Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
09.08.2018   07.08.2018   05.08.2018   03.08.2018   01.08.2018   30.07.2018   28.07.2018  
08.08.2018   06.08.2018   04.08.2018   02.08.2018   31.07.2018   29.07.2018   27.07.2018  

Намерени са общо 2 решения по ЗОП публикувани на 09.08.2018 г.
1     Решение № АКТ-868-02.08.2018
 • Дата на решение: 02.08.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕКИПМАР" ЕООД; друго(възлага да заплати на ДП "Пристанищна инфраструктура" разноски за юрк. възнаграждение - 200 лв.) - "ЕКИПМАР" ЕООД; друго(възлага да заплати на "Океан Шипинг" ООД направените разноски - 2 000 лв.) - "ЕКИПМАР" ЕООД; друго(оставя без уважение искането за разноски на) - "ЕКИПМАР" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/554/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЕКИПМАР" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Дата на публикуване: 09.08.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-861-02.08.2018
 • Дата на решение: 02.08.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД; друго(възлага да заплати на ВСС разноски - юрк. възнаграждение 200 лв.) - "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД; друго(оставя без уважение искането за разноски на ) - "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/625/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
 • Ответник(ници): ВСС /ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ/
Дата на публикуване: 09.08.2018 г.

PDF ODF