Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.11.2020   24.11.2020   22.11.2020   20.11.2020   18.11.2020   16.11.2020   14.11.2020  
25.11.2020   23.11.2020   21.11.2020   19.11.2020   17.11.2020   15.11.2020   13.11.2020  

Намерени са общо 2 решения по ЗОП публикувани на 26.11.2020 г.
1     Решение № АКТ-967-19.11.2020 Решение № АКТ-967-19.11.2020
 • Дата на решение: 19.11.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 891/15.09.2020 г. на кмета на община Ябланица и връща преписката на възложителя) - ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА; друго(ВЪЗЛАГА на възложителя да заплати направените по производството разноски от жалбоподателя, в общ размер на 4 120 (четири хиляди сто и двадесет) лв.) - ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/700/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
Дата на публикуване: 26.11.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-964-19.11.2020 Решение № АКТ-964-19.11.2020
 • Дата на решение: 19.11.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(възлага на възложителя да заплати на жалбоподателя направените в производството разноски) - "В И К" ЕООД - ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/721/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТИ ЕЙЧ ТИ КОНСУЛТ" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД - ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 26.11.2020 г.

PDF ODF