Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.01.2021   25.01.2021   23.01.2021   21.01.2021   19.01.2021   17.01.2021   15.01.2021  
26.01.2021   24.01.2021   22.01.2021   20.01.2021   18.01.2021   16.01.2021   14.01.2021  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 27.01.2021 г.
1     Решение № АКТ-68-21.01.2021
 • Дата на решение: 21.01.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ДОБРУДЖА БИЛДИНГ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "ДОБРУДЖА БИЛДИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/782/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ДОБРУДЖА БИЛДИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Дата на публикуване: 27.01.2021 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-66-21.01.2021
 • Дата на решение: 21.01.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/780/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 27.01.2021 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-52-21.01.2021
 • Дата на решение: 21.01.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЛОРТЪН" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от жалбоподателя) - "ЛОРТЪН" ЕООД; друго(възлага разноски в полза на възложителя) - ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/891/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЛОРТЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
Дата на публикуване: 27.01.2021 г.

PDF ODF