Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.03.2019   17.03.2019   15.03.2019   13.03.2019   11.03.2019   09.03.2019   07.03.2019  
18.03.2019   16.03.2019   14.03.2019   12.03.2019   10.03.2019   08.03.2019   06.03.2019  

Намерени са общо 16 решения по ЗОП публикувани на 19.03.2019 г.
1     Решение № АКТ-342-14.03.2019
 • Дата на решение: 14.03.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ; друго((Възлага разноски)) - ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/160/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ХТ ГРУП КОМЕРС"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-341-14.03.2019
 • Дата на решение: 14.03.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "ТБ ЛУКОВИТ"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искане за разноски) - ДЗЗД "ТБ ЛУКОВИТ"; друго(възлага разноски) - ДЗЗД "ТБ ЛУКОВИТ";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/116/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ТБ ЛУКОВИТ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЛУКОВИТ
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-340-14.03.2019
 • Дата на решение: 14.03.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 116 от 18.01.2019 г. от страна на Обединение "ЕС ДЕ ИЗТОК" ДЗЗД срещу Решение № СОА19-РД92-4/07.01.2019 г. на Заместник-кмета на Столична община) - ОБЕДИНЕНИЕ "ЕС ДЕ ИЗТОК" ДЗЗД; друго(ВЪЗЛАГА на Обединение "ЕС ДЕ ИЗТОК" ДЗЗД да заплати на възложителя - Столична община направените в хода на производството пред КЗК разноски за юрисконсултско възнаграждение, като определя техния размер на 200 лв.) - ОБЕДИНЕНИЕ "ЕС ДЕ ИЗТОК" ДЗЗД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Обединение "ЕС ДЕ ИЗТОК" ДЗЗД за присъждане на направени в производството разноски.) - ОБЕДИНЕНИЕ "ЕС ДЕ ИЗТОК" ДЗЗД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/110/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ЕС ДЕ ИЗТОК" ДЗЗД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-339-14.03.2019
 • Дата на решение: 14.03.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "УЛИЦИ РАДНЕВО"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от страна на жалбоподателя) - ДЗЗД "УЛИЦИ РАДНЕВО"; оставя без уважение друго искане в хода на производството(разноски претендирани от страна на възложителя) - ОБЩИНА РАДНЕВО;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/100/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "УЛИЦИ РАДНЕВО"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАДНЕВО
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-338-14.03.2019
 • Дата на решение: 14.03.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ИЙТ УЕЛ" ЕАД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "ИЙТ УЕЛ" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/88/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИЙТ УЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (16)] Следваща > Последна >>