Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
06.10.2015   04.10.2015   02.10.2015   30.09.2015   28.09.2015   26.09.2015   24.09.2015  
05.10.2015   03.10.2015   01.10.2015   29.09.2015   27.09.2015   25.09.2015   23.09.2015  

Намерени са общо 4 решения по ЗОП публикувани на 06.10.2015 г.
1     Решение № АКТ-789-29.09.2015
 • Дата на решение: 29.09.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОНТИНВЕСТ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/483/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "КОНТИНВЕСТ" ООД
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 06.10.2015 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-787-29.09.2015
 • Дата на решение: 29.09.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "МБАЛ - ПЛОВДИВ" АД; друго(възлага направени от жалбоподателя разноски на) - "МБАЛ - ПЛОВДИВ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/536/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВЕГА МЕДИКАЛ"ЕООД
 • Ответник(ници): "МБАЛ - ПЛОВДИВ" АД
Дата на публикуване: 06.10.2015 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-786-29.09.2015
 • Дата на решение: 29.09.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /МК/; друго(разноски) - ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/466/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА /МК/
Дата на публикуване: 06.10.2015 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-784-29.09.2015
 • Дата на решение: 29.09.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДПБ "Д-Р ГЕОРГИ КИСЬОВ", РАДНЕВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/529/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): „НАДЕЖДА - 2000” ЕООД
 • Ответник(ници): ДПБ "Д-Р ГЕОРГИ КИСЬОВ", РАДНЕВО
Дата на публикуване: 06.10.2015 г.

PDF ODF