Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
02.12.2016   30.11.2016   28.11.2016   26.11.2016   24.11.2016   22.11.2016   20.11.2016  
01.12.2016   29.11.2016   27.11.2016   25.11.2016   23.11.2016   21.11.2016   19.11.2016  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 02.12.2016 г.
1     Решение № АКТ-1024-29.11.2016
 • Дата на решение: 29.11.2016 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД да заплати направените по производството разноски от ПУДООС) - УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД за възлагане на направените в хода на производството разноски.) - УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/801/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ПУДООС - /ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА/
 • Ответник(ници): УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД
Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1023-29.11.2016
 • Дата на решение: 29.11.2016 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(ОП № 5 и № 7; на етап плик № 1) - "ПАНДА - ИП" ЕООД; оставя жалбата без уважение() - "ОБЕРОН Х" ООД; оставя жалбата без уважение() - "ББП" ООД; оставя жалбата без уважение() - "МИРА ФУУД" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане да заплати на „Панда - И.П.“ ЕООД направените разноски.) - /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ; друго(ВЪЗЛАГА на „Оберон - Х“ ООД да заплати на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане направените по административното производство разноски.) - "ОБЕРОН Х" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „ББП“ ООД да заплати на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане направените по административното производство разноски.) - "ББП" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Мира Фууд“ да заплати на Агенция за социално подпомагане направените по административното производство разноски.) - "МИРА ФУУД" ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за възлагане на направените в производството разноски по жалба на „Панда И.П.“ ЕООД.) - /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ББП“ ООД за възлагане на направените в производството разноски.) - "ББП" ООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Мира Фууд“ ЕООД за възлагане на направените в производството разноски.) - "МИРА ФУУД" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/738/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПАНДА - ИП" ЕООД; "ОБЕРОН Х" ООД; "ББП" ООД; "МИРА ФУУД" ЕООД
 • Ответник(ници): /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1021-29.11.2016
 • Дата на решение: 29.11.2016 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "БЪЛГАРИЯ ЕР" АД; друго(Възлага направените в производството разноски на) - "БЪЛГАРИЯ ЕР" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(Оставя без уважение искането на "България Ер" АД за възлагане на разноски по производството) - "БЪЛГАРИЯ ЕР" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/759/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БЪЛГАРИЯ ЕР" АД
 • Ответник(ници): НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Дата на публикуване: 02.12.2016 г.

PDF ODF