Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
14.03.2018   12.03.2018   10.03.2018   08.03.2018   06.03.2018   04.03.2018   02.03.2018  
13.03.2018   11.03.2018   09.03.2018   07.03.2018   05.03.2018   03.03.2018   01.03.2018  

Намерени са общо 4 решения по ЗОП публикувани на 14.03.2018 г.
1     Решение № АКТ-271-08.03.2018
 • Дата на решение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „БТК“ АД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК) - "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК) - СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/37/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Дата на публикуване: 14.03.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-266-08.03.2018
 • Дата на решение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба, вх. ВХР-223/20.01.2018г., постъпила от „ГАММА ДИЗАЙН БГ“ЕООД, ЕИК: 202746826, срещу Решение № РД-16-3 от дата 17.01.2018г. ) - "ГАММА ДИЗАЙН БГ" ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „ГАММА ДИЗАЙН БГ“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК. ) - "ГАММА ДИЗАЙН БГ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ГАММА ДИЗАЙН БГ“ ЕООД да заплати направените от Министерство на младежта и спорта разноски в хода на производството пред КЗК за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв.) - "ГАММА ДИЗАЙН БГ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/122/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ГАММА ДИЗАЙН БГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ММС /МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА/
Дата на публикуване: 14.03.2018 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-265-08.03.2018
 • Дата на решение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - "МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС" ООД; друго(възлага разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/134/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 14.03.2018 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-264-08.03.2018
 • Дата на решение: 08.03.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ИЗРАЕЛ ИНДЪСТРИС ЛТД"; друго(възлага разноски) - "ИЗРАЕЛ ИНДЪСТРИС ЛТД"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането за възлагане на разноски) - "ИЗРАЕЛ ИНДЪСТРИС ЛТД";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/112/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИЗРАЕЛ ИНДЪСТРИС ЛТД"
 • Ответник(ници): ДОП - МВР /ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" - МВР/
Дата на публикуване: 14.03.2018 г.

PDF ODF