Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
31.07.2020   29.07.2020   27.07.2020   25.07.2020   23.07.2020   21.07.2020   19.07.2020  
30.07.2020   28.07.2020   26.07.2020   24.07.2020   22.07.2020   20.07.2020   18.07.2020  

Намерени са общо 15 решения по ЗОП публикувани на 31.07.2020 г.
1     Решение № АКТ-647-30.07.2020
 • Дата на решение: 30.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ХИДРОСТРОЙ ГРУП"; друго(Оставя без уважение искането на ДЗЗД „Хидрострой Груп“ за разноски) - ДЗЗД "ХИДРОСТРОЙ ГРУП"; друго(Възлага на участниците в ДЗЗД „Хидрострой Груп“ да заплатят разноски на община Гурково) - ОБЩИНА ГУРКОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/438/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ХИДРОСТРОЙ ГРУП"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГУРКОВО
Дата на публикуване: 31.07.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-646-30.07.2020
 • Дата на решение: 30.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ЕТ "НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА"; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя ЕТ „Надежда – Надежда Христова“ за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - ЕТ "НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА"; друго(ВЪЗЛАГА на ЕТ „Надежда – Надежда Христова“, с ЕИК 814211360 да заплати на община Павликени, БУЛСТАТ 000133901, разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева.) - ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/435/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ЕТ "НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Дата на публикуване: 31.07.2020 г.

DOC
3     Решение № АКТ-645-30.07.2020
 • Дата на решение: 30.07.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА КАОЛИНОВО; друго(ВЪЗЛАГА на община Каолиново да заплати на „Инфра Експерт“ АД направените в производството пред КЗК разноски в общ размер от 2 050 лв.) - ОБЩИНА КАОЛИНОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/418/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАОЛИНОВО
Дата на публикуване: 31.07.2020 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-643-30.07.2020
 • Дата на решение: 30.07.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА КАОЛИНОВО; друго(възлага разноски в полза на жалбоподателя) - "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/416/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАОЛИНОВО
Дата на публикуване: 31.07.2020 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-641-30.07.2020
 • Дата на решение: 30.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-993/15.06.2020 г. (п.к. 12.06.2020 г.), подадена от „СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПА“ ЕООД, срещу Решение № 1292/04.06.2020 г. на зам.-кмета на община Бургас) - ОБЩИНА БУРГАС; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Строй инженеринг група“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПА" ЕООД; оставя без разглеждане искането за налагане на временна мярка(ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за налагане на временна мярка – „спиране на процедурата“, направено от жалбоподателя. ) - "СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПА" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/413/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПА" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БУРГАС
Дата на публикуване: 31.07.2020 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (15)] Следваща > Последна >>