Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.06.2019   24.06.2019   22.06.2019   20.06.2019   18.06.2019   16.06.2019   14.06.2019  
25.06.2019   23.06.2019   21.06.2019   19.06.2019   17.06.2019   15.06.2019   13.06.2019  

Намерени са общо 2 решения по ЗОП публикувани на 26.06.2019 г.
1     Решение № АКТ-716-20.06.2019
 • Дата на решение: 20.06.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД; друго(ВЪЗЛАГА на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да заплати на „Променергомонтаж“ АД, направените по производството разноски ) - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за възлагане на направените в производството разноски) - "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/418/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
Дата на публикуване: 26.06.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-710-20.06.2019
 • Дата на решение: 20.06.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/402/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БЮРО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ - ИТ" ЕООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Дата на публикуване: 26.06.2019 г.

PDF ODF