Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.05.2015   25.05.2015   23.05.2015   21.05.2015   19.05.2015   17.05.2015   15.05.2015  
26.05.2015   24.05.2015   22.05.2015   20.05.2015   18.05.2015   16.05.2015   14.05.2015  

Намерени са общо 5 решения по ЗОП публикувани на 27.05.2015 г.
1     Решение № АКТ-420-19.05.2015
 • Дата на решение: 19.05.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(преписката за ново разглеждане от последното законосъобразно действие) - ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ; друго(възлага разноски) - ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/242/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): СДРУЖЕНИЕ "СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ИНФОРМАЦИЯ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Дата на публикуване: 27.05.2015 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-416-19.05.2015
 • Дата на решение: 19.05.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ ООД да заплати направените по производството разноски ) - ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за възлагане на направените в производството пред КЗК разноски) - "АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/247/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Дата на публикуване: 27.05.2015 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-415-19.05.2015
 • Дата на решение: 19.05.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение()"ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД; друго(без уважение искането за разноски на жалбоподателя);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/255/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Дата на публикуване: 27.05.2015 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-412-19.05.2015
 • Дата на решение: 19.05.2015 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "МБАЛ - ПЛОВДИВ" АД; оставя жалбата без уважение() - "ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД; оставя жалбата без разглеждане() - "ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД; прекратява производството() - "ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/213/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД; "СОФАРМА ТЕЙДИНГ" АД
 • Ответник(ници): "МБАЛ - ПЛОВДИВ" АД
Дата на публикуване: 27.05.2015 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-411-19.05.2015
 • Дата на решение: 19.05.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ПЛЕВЕН-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на разноски) - ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ПЛЕВЕН-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/219/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ПЛЕВЕН-ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 27.05.2015 г.

DOC