производството пред КЗК разноски в размер на 850 лв.) - ОБЩИНА КУКЛЕН; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на община Куклен за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - ОБЩИНА КУКЛЕН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/841/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ГЕОМОСТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КУКЛЕН
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1285-15.11.2018
 • Дата на решение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "17Н" ЕООД; друго(оставя без уважение искането за юрк. възнаграждение) - "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/881/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "17Н" ЕООД
 • Ответник(ници): "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1271-08.11.2018
 • Дата на решение: 08.11.2018 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № СОА18-РД92-291 от 04.09.2018 г. на Кмета на Столична община по жалба с вх. № ВХР-2063/14.09.2018 г. от страна на "Триера Комюникейшънс" ЕООД и връща преписката) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА; отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № СОА18-РД92-291 от 04.09.2018 г. на Кмета на Столична община по жалба с вх. № ВХР-2066/14.09.2018 г. от страна на "Ламбаджиев Стандарт" ООД и връща преписката) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Столична община за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по преписка КЗК-829/2018 г.) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Столична община за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по преписка КЗК-834/2018 г.) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА; друго(ВЪЗЛАГА на Столична община да заплати на "Триера Комюникейшънс" ЕООД направените разноски за заплатена държавна такса в размер на 1 850 лева по преписка КЗК-829/2018 г.) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА; друго(ВЪЗЛАГА на Столична община да заплати на "Ламбаджиев Стандарт" ООД направените разноски за заплатена държавна такса в размер на 850 лева по преписка КЗК-834/2018 г.) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/829/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕООД; "ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ" ООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>