Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.01.2018   17.01.2018   15.01.2018   13.01.2018   11.01.2018   09.01.2018   07.01.2018  
18.01.2018   16.01.2018   14.01.2018   12.01.2018   10.01.2018   08.01.2018   06.01.2018  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 19.01.2018 г.
1     Решение № АКТ-34-18.01.2018
  • Дата на решение: 18.01.2018 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "УКРИНМАШ"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - "УКРИНМАШ"; друго(възлага разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1103/2017
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП
  • Инициатор(и): "УКРИНМАШ"
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Дата на публикуване: 19.01.2018 г.

PDF ODF