Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.03.2020   16.03.2020   14.03.2020   12.03.2020   10.03.2020   08.03.2020   06.03.2020  
17.03.2020   15.03.2020   13.03.2020   11.03.2020   09.03.2020   07.03.2020   05.03.2020  

Намерени са общо 2 решения по ЗОП публикувани на 18.03.2020 г.
1     Решение № АКТ-220-12.03.2020
 • Дата на решение: 12.03.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-82/20.01.2020 г., подадена от „ПЕТРОЛ“ АД срещу Решение № 03-РД/88 от 10.01.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ ) - "ПЕТРОЛ" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от жалбоподателя искане за възлагане на разноски.) - "ПЕТРОЛ" АД; друго(ВЪЗЛАГА на „Петрол“ АД, ЕИК 831496285, да заплати направените от Държавен фонд „Земеделие“, ЕИК: 121100421, разноски по производството, в размер на 200 (двеста) лв. ) - ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" / ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"; друго(ВЪЗЛАГА на „Петрол“ АД, ЕИК: 831496285, да заплати направените от заинтересованата страна – „ШЕЛ България“ ЕАД, ЕИК: 831915840, разноски по производството, в размер на 250 лв.) - "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/88/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЕТРОЛ" АД
 • Ответник(ници): ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" / ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-219-12.03.2020
 • Дата на решение: 12.03.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № ВХР-66/16.01.2020 г., подадена от „ПЕТРОЛ“ АД ) - ИА "ГИТ /"ИА "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"/; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от жалбоподателя искане за възлагане на разноски. ) - "ПЕТРОЛ" АД; друго(ВЪЗЛАГА на „Петрол“ АД, ЕИК: 831496285, да заплати направените от заинтересованата страна – „ШЕЛ България“ ЕАД, ЕИК: 831915840, разноски по производството, в размер на 250 лв.) - "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/85/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЕТРОЛ" АД
 • Ответник(ници): ИА "ГИТ /"ИА "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"/
Дата на публикуване: 18.03.2020 г.

PDF ODF