Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.11.2015   23.11.2015   21.11.2015   19.11.2015   17.11.2015   15.11.2015   13.11.2015  
24.11.2015   22.11.2015   20.11.2015   18.11.2015   16.11.2015   14.11.2015   12.11.2015  

Намерени са общо 2 решения по ЗОП публикувани на 25.11.2015 г.
1     Решение № АКТ-892-17.11.2015
 • Дата на решение: 17.11.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/607/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СЖС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): МБАЛ "РОКФЕЛЕР" ЕООД
Дата на публикуване: 25.11.2015 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-885-17.11.2015
 • Дата на решение: 17.11.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА ПЕРНИК; друго(възлага направените от жалбоподателя разноски) - ОБЩИНА ПЕРНИК; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направените разноски) - ОБЩИНА ПЕРНИК;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/617/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЩРАБАГ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕРНИК
Дата на публикуване: 25.11.2015 г.

PDF ODF