Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.10.2014   22.10.2014   20.10.2014   18.10.2014   16.10.2014   14.10.2014   12.10.2014  
23.10.2014   21.10.2014   19.10.2014   17.10.2014   15.10.2014   13.10.2014   11.10.2014  

Намерени са общо 1 решение по ЗОП публикувани на 24.10.2014 г.
1     Решение № АКТ-1333-15.10.2014
  • Дата на решение: 15.10.2014 г.
  • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СОСИЕТЕ ДЕЗ АНСИЕН ЕТАБЛИСМАН ЛЮСИЕН ЖИСМАР" АД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1033/2014
  • Вид производство: ЗОП/НВМОП
  • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
  • Инициатор(и): "СОСИЕТЕ ДЕЗ АНСИЕН ЕТАБЛИСМАН ЛЮСИЕН ЖИСМАР" АД
  • Ответник(ници): ДП "НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /НКЖИ/
Дата на публикуване: 24.10.2014 г.

PDF ODF