Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
07.08.2015   05.08.2015   03.08.2015   01.08.2015   30.07.2015   28.07.2015   26.07.2015  
06.08.2015   04.08.2015   02.08.2015   31.07.2015   29.07.2015   27.07.2015   25.07.2015  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 07.08.2015 г.
1     Решение № АКТ-631-29.07.2015
 • Дата на решение: 29.07.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - KЪРДЖАЛИ; друго(възлага разноски) - "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - KЪРДЖАЛИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - KЪРДЖАЛИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - ИНДУСТРИАЛ ПАРТС ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/394/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЛЕМЕКОН" АД
 • Ответник(ници): "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - KЪРДЖАЛИ
Дата на публикуване: 07.08.2015 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-624-29.07.2015
 • Дата на решение: 29.07.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ; друго(ВЪЗЛАГА на Национален център по обществено здраве и анализи да заплати на „Локатор-К“ ООД направените по административното производството разноски в общ размер на 8403,99 лв. (осем хиляди четиристотин и три лева, 99). ) - ЛОКАТОР-К ООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Националния център по обществено здраве и анализи за възлагане на направените в производството разноски.) - НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/266/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ЛОКАТОР-К ООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ
Дата на публикуване: 07.08.2015 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-604-23.07.2015
 • Дата на решение: 23.07.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - КОНСОРЦИУМ "ГКВ - ИКГ"; друго(разноски) - КОНСОРЦИУМ "ГКВ - ИКГ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/358/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "ГКВ - ИКГ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 07.08.2015 г.

PDF ODF