Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.09.2021   19.09.2021   17.09.2021   15.09.2021   13.09.2021   11.09.2021   09.09.2021  
20.09.2021   18.09.2021   16.09.2021   14.09.2021   12.09.2021   10.09.2021   08.09.2021  

Намерени са общо 21 решения по ЗОП публикувани на 21.09.2021 г.
1     Решение № АКТ-874-16.09.2021
 • Дата на решение: 16.09.2021 г.
 • Произнасяне: друго(допуска поправка на фактическа грешка) - ОБЩИНА АКСАКОВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/348/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКО - АКСАКОВО" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АКСАКОВО
Дата на публикуване: 21.09.2021 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-868-16.09.2021
 • Дата на решение: 16.09.2021 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/564/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "НСК СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 21.09.2021 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-867-16.09.2021
 • Дата на решение: 16.09.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ДЕКРА - СТРОЙ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/637/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ДЕКРА - СТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАОЛИНОВО
Дата на публикуване: 21.09.2021 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-866-16.09.2021
 • Дата на решение: 16.09.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АМУРАА - КОНСЕРВ - 68" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за разноски) - "АМУРАА - КОНСЕРВ - 68" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/577/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АМУРАА - КОНСЕРВ - 68" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Дата на публикуване: 21.09.2021 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-865-16.09.2021
 • Дата на решение: 16.09.2021 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(В частта по ОП № 1 и ОП № 2) - ОБЩИНА САМОКОВ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Разноски, претендирани от възложителя) - ОБЩИНА САМОКОВ; друго(Възлага разноски в тежест на община Самоков) - "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/571/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА САМОКОВ
Дата на публикуване: 21.09.2021 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (21)] Следваща > Последна >>