Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.09.2014   21.09.2014   19.09.2014   17.09.2014   15.09.2014   13.09.2014   11.09.2014  
22.09.2014   20.09.2014   18.09.2014   16.09.2014   14.09.2014   12.09.2014   10.09.2014  

Намерени са общо 11 решения по ЗОП публикувани на 23.09.2014 г.
1     Решение № АКТ-1237-18.09.2014
 • Дата на решение: 18.09.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ЧИСТОТА ИСКЪР ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/915/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БОДУ" ООД
 • Ответник(ници): ЧИСТОТА ИСКЪР ЕООД
Дата на публикуване: 23.09.2014 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1235-18.09.2014
 • Дата на решение: 18.09.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща("Център за градска мобилност" ЕАД) - "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/940/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ВОЙСКОМ" АД
 • Ответник(ници): "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/
Дата на публикуване: 23.09.2014 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1232-18.09.2014
 • Дата на решение: 18.09.2014 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "НСБ"ЕАД; друго(възлага разноски) - "НСБ"ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/924/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БОДУ" ООД
 • Ответник(ници): "НСБ"ЕАД
Дата на публикуване: 23.09.2014 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1228-18.09.2014
 • Дата на решение: 18.09.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - КОНСОРЦИУМ "ДИКОН - УБА ПРИРОДА"; оставя жалбата без уважение() - КОНСОРЦИУМ "БЪДЕЩЕ ЗА РИЛА"; друго(възлага направените разноски) - НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направените разноски) - КОНСОРЦИУМ "ДИКОН - УБА ПРИРОДА"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направените разноски) - КОНСОРЦИУМ "БЪДЕЩЕ ЗА РИЛА";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/905/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "ДИКОН - УБА ПРИРОДА"; КОНСОРЦИУМ "БЪДЕЩЕ ЗА РИЛА"
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА
Дата на публикуване: 23.09.2014 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1227-18.09.2014
 • Дата на решение: 18.09.2014 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за възлагане на направени разноски от) - "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/939/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БАНИТЕ
Дата на публикуване: 23.09.2014 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (11)] Следваща > Последна >>