Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
22.10.2014   20.10.2014   18.10.2014   16.10.2014   14.10.2014   12.10.2014   10.10.2014  
21.10.2014   19.10.2014   17.10.2014   15.10.2014   13.10.2014   11.10.2014   09.10.2014  

Намерени са общо 6 решения по ЗОП публикувани на 22.10.2014 г.
1     Решение № АКТ-1345-15.10.2014
 • Дата на решение: 15.10.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - КОНСОРЦИУМ"ДИКОН-ЕПТИСА"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - КОНСОРЦИУМ"ДИКОН-ЕПТИСА"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /МОСВ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1031/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ"ДИКОН-ЕПТИСА"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /МОСВ/
Дата на публикуване: 22.10.2014 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1342-15.10.2014
 • Дата на решение: 15.10.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕСРИ БЪЛГАРИЯ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - "ЕСРИ БЪЛГАРИЯ" ООД; друго(възлага разноски в полза на) - НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1052/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕСРИ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН
Дата на публикуване: 22.10.2014 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1338-15.10.2014
 • Дата на решение: 15.10.2014 г.
 • Произнасяне: друго(отменя незаконосъобразно решение за избор на изпълнител) - ДЗЗД "АКВА ГЪРМЕН";
 • Правно основание: чл. 122г, ал. 1, т. 6, б. ;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1067/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "АКВА ГЪРМЕН"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГЪРМЕН
Дата на публикуване: 22.10.2014 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1336-15.10.2014
 • Дата на решение: 15.10.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "САГИТАРИО - ЛИДЕР";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1047/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "САГИТАРИО - ЛИДЕР"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Дата на публикуване: 22.10.2014 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1329-15.10.2014
 • Дата на решение: 15.10.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - РАЙОН "НАДЕЖДА"- СТОЛИЧНА ОБЩИНА; друго(възлага на СО- район Надежда разноските, направени от жалбоподателя) - ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ РЕМИСОВ- ЧЕШМЕДЖИЕВА"; друго(оставя без уважение искането на Панда -ИП за пръждане на разноски) - "ПАНДА - ИП" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1035/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ РЕМИСОВ- ЧЕШМЕДЖИЕВА"
 • Ответник(ници): РАЙОН "НАДЕЖДА"- СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 22.10.2014 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>