Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.02.2018   14.02.2018   12.02.2018   10.02.2018   08.02.2018   06.02.2018   04.02.2018  
15.02.2018   13.02.2018   11.02.2018   09.02.2018   07.02.2018   05.02.2018   03.02.2018  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 16.02.2018 г.
1     Решение № АКТ-172-15.02.2018
 • Дата на решение: 15.02.2018 г.
 • Произнасяне: налага имуществена санкция() - МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - /МФ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1102/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "СТОУН - СИЕНСИС 2017" ДЗЗД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - /МФ/
Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-161-08.02.2018
 • Дата на решение: 08.02.2018 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА СИТОВО; друго(ВЪЗЛАГА на община Ситово да заплати направените по производството разноски от „Пътстроймонтаж” ООД) - ОБЩИНА СИТОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1086/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПЪТСТРОЙМОНТАЖ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СИТОВО
Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-153-08.02.2018
 • Дата на решение: 08.02.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ВНП ФАСИЛИТИ" ЕООД; друго(разноски) - УМБАЛ"СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД; друго(разноски) - "ВНП ФАСИЛИТИ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1015/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВНП ФАСИЛИТИ" ЕООД
 • Ответник(ници): УМБАЛ"СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД
Дата на публикуване: 16.02.2018 г.

PDF ODF