Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.11.2014   16.11.2014   14.11.2014   12.11.2014   10.11.2014   08.11.2014   06.11.2014  
17.11.2014   15.11.2014   13.11.2014   11.11.2014   09.11.2014   07.11.2014   05.11.2014  

Намерени са общо 4 решения по ЗОП публикувани на 18.11.2014 г.
1     Решение № АКТ-1441-11.11.2014
 • Дата на решение: 11.11.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "БУЛСЕРВИЗ" ООД; друго(оставя без уважение искане за разноски) - "БУЛСЕРВИЗ" ООД; друго(разноски) - ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1104/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БУЛСЕРВИЗ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
Дата на публикуване: 18.11.2014 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1436-11.11.2014
 • Дата на решение: 11.11.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "АКАДЕМИКА 2011"ЕАД; оставя жалбата без разглеждане() - "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД; прекратява производството(в частта по жалбата на) - "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД; друго(възлага направени разноски на) - "АКАДЕМИКА 2011"ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направени разноски от) - "АКАДЕМИКА 2011"ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1010/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД; ОБЕДИНЕНИЕ "СОФИЯ СПОРТ"
 • Ответник(ници): "АКАДЕМИКА 2011"ЕАД
Дата на публикуване: 18.11.2014 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1432-11.11.2014
 • Дата на решение: 11.11.2014 г.
 • Произнасяне: установява незаконосъобразност() - МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ /МЗХ/; налага имуществена санкция() - МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ /МЗХ/; друго(възлага разноски за вещо лице) - МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ /МЗХ/;
 • Правно основание: чл. 122г, ал. 1, т. 3, б. ; чл. 122г, ал. 4, т. , б. ; чл. 122г, ал. 6, т. , б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1014/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ГЕО МАП" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ /МЗХ/
Дата на публикуване: 18.11.2014 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1431-11.11.2014
 • Дата на решение: 11.11.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МЕДИЯ КОНСУЛТ"ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1110/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "МЕДИЯ КОНСУЛТ"ООД
 • Ответник(ници): ВОЕННО ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА - МО
Дата на публикуване: 18.11.2014 г.

PDF ODF