Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
29.07.2014   27.07.2014   25.07.2014   23.07.2014   21.07.2014   19.07.2014   17.07.2014  
28.07.2014   26.07.2014   24.07.2014   22.07.2014   20.07.2014   18.07.2014   16.07.2014  

Намерени са общо 6 решения по ЗОП публикувани на 29.07.2014 г.
1     Решение № АКТ-997-23.07.2014
 • Дата на решение: 23.07.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "В И К" ЕООД - ЯМБОЛ; друго(възлага разноски) - "В И К" ЕООД - ЯМБОЛ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/779/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПС ГАРД" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД - ЯМБОЛ
Дата на публикуване: 29.07.2014 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-986-23.07.2014
 • Дата на решение: 23.07.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА ГОДЕЧ; друго(възлага направени от жалбоподателя разноски на) - ОБЩИНА ГОДЕЧ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/723/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ТЕРМИКС ЕС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГОДЕЧ
Дата на публикуване: 29.07.2014 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-985-23.07.2014
 • Дата на решение: 23.07.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД; друго(разноски) - "ТРОПС ВН" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/776/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТРОПС ВН" ООД
 • Ответник(ници): "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
Дата на публикуване: 29.07.2014 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-984-23.07.2014
 • Дата на решение: 23.07.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/760/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СЕЙЛ КОМЕРС" АД
 • Ответник(ници): "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
Дата на публикуване: 29.07.2014 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-948-16.07.2014
 • Дата на решение: 16.07.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕКСА" АД; друго(оставя без уважение искането за разноски, направено от жалбоподателя) - "ЕКСА" АД; друго(оставя без уважение искането за разноски, направено от възложителя) - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/623/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКСА" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 29.07.2014 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>