Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
07.04.2015   05.04.2015   03.04.2015   01.04.2015   30.03.2015   28.03.2015   26.03.2015  
06.04.2015   04.04.2015   02.04.2015   31.03.2015   29.03.2015   27.03.2015   25.03.2015  

Намерени са общо 5 решения по ЗОП публикувани на 07.04.2015 г.
1     Решение № АКТ-290-01.04.2015
 • Дата на решение: 01.04.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/168/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ; "СКАЙ БРАЙКОВ" ЕООД
Дата на публикуване: 07.04.2015 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-289-01.04.2015
 • Дата на решение: 01.04.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПРОТИКО ИЛ" ЕООД; друго(възлага разноски) - "ПРОТИКО ИЛ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за разноски) - "ПРОТИКО ИЛ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/162/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПРОТИКО ИЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Дата на публикуване: 07.04.2015 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-288-01.04.2015
 • Дата на решение: 01.04.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ЗД "ОЗОК ИНС" АД; друго(разноски) - "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД; друго(разноски) - ЗД "ОЗОК ИНС" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/167/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ЗД "ОЗОК ИНС" АД
 • Ответник(ници): "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 07.04.2015 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-287-01.04.2015
 • Дата на решение: 01.04.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/144/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД „АРХИВ ИНЖЕНЕРИНГ”
 • Ответник(ници): ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"
Дата на публикуване: 07.04.2015 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-285-01.04.2015
 • Дата на решение: 01.04.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ЦЗ ВЕТЕРИНАРИА СА, ИСПАНИЯ; друго(оставя без уважение искане за разноски) - ЦЗ ВЕТЕРИНАРИА СА, ИСПАНИЯ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/150/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ЦЗ ВЕТЕРИНАРИА СА, ИСПАНИЯ
 • Ответник(ници): /БАБХ/ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Дата на публикуване: 07.04.2015 г.

PDF ODF