Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
13.02.2019   11.02.2019   09.02.2019   07.02.2019   05.02.2019   03.02.2019   01.02.2019  
12.02.2019   10.02.2019   08.02.2019   06.02.2019   04.02.2019   02.02.2019   31.01.2019  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 13.02.2019 г.
1     Решение № АКТ-197-07.02.2019
 • Дата на решение: 07.02.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за възлагане на разноски.) - "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1110/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
Дата на публикуване: 13.02.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-196-07.02.2019
 • Дата на решение: 07.02.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № З-313/23.11.2018 г. на Кмета на община Струмяни и преписката на възложителя от последното законосъобразно действие) - ОБЩИНА СТРУМЯНИ; друго(ВЪЗЛАГА на община Струмяни да заплати на "БИ 59" ЕООД с ЕИК 202756888 направените разноски в размер на 2850 лева в т.ч. държавна такса в размер на 850 лева и адвокатско възнаграждение за процесуално представителство в размер на 2 000 лева.) - ОБЩИНА СТРУМЯНИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на община Струмяни за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.) - ОБЩИНА СТРУМЯНИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Заинтересованата страна "Ивелинстрой" ЕООД за присъждане на направени в производството разноски.) - "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1101/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БИ 59" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Дата на публикуване: 13.02.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-194-07.02.2019
 • Дата на решение: 07.02.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА КРЕСНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1113/2018
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "МОНОЛИТСТРОЙ" ДЗЗД; ДЗЗД "БИЛД КРЕСНА"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КРЕСНА
Дата на публикуване: 13.02.2019 г.

PDF ODF