Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
28.10.2020   26.10.2020   24.10.2020   22.10.2020   20.10.2020   18.10.2020   16.10.2020  
27.10.2020   25.10.2020   23.10.2020   21.10.2020   19.10.2020   17.10.2020   15.10.2020  

Намерени са общо 18 решения по ЗОП публикувани на 28.10.2020 г.
1     Решение № АКТ-869-22.10.2020
 • Дата на решение: 22.10.2020 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА РУСЕ; друго(възлага на възложителя да плати разноски на жалбоподателя) - КОНСОРЦИУМ "РУСЕ ЧИСТОТА 2020" ДЗЗД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/620/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "РУСЕ ЧИСТОТА 2020" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РУСЕ
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-868-22.10.2020
 • Дата на решение: 22.10.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПИРС - Д" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от жалбоподателя) - "ПИРС - Д" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/617/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПИРС - Д" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-867-22.10.2020
 • Дата на решение: 22.10.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ХИДРОРЕСУРС ПРОЕКТ" ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Хидроресурс проект“ ЕООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ХИДРОРЕСУРС ПРОЕКТ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Хидроресурс проект“ ЕООД да заплати на община Джебел разноски в размер на 200 (двеста) лева за заплатено юрисконсултско възнаграждение.) - "ХИДРОРЕСУРС ПРОЕКТ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/603/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ХИДРОРЕСУРС ПРОЕКТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-866-22.10.2020
 • Дата на решение: 22.10.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ТЕРЕС СТРОЙ 2020";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/582/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ТЕРЕС СТРОЙ 2020"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-865-22.10.2020
 • Дата на решение: 22.10.2020 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПЪТПРИБОР" ООД; оставя жалбата без уважение() - "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД; друго(разноски) - "ПЪТПРИБОР" ООД; друго(разноски) - "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/572/2020
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТПРИБОР" ООД; "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
Дата на публикуване: 28.10.2020 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (18)] Следваща > Последна >>