Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.06.2018   19.06.2018   17.06.2018   15.06.2018   13.06.2018   11.06.2018   09.06.2018  
20.06.2018   18.06.2018   16.06.2018   14.06.2018   12.06.2018   10.06.2018   08.06.2018  

Намерени са общо 2 решения по ЗОП публикувани на 21.06.2018 г.
1     Решение № АКТ-652-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: друго(оставя без разглеждане жалбата в частта й против решението за избор на изпълнител по обособени позиции 1,2 и 3.) - ЕТ "МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ"; прекратява производството(срещу решението за класиране на участниците и избор на изпълнител по обособени позиции 1, 2 и 3) - ЕТ "МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ"; оставя жалбата без уважение(в частта й срещу решението по обособена позиция 4) - ЕТ "МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - ЕТ "МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ"; друго(възлага на жалбоподателя да заплати на възложителя разноски) - ЕТ "МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/433/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ЕТ "МАРГОТ - МЛАДЕН ИВАНОВ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАЗГРАД
Дата на публикуване: 21.06.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-637-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ; друго(възлага на жалбоподателя да заплати на възложителя разноски) - АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/400/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/
Дата на публикуване: 21.06.2018 г.

PDF ODF