Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
07.12.2021   05.12.2021   03.12.2021   01.12.2021   29.11.2021   27.11.2021   25.11.2021  
06.12.2021   04.12.2021   02.12.2021   30.11.2021   28.11.2021   26.11.2021   24.11.2021  

Намерени са общо 13 решения по ЗОП публикувани на 07.12.2021 г.
1     Решение № АКТ-1175-02.12.2021
 • Дата на решение: 02.12.2021 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(преписката за продължаване на процедуратана етап ново разглеждане на техническите предложения на участниците ДЗЗД „Геострой 2021“ и ДЗЗД „Ерст Нивел Правец“ ) - ОБЩИНА ПРАВЕЦ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за разноски ) - ДЗЗД "ГЕОСТРОЙ 2021"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за разноски) - ОБЩИНА ПРАВЕЦ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(за разноски) - ДЗЗД "ЕРСТ НИВЕЛ ПРАВЕЦ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/876/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ГЕОСТРОЙ 2021"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПРАВЕЦ
Дата на публикуване: 07.12.2021 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1174-02.12.2021
 • Дата на решение: 02.12.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за възлагане на разноски) - "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на възложителя за възлагане на разноски) - ОБЩИНА МОНТАНА; друго(Възлага разноски в полза на заинтересованата страна.) - "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/831/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МОНТАНА
Дата на публикуване: 07.12.2021 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1173-02.12.2021
 • Дата на решение: 02.12.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ИНЖЕНЕРИНГ 77" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, с ЕИК: 204499314 да заплати на община Видин направените в производството пред КЗК разноски в размер на 240 лв.) - ОБЩИНА ВИДИН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/829/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ИНЖЕНЕРИНГ 77" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВИДИН
Дата на публикуване: 07.12.2021 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1172-02.12.2021
 • Дата на решение: 02.12.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "НЕТЕРА" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/824/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "НЕТЕРА" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 07.12.2021 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1170-02.12.2021
 • Дата на решение: 02.12.2021 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ВАДИМ" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Разноски, претендирани от „вадим“ ООД) - ОБЩИНА ПЛЕВЕН; друго(Възлага на „Вадим“ ООД да плати разноски на Община Плевен) - "ВАДИМ" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/803/2021
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ВАДИМ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Дата на публикуване: 07.12.2021 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (13)] Следваща > Последна >>