Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.01.2017   14.01.2017   12.01.2017   10.01.2017   08.01.2017   06.01.2017   04.01.2017  
15.01.2017   13.01.2017   11.01.2017   09.01.2017   07.01.2017   05.01.2017   03.01.2017  

Намерени са общо 4 решения по ЗОП публикувани на 16.01.2017 г.
1     Решение № АКТ-9-10.01.2017
 • Дата на решение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Агенция Стратегма“ ООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Агенция Стратегма“ ООД да заплати на „Региоплан“ ЕООД разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 700 (седемстотин) лева.) - "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/872/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЛОМ
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-8-10.01.2017
 • Дата на решение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(на етап ценови предложения) - ОБЩИНА ВАРНА; друго(възлага на възложителя да заплати на „Гранд мобил“ ООД направените разноски) - "ГРАНД МОБИЛ" ООД; друго(възлага на възложителя да заплати на „Карио“ ООД направените разноски) - „КАРИО” ООД; друго(оставя без уважение направеното от кмета на община Варна искане за възлагане на разноски.) - ОБЩИНА ВАРНА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/859/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ГРАНД МОБИЛ" ООД; „КАРИО” ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВАРНА
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-4-10.01.2017
 • Дата на решение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(оставя без уважение искането на жалбоподателят за разноски) - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/739/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СПАРТАК - В " ООД
 • Ответник(ници): "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1-10.01.2017
 • Дата на решение: 10.01.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/; друго(възлага разноски) - ; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски) - "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/807/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

PDF ODF