Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
05.03.2015   03.03.2015   01.03.2015   27.02.2015   25.02.2015   23.02.2015   21.02.2015  
04.03.2015   02.03.2015   28.02.2015   26.02.2015   24.02.2015   22.02.2015   20.02.2015  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 05.03.2015 г.
1     Решение № АКТ-180-24.02.2015
 • Дата на решение: 24.02.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЕДИНЕНИЕ"СВЕКО";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/68/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ"СВЕКО"
 • Ответник(ници): БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 05.03.2015 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-177-24.02.2015
 • Дата на решение: 24.02.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ЛЮЛИН";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/73/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПСГ" АД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ЛЮЛИН"
Дата на публикуване: 05.03.2015 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-175-24.02.2015
 • Дата на решение: 24.02.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СЖС-ИКП ИНФРАСТРУКТУРА"ДЗЗД; друго(възлага разноски) - "СЖС-ИКП ИНФРАСТРУКТУРА"ДЗЗД; друго(възлага разноски) - "СЖС-ИКП ИНФРАСТРУКТУРА"ДЗЗД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/74/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СЖС-ИКП ИНФРАСТРУКТУРА"ДЗЗД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 05.03.2015 г.

PDF ODF