Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
22.06.2016   20.06.2016   18.06.2016   16.06.2016   14.06.2016   12.06.2016   10.06.2016  
21.06.2016   19.06.2016   17.06.2016   15.06.2016   13.06.2016   11.06.2016   09.06.2016  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 22.06.2016 г.
1     Решение № АКТ-452-15.06.2016
  • Дата на решение: 15.06.2016 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПИ ЕС АЙ" АД; оставя жалбата без уважение() - "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за разноски) - "ПИ ЕС АЙ" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за разноски) - "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД; друго(възлага разноски, направени от заинтересованата страна) - "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/261/2016
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "ПИ ЕС АЙ" АД; "ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД
  • Ответник(ници): ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 22.06.2016 г.

PDF ODF