Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
17.04.2014   15.04.2014   13.04.2014   11.04.2014   09.04.2014   07.04.2014   05.04.2014  
16.04.2014   14.04.2014   12.04.2014   10.04.2014   08.04.2014   06.04.2014   04.04.2014  

Намерени са общо 16 решения по ЗОП публикувани на 17.04.2014 г.
1     Решение № АКТ-458-09.04.2014
 • Дата на решение: 09.04.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1924"; друго(възлага разноски) - "ИНТЕР СТРОЙ ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/256/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИНТЕР СТРОЙ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ 1924"
Дата на публикуване: 17.04.2014 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-457-09.04.2014
 • Дата на решение: 09.04.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/251/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БУЛТЕКС 99" ЕООД
 • Ответник(ници): "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
Дата на публикуване: 17.04.2014 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-453-09.04.2014
 • Дата на решение: 09.04.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД; друго(възлага разноски) - УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/243/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД
Дата на публикуване: 17.04.2014 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-452-09.04.2014
 • Дата на решение: 09.04.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/240/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТИТАН КЛИНЪР" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Дата на публикуване: 17.04.2014 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-450-09.04.2014
 • Дата на решение: 09.04.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ВЕСЕЛА" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - "ВЕСЕЛА" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/265/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ВЕСЕЛА" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КНЕЖА
Дата на публикуване: 17.04.2014 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (16)] Следваща > Последна >>