Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.02.2020   24.02.2020   22.02.2020   20.02.2020   18.02.2020   16.02.2020   14.02.2020  
25.02.2020   23.02.2020   21.02.2020   19.02.2020   17.02.2020   15.02.2020   13.02.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 26.02.2020 г.
1     Решение № АКТ-164-20.02.2020
  • Дата на решение: 20.02.2020 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - „ЛАБЕКСПЕРТ” ООД; оставя жалбата без уважение() - "АСМ 2" ЕООД; друго(разноски) - „ЛАБЕКСПЕРТ” ООД; друго(разноски) - "АСМ 2" ЕООД; друго(разноски) - СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/50/2020
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): „ЛАБЕКСПЕРТ” ООД; "АСМ 2" ЕООД
  • Ответник(ници): СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Дата на публикуване: 26.02.2020 г.

PDF ODF