Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
14.07.2020   12.07.2020   10.07.2020   08.07.2020   06.07.2020   04.07.2020   02.07.2020  
13.07.2020   11.07.2020   09.07.2020   07.07.2020   05.07.2020   03.07.2020   01.07.2020  

Намерени са общо 7 решения по ЗОП публикувани на 14.07.2020 г.
1     Решение № АКТ-561-09.07.2020
 • Дата на решение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА ПЕТРИЧ; друго(Оставя без уважение искането на „Вип Трейд Енд Билд“ ЕООД за възлагане на разноски ) - "ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/375/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-559-09.07.2020
 • Дата на решение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Запрянови – 03“ ООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на възложителя за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Стройинженеринг–В“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ - В" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА НА „Запрянови – 03“ ООД да заплати на „Еко Традекс Груп“ АД разноски в размер на 5 000 лв., представляващи адвокатско възнаграждение.) - "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/355/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-558-09.07.2020
 • Дата на решение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-1007/15.06.2020 г., подадена от „ЧЕРИЪТ МОТОРС“ АД, срещу действие на управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД) - "ЧЕРИЪТ МОТОРС" АД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от „Чериът Моторс“ АД искане за възлагане на направените по производството разноски.) - "ЧЕРИЪТ МОТОРС" АД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД искане за възлагане на направените по производството разноски.) - "ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД -ГР. СТАРА ЗАГОРА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/377/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ЧЕРИЪТ МОТОРС" АД
 • Ответник(ници): "ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ"ЕООД -ГР. СТАРА ЗАГОРА
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-557-09.07.2020
 • Дата на решение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КМТ СЕРВИЗ" ЕООД; друго(разноски) - "СОФИЙСКА ВОДА" АД; друго(разноски) - "КМТ СЕРВИЗ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/354/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "КМТ СЕРВИЗ" ЕООД
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-556-09.07.2020
 • Дата на решение: 09.07.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "БВА И СИЕ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „БВА и сие“ ООД да заплати направените по производството разноски от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД) - "БВА И СИЕ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БВА и сие“ ООД за възлагане на направените по производството разноски) - "БВА И СИЕ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/336/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БВА И СИЕ" ООД
 • Ответник(ници): "ЕСО" ЕАД - ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - МЕР "ГОРНА ОРЯХОВИЦА"
Дата на публикуване: 14.07.2020 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (7)] Следваща > Последна >>