Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.01.2019   21.01.2019   19.01.2019   17.01.2019   15.01.2019   13.01.2019   11.01.2019  
22.01.2019   20.01.2019   18.01.2019   16.01.2019   14.01.2019   12.01.2019   10.01.2019  

Намерени са общо 24 решения по ЗОП публикувани на 23.01.2019 г.
1     Решение № АКТ-80-17.01.2019
 • Дата на решение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Дачева Консулт" ЕООД срещу действие на възложителя във връзка с издадено Разяснение рег.№ ОП18004733ИП/11.12.2018 г.) - "ДАЧЕВА КОНСУЛТ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на "Дачева Консулт" ЕООД да заплати направените от възложителя в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение, като определя техния размер на 200 лв. ) - "ДАЧЕВА КОНСУЛТ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "Дачева Консулт" ЕООД за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.) - "ДАЧЕВА КОНСУЛТ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1098/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДАЧЕВА КОНСУЛТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-79-17.01.2019
 • Дата на решение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА БОРОВАН; друго(възлага да заплати на "Партрейд" ООД, гр. София разноски - 4500 лв.) - ОБЩИНА БОРОВАН; друго(оставя без уважение искането за разноски) - ОБЩИНА БОРОВАН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1051/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПАРТРЕЙД" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОРОВАН
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-78-17.01.2019
 • Дата на решение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МИНИБУС - ЕКСПРЕС" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1041/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "МИНИБУС - ЕКСПРЕС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-77-17.01.2019
 • Дата на решение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. ВХР-2439/06.11.2018 г. с п.к. от 05.11.2018 г., постъпила от "Инфракънстракшън" ЕАД, срещу Решение № ЗОП-31В/22.10.2018 г. на възложителя – кмета на община Монтана) - "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за възлагане на юрисконсултско възнаграждение.) - ОБЩИНА МОНТАНА; друго(ВЪЗЛАГА на "Инфракънстракшън" ЕАД с ЕИК 202603814 да заплати направените от заинтересованата страна - "Пътинженеринг-М" АД с ЕИК 111001688 в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение, като определя техния размер на 200 лв) - "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "Инфракънстракшън" ЕАД за присъждане на направени в производството разноски.) - "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1018/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МОНТАНА
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-76-17.01.2019
 • Дата на решение: 17.01.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ТРЕЙС - АТЛАС"; друго(разноски) - ДЗЗД "ТРЕЙС - АТЛАС"; друго(разноски) - ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1004/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ТРЕЙС - АТЛАС"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
Дата на публикуване: 23.01.2019 г.

DOC
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (24)] Следваща > Последна >>