Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.08.2016   24.08.2016   22.08.2016   20.08.2016   18.08.2016   16.08.2016   14.08.2016  
25.08.2016   23.08.2016   21.08.2016   19.08.2016   17.08.2016   15.08.2016   13.08.2016  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 26.08.2016 г.
1     Решение № АКТ-612-19.08.2016
  • Дата на решение: 19.08.2016 г.
  • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА ПЛЕВЕН; друго(разноски) - КОНСОРЦИУМ "ГКВ - ИКГ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/253/2016
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "ГКВ - ИКГ"
  • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 26.08.2016 г.

PDF ODF