Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
22.04.2019   20.04.2019   18.04.2019   16.04.2019   14.04.2019   12.04.2019   10.04.2019  
21.04.2019   19.04.2019   17.04.2019   15.04.2019   13.04.2019   11.04.2019   09.04.2019  

Намерени са общо 5 решения по ЗОП публикувани на 22.04.2019 г.
1     Решение № АКТ-506-18.04.2019
 • Дата на решение: 18.04.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЕДИНЕНИЕ "ЕВРО СТРОЙ"; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от Обединение „Евро строй“ искане за възлагане на разноски. ) - ОБЕДИНЕНИЕ "ЕВРО СТРОЙ"; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от възложителя искане за възлагане на разноски, по подадена от страна на Обединение „Евро строй“ жалба. ) - ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ; оставя жалбата без уважение() - "МБ - КОСТЕНЕЦ" ДЗЗД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от възложителя искане за възлагане на разноски, по подадена от страна на „МБ - Костенец“ ДЗЗД жалба) - ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ; отменя незаконосъобразно решение и връща(на етап разглеждане и оценка на ценови предложения, при спазване на задължителните указания) - ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ; друго(ВЪЗЛАГА на община Костенец да заплати на „Инфракънстръкшън“ ЕАД направените по производството разноски в размер на 3200,00 (три хиляди и двеста) лева. ) - ИНФРАКЪНСТРЪКШЪН; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от възложителя искане за възлагане на разноски по подадена от страна на „Инфракънстръкшън“ ЕАД жалба. ) - ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/161/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ЕВРО СТРОЙ"; "МБ - КОСТЕНЕЦ" ДЗЗД; "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-505-18.04.2019
 • Дата на решение: 18.04.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ФАРМВИЛ" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - "ФАРМВИЛ" ЕАД; друго(възлага разноски) - "ФАРМВИЛ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/227/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ФАРМВИЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛИЦА
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-504-18.04.2019
 • Дата на решение: 18.04.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "УЕЙСТ ПРОДАКШЪН ВЕЛИНГРАД"; оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "КИП ВЕЛИНГРАД 2018";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/259/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "УЕЙСТ ПРОДАКШЪН ВЕЛИНГРАД"; ДЗЗД "КИП ВЕЛИНГРАД 2018"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-502-18.04.2019
 • Дата на решение: 18.04.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД; друго(ВЪЗЛАГА на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура“ направените по административното производство разноски в размер на 200,00 (двеста) лева. ) - АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/; друго(ВЪЗЛАГА на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД да заплати на „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД направените по административното производство разноски в размер на 200,00 (двеста) лева.) - "ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД за възлагане на разноски по административното производство) - "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/271/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-466-11.04.2019
 • Дата на решение: 11.04.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка от последното законосъобразно решение или действие в съответствие с разпоредбите на закона и изложените в настоящото решение мотиви) - ОБЩИНА ХАРМАНЛИ; друго(Възлага разноски.) - ОБЩИНА ХАРМАНЛИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за възлагане на разноски.) - ОБЩИНА ХАРМАНЛИ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Искане за възлагане на разноски.) - „АКВА-3“ ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/221/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ТЕА - СТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Дата на публикуване: 22.04.2019 г.

PDF ODF