Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
17.10.2018   15.10.2018   13.10.2018   11.10.2018   09.10.2018   07.10.2018   05.10.2018  
16.10.2018   14.10.2018   12.10.2018   10.10.2018   08.10.2018   06.10.2018   04.10.2018  

Намерени са общо 12 решения по ЗОП публикувани на 17.10.2018 г.
1     Решение № АКТ-1140-11.10.2018
 • Дата на решение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/776/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СОФИЯ КОМЮНИКЕЙШЪНС" ЕАД
 • Ответник(ници): "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1139-11.10.2018
 • Дата на решение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - КОНСОРЦИУМ "СОФЕР"; друго(ВЪЗЛАГА НА Консорциум „Софер“, с участници „Декарт“ ООД, „Димирома“ ЕООД и „Ути груп“ С.А. да заплати на Център за градска мобилност направените по административното производство разноски в размер на 1000,00 (хиляда) лева. ) - "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от Консорциум „Софер“ искане за възлагане на направените по административното производство разноски. ) - КОНСОРЦИУМ "СОФЕР";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/720/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "СОФЕР"
 • Ответник(ници): "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1138-11.10.2018
 • Дата на решение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ВАДИМ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Вадим“ ООД да заплати направените от „БМ Протекшън“ ЕООД в хода на производството пред КЗК разноски за адвокатско възнаграждение ) - "ВАДИМ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Вадим“ ООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК) - "ВАДИМ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Пазари Север“ ЕАД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК) - "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/760/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВАДИМ" ООД
 • Ответник(ници): "ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1137-11.10.2018
 • Дата на решение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - "СОФИЙСКА ВОДА" АД; друго(възлага на възложителя да заплати на жалбоподателя разноски) - "СОФИЙСКА ВОДА" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на възложителя за разноски) - "СОФИЙСКА ВОДА" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/686/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЙО ВЕ ТРЕЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1134-11.10.2018
 • Дата на решение: 11.10.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ВАЯНА" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Ваяна“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ВАЯНА" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Ваяна“ ЕООД да заплати на „Електроразпределение Юг“ ЕАД направените в хода на производството пред КЗК разноски в размер на 2 000 лева.) - "ВАЯНА" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/710/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВАЯНА" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
Дата на публикуване: 17.10.2018 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (12)] Следваща > Последна >>