Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.10.2016   19.10.2016   17.10.2016   15.10.2016   13.10.2016   11.10.2016   09.10.2016  
20.10.2016   18.10.2016   16.10.2016   14.10.2016   12.10.2016   10.10.2016   08.10.2016  

Намерени са общо 8 решения по ЗОП публикувани на 21.10.2016 г.
1     Решение № АКТ-862-19.10.2016
 • Дата на решение: 19.10.2016 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение();
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/625/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): „СТЕЛИТ 1” ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДОМИР
Дата на публикуване: 21.10.2016 г.

DOC
2     Решение № АКТ-861-19.10.2016
 • Дата на решение: 19.10.2016 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АДВАНС 2002" ЕООД; друго(възлага направени от възложителя разноски на) - "АДВАНС 2002" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направени разноски от) - "АДВАНС 2002" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/562/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "АДВАНС 2002" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
Дата на публикуване: 21.10.2016 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-860-19.10.2016
 • Дата на решение: 19.10.2016 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА ЗАВЕТ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - "МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/505/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "МЕДИЯ ИНТЕР ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЗАВЕТ
Дата на публикуване: 21.10.2016 г.

DOC
4     Решение № АКТ-858-19.10.2016
 • Дата на решение: 19.10.2016 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(оставя без уважение искането на жалбоподателят за разноски) - ОБЩИНА РУСЕ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/547/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РУСЕ
Дата на публикуване: 21.10.2016 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-857-19.10.2016
 • Дата на решение: 19.10.2016 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН /МУ - ПЛЕВЕН/; друго(възлага разноски) - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН /МУ - ПЛЕВЕН/; друго(възлага разноски) - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН /МУ - ПЛЕВЕН/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН /МУ - ПЛЕВЕН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/469/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КЕМ АНАЛИТИКАЛ СЪРВИСИС" ЕООД; "ИНФОЛАБ"ЕООД
 • Ответник(ници): МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН /МУ - ПЛЕВЕН/
Дата на публикуване: 21.10.2016 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (8)] Следваща > Последна >>