Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.09.2020   22.09.2020   20.09.2020   18.09.2020   16.09.2020   14.09.2020   12.09.2020  
23.09.2020   21.09.2020   19.09.2020   17.09.2020   15.09.2020   13.09.2020   11.09.2020  

Намерени са общо 2 решения по ЗОП публикувани на 24.09.2020 г.
1     Решение № АКТ-701-17.09.2020
 • Дата на решение: 17.09.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ИНФИНИТУС" ООД; друго((Възлага разноски)) - "ИНФИНИТУС" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/483/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНФИНИТУС" ООД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
Дата на публикуване: 24.09.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-700-17.09.2020
 • Дата на решение: 17.09.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ИНФИНИТУС" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/482/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНФИНИТУС" ООД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
Дата на публикуване: 24.09.2020 г.

PDF ODF