Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.02.2017   22.02.2017   20.02.2017   18.02.2017   16.02.2017   14.02.2017   12.02.2017  
23.02.2017   21.02.2017   19.02.2017   17.02.2017   15.02.2017   13.02.2017   11.02.2017  

Намерени са общо 9 решения по ЗОП публикувани на 24.02.2017 г.
1     Решение № АКТ-183-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН; друго(възлага на община Елин Пелин да заплати направените от жалбоподателя разноски в производството пред КЗК) - "ЕВРО ИМПЕКС"ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/76/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЕВРО ИМПЕКС"ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-182-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/39/2017
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "НИК - ИНВЕСТ - КАЗАНЛЪК" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-181-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "БРАТЯ ВЕЛИКОВИ" ООД; друго(възлага направените в производствто разноски на) - ОБЩИНА ВЪРБИЦА;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/968/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "БРАТЯ ВЕЛИКОВИ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-180-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - "КИМТЕКС ЛС" ООД; друго(възлага на Кимтекс ЛС да заплати разноски на възложителя) - "КИМТЕКС ЛС" ООД; друго(оставя без уважение искането на жалбоподателя за разноски) - "КИМТЕКС ЛС" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/850/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "КИМТЕКС ЛС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МАДАН
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
5     Решение № АКТ-179-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение()"СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД; друго(възлага на жалбоподателя да заплати разноски на община Омуртаг200 лв.);
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/849/2016
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ОМУРТАГ
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (9)] Следваща > Последна >>