Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
08.08.2014   06.08.2014   04.08.2014   02.08.2014   31.07.2014   29.07.2014   27.07.2014  
07.08.2014   05.08.2014   03.08.2014   01.08.2014   30.07.2014   28.07.2014   26.07.2014  

Намерени са общо 4 решения по ЗОП публикувани на 08.08.2014 г.
1     Решение № АКТ-1034-29.07.2014
 • Дата на решение: 29.07.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/799/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕРНИК
Дата на публикуване: 08.08.2014 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1033-29.07.2014
 • Дата на решение: 29.07.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - КОНСОРЦИУМ "ЕОС И ПАРТНЬОРИ"; друго(възлага направени от възложителя разноски на) - КОНСОРЦИУМ "ЕОС И ПАРТНЬОРИ"; друго(възлага направени от заинтересована страна разноски на) - КОНСОРЦИУМ "ЕОС И ПАРТНЬОРИ"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направени разноски от) - КОНСОРЦИУМ "ЕОС И ПАРТНЬОРИ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/764/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "ЕОС И ПАРТНЬОРИ"
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 08.08.2014 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1031-29.07.2014
 • Дата на решение: 29.07.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - СТОЛИЧНА ОБЩИНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/805/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ГРИЙН ГАРДЪН"
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 08.08.2014 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1027-29.07.2014
 • Дата на решение: 29.07.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - КОНСОРЦИУМ "СТЕАД"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направените разноски) - КОНСОРЦИУМ "СТЕАД";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/818/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "СТЕАД"
 • Ответник(ници): АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Дата на публикуване: 08.08.2014 г.

PDF ODF