Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.04.2017   24.04.2017   22.04.2017   20.04.2017   18.04.2017   16.04.2017   14.04.2017  
25.04.2017   23.04.2017   21.04.2017   19.04.2017   17.04.2017   15.04.2017   13.04.2017  

Намерени са общо 13 решения по ЗОП публикувани на 26.04.2017 г.
1     Решение № АКТ-431-25.04.2017
 • Дата на решение: 25.04.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК) - "МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД, ЕИК 201894833 да заплати на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ разноски в размер на 200 (двеста) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.) - "МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/246/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД
 • Ответник(ници): ДА "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-415-20.04.2017
 • Дата на решение: 20.04.2017 г.
 • Произнасяне: друго(оставя без уважение молба подадена от "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД) - "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/545/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕВРО СЪЛЮШЪНС" ЕООД
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-412-20.04.2017
 • Дата на решение: 20.04.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ПАНОВ ЕООД; друго(възлага разноски) - ПАНОВ ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - ПАНОВ ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/166/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ПАНОВ ЕООД
 • Ответник(ници): ОП "ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА"
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-411-20.04.2017
 • Дата на решение: 20.04.2017 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА ЕЛЕНА; друго(възлага разноски) - ОБЩИНА ЕЛЕНА; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - ОБЩИНА ЕЛЕНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/160/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БИЛДИНГ ПРОДЖЕКТ 1" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЕЛЕНА
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-410-20.04.2017
 • Дата на решение: 20.04.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/123/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "РЕДЖИНА МИХАЕЛА" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 26.04.2017 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (13)] Следваща > Последна >>