Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.01.2020   19.01.2020   17.01.2020   15.01.2020   13.01.2020   11.01.2020   09.01.2020  
20.01.2020   18.01.2020   16.01.2020   14.01.2020   12.01.2020   10.01.2020   08.01.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 21.01.2020 г.
1     Решение № АКТ-36-16.01.2020
  • Дата на решение: 16.01.2020 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-2052/01.11.2019 г. с п.к. 31.10.2019 г. от "НСК София" ЕООД срещу Решение № Р01-89 от 18.10.2019 г. на главния секретар на Министерство на образованието) - "НСК СОФИЯ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на "НСК София" ЕООД да заплати на възложителя – Министерство на образованието и науката направените в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение, като определя техния размер на 200 лв.) - "НСК СОФИЯ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на "НСК София" ЕООД за присъждане на направени в производството разноски.) - "НСК СОФИЯ" ЕООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/937/2019
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "НСК СОФИЯ" ЕООД
  • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 21.01.2020 г.

PDF ODF