Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.10.2017   18.10.2017   16.10.2017   14.10.2017   12.10.2017   10.10.2017   08.10.2017  
19.10.2017   17.10.2017   15.10.2017   13.10.2017   11.10.2017   09.10.2017   07.10.2017  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 20.10.2017 г.
1     Решение № АКТ-1158-12.10.2017
  • Дата на решение: 12.10.2017 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - РАЙОН "НАДЕЖДА"- СТОЛИЧНА ОБЩИНА;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/699/2017
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ДЖЕЙ - БИ 2016" ЕООД
  • Ответник(ници): РАЙОН "НАДЕЖДА"- СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 20.10.2017 г.

PDF ODF