Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
11.12.2019   09.12.2019   07.12.2019   05.12.2019   03.12.2019   01.12.2019   29.11.2019  
10.12.2019   08.12.2019   06.12.2019   04.12.2019   02.12.2019   30.11.2019   28.11.2019  

Намерени са общо 16 решения по ЗОП публикувани на 11.12.2019 г.
1     Решение № АКТ-1310-05.12.2019
 • Дата на решение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща(ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 1550/10.06.2019 г. на зам. – кмета на община Бургас и ВРЪЩА преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на заявленията за участие, при спазване на указанията, изложени в мотивите ) - ОБЩИНА БУРГАС; друго(ВЪЗЛАГА на община Бургас, БУЛСТАТ: 000056757 да заплати направените по производството разноски от "Профи Трейд" ЕООД, ЕИК: 107585850 в размер на 850.00 (осемстотин и петдесет) лв. за заплатена държавна такса.) - ОБЩИНА БУРГАС;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/918/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПРОФИ ТРЕЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БУРГАС
Дата на публикуване: 11.12.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1309-05.12.2019
 • Дата на решение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "ИНМАТ СОФИЯ" ЕООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя „Инмат София“ ЕООД за възлагане на сторените по производството разноски) - "ИНМАТ СОФИЯ" ЕООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Инмат София“ ЕООД да заплати на ДЗЗД „Електрик форс груп“ разноски) - "ИНМАТ СОФИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/909/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ИНМАТ СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РОМАН
Дата на публикуване: 11.12.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1308-05.12.2019
 • Дата на решение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение за откриване на процедура() - ОБЩИНА ПЛОВДИВ; оставя жалбата без уважение() - "ПРО АСИСТ" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на община Пловдив да заплати на „ПРО АСИСТ“ ООД разноски в общ размер на 2600 (две хиляди и шестстотин) лева) - "ПРО АСИСТ" ООД; друго(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от община Пловдив искане за възлагане на разноски) - ОБЩИНА ПЛОВДИВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/887/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "ПРО АСИСТ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 11.12.2019 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-1304-05.12.2019
 • Дата на решение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОСМОС ШИПИНГ" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на жалбоподателя за разноски) - "КОСМОС ШИПИНГ" АД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(искането на възложителя за разноски) - ОБЩИНА НЕСЕБЪР;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/860/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "КОСМОС ШИПИНГ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Дата на публикуване: 11.12.2019 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-1299-05.12.2019
 • Дата на решение: 05.12.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КОТА 2001" ООД; оставя без уважение друго искане в хода на производството(ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Кота-2001“ ООД за възлагане на направените разноски в производството пред КЗК.) - "КОТА 2001" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Кота-2001“ ООД да заплати на район Овча купел – Столична община направените в хода на производството пред КЗК разноски в размер на 200 (двеста) лв.) - "КОТА 2001" ООД; друго(ВЪЗЛАГА на „Кота-2001“ ООД да заплати на ДЗЗД „Беатрис БГ“ направените в хода на производството пред КЗК разноски в размер на 1 440 лева.) - "КОТА 2001" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/905/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "КОТА 2001" ООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
Дата на публикуване: 11.12.2019 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (16)] Следваща > Последна >>