Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.11.2017   19.11.2017   17.11.2017   15.11.2017   13.11.2017   11.11.2017   09.11.2017  
20.11.2017   18.11.2017   16.11.2017   14.11.2017   12.11.2017   10.11.2017   08.11.2017  

Намерени са общо 6 решения по ЗОП публикувани на 21.11.2017 г.
1     Решение № АКТ-1335-16.11.2017
 • Дата на решение: 16.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЕДИНЕНИЕ "РИС - ПРО" ДЗЗД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за възлагане на направените в производството разноски.) - ОБЕДИНЕНИЕ "РИС - ПРО" ДЗЗД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на община Ардино за възлагане на направените в производството разноски.) - ОБЩИНА АРДИНО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/912/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "РИС - ПРО" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АРДИНО
Дата на публикуване: 21.11.2017 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1333-16.11.2017
 • Дата на решение: 16.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Пътно Строителство“ АД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на кмета на община град Добрич за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ; друго(ВЪЗЛАГА на „Пътно Строителство“ АД, ЕИК 124000579 да заплати на „Хидрострой“ АД, ЕИК 103029862 разноски в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.) - "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/840/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Дата на публикуване: 21.11.2017 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1332-16.11.2017
 • Дата на решение: 16.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЩИНА БЕЛИЦА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/827/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕНЕРДЖИ СЕЙВИНГ СЪРВИСИС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛИЦА
Дата на публикуване: 21.11.2017 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1330-16.11.2017
 • Дата на решение: 16.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "НОВА ЛИНИЯ - ХРОНОС"; оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "НОВА ЛИНИЯ - ХРОНОС"; друго(ВЪЗЛАГА на ДЗЗД „Нова линия - Хронос“ да заплати на община Тутракан разноски в общ размер на 200,00 (двеста) лева.) - ОБЩИНА ТУТРАКАН; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за възлагане на разноски. ) - ДЗЗД "НОВА ЛИНИЯ - ХРОНОС";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/757/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "НОВА ЛИНИЯ - ХРОНОС"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТУТРАКАН
Дата на публикуване: 21.11.2017 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1323-16.11.2017
 • Дата на решение: 16.11.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ОБЕДИНЕНИЕ "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ДЗЗД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Обединение „Електронни обществени поръчки“ ДЗЗД за възлагане на направените по производството разноски) - ОБЕДИНЕНИЕ "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ДЗЗД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/813/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): АОП /АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/
Дата на публикуване: 21.11.2017 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>