Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
28.07.2021   26.07.2021   24.07.2021   22.07.2021   20.07.2021   18.07.2021   16.07.2021  
27.07.2021   25.07.2021   23.07.2021   21.07.2021   19.07.2021   17.07.2021   15.07.2021  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 28.07.2021 г.
1     Решение № АКТ-748-22.07.2021
  • Дата на решение: 22.07.2021 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД; друго(ВРЪЩА преписката на възложителя за нова преценка на представените от участниците писмени обосновки, съобразно дадените в настоящото решение указания.) - "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да заплати на „ХЕР 1“ ЕООД с ЕИК 115552240 разноски в размер на 850 (осемстотин и петдесет) лева за държавна такса за образуване на производството пред КЗК. ) - "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за разноски. ) - "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/455/2021
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "ХЕР - 1" ЕООД
  • Ответник(ници): "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
Дата на публикуване: 28.07.2021 г.

PDF ODF