Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
02.07.2015   30.06.2015   28.06.2015   26.06.2015   24.06.2015   22.06.2015   20.06.2015  
01.07.2015   29.06.2015   27.06.2015   25.06.2015   23.06.2015   21.06.2015   19.06.2015  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 02.07.2015 г.
1     Решение № АКТ-529-30.06.2015
 • Дата на решение: 30.06.2015 г.
 • Произнасяне: друго() - ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/297/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СТРАБАГ" АГ, АВСТРИЯ
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 02.07.2015 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-528-30.06.2015
 • Дата на решение: 30.06.2015 г.
 • Произнасяне: друго() - ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/292/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЩРАБАГ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 02.07.2015 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-515-30.06.2015
 • Дата на решение: 30.06.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ИОУП ЦАРЕВО 2015"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на разноски) - ДЗЗД "ИОУП ЦАРЕВО 2015"; друго(възлага на ДЗЗД "ОУИП Царево 2015" да заплати на МРРБ направените в производството разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/325/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ИОУП ЦАРЕВО 2015"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
Дата на публикуване: 02.07.2015 г.

PDF ODF