Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
30.01.2015   28.01.2015   26.01.2015   24.01.2015   22.01.2015   20.01.2015   18.01.2015  
29.01.2015   27.01.2015   25.01.2015   23.01.2015   21.01.2015   19.01.2015   17.01.2015  

Намерени са общо 4 решения по ЗОП публикувани на 30.01.2015 г.
1     Решение № АКТ-83-28.01.2015
 • Дата на решение: 28.01.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "СТРОИТЕЛНО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1268/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "СТРОИТЕЛНО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Дата на публикуване: 30.01.2015 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-77-28.01.2015
 • Дата на решение: 28.01.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "АРКА-ФАКТОР"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ДЗЗД „Арка - Фактор“ за възлагане на направените в хода на производството разноски.) - ДЗЗД "АРКА-ФАКТОР";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1266/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "АРКА-ФАКТОР"
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 30.01.2015 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-74-28.01.2015
 • Дата на решение: 28.01.2015 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "САМ БС"ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1271/2014
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "САМ БС"ЕООД
 • Ответник(ници): /БАБХ/ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Дата на публикуване: 30.01.2015 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-73-28.01.2015
 • Дата на решение: 28.01.2015 г.
 • Произнасяне: друго(отменя като незаконосъобразно решение за промяна на решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка) - МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/6/2015
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "БЪЛГАРИЯ ЕР" АД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА /МОН/
Дата на публикуване: 30.01.2015 г.

PDF ODF