Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
31.05.2016   29.05.2016   27.05.2016   25.05.2016   23.05.2016   21.05.2016   19.05.2016  
30.05.2016   28.05.2016   26.05.2016   24.05.2016   22.05.2016   20.05.2016   18.05.2016  

Намерени са общо 4 решения по ЗОП публикувани на 31.05.2016 г.
1     Решение № АКТ-355-26.05.2016
 • Дата на решение: 26.05.2016 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(Оставя без уважение искането на жалбоподателя за разноски) - СТОЛИЧНА ОБЩИНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/184/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МИРА ФУУД" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 31.05.2016 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-354-26.05.2016
 • Дата на решение: 26.05.2016 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/176/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
 • Ответник(ници): ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ", МВР
Дата на публикуване: 31.05.2016 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-353-26.05.2016
 • Дата на решение: 26.05.2016 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - /МФ/; друго(възлага разноски) - ОБЕДИНЕНИЕ "МТБ"; друго(възлага разноски) - "БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - /МФ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/208/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД; ОБЕДИНЕНИЕ "МТБ"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - /МФ/
Дата на публикуване: 31.05.2016 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-352-26.05.2016
 • Дата на решение: 26.05.2016 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - /МФ/; друго(възлага разноски) - "БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - /МФ/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/207/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - /МФ/
Дата на публикуване: 31.05.2016 г.

PDF ODF