Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗОП
Последни решения, определения, разпореждания от:
06.08.2019   04.08.2019   02.08.2019   31.07.2019   29.07.2019   27.07.2019   25.07.2019  
05.08.2019   03.08.2019   01.08.2019   30.07.2019   28.07.2019   26.07.2019   24.07.2019  

Намерени са общо 3 решения по ЗОП публикувани на 06.08.2019 г.
1     Решение № АКТ-897-01.08.2019
 • Дата на решение: 01.08.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без уважение() - ДЗЗД "АКВА БИЛД - ВЕТРИНО"; друго(Възлага разноски) - ДЗЗД "АКВА БИЛД - ВЕТРИНО"; оставя без уважение друго искане в хода на производството() - ДЗЗД "АКВА БИЛД - ВЕТРИНО";
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/547/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): ДЗЗД "АКВА БИЛД - ВЕТРИНО"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕТРИНО
Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-894-01.08.2019
 • Дата на решение: 01.08.2019 г.
 • Произнасяне: оставя жалбата без разглеждане(срещу Решение № 01-803 от 15.05.2019г. на кмета на община Самоков”, в частта му по обособени позиции № 2, 6, 7, 8, 10, 13 и 14) - "ГРИГ 68" ЕООД; прекратява производството(в частта му, касаещо обжалването на Решение № 01-803 от 15.05.2019г. на кмета на община Самоков по обособени позиции № 2, 6, 7, 8, 10, 13 и 14 на процедурата.) - "ГРИГ 68" ЕООД; отменя незаконосъобразно решение и връща(в частта му по обособени позиции № 1, 8, 11 и 15, по жалбите на „Руми транс сървиз“ ЕООД, гр. Самоков, „Експрес Бус Транс-2003“ ООД, гр. Самоков и ЕТ „Емилия Владичка“, гр. Самоков) - ОБЩИНА САМОКОВ; оставя жалбата без уважение() - "ГРИГ 68" ЕООД; оставя жалбата без уважение(срещу Решение № 01-803 от 15.05.2019г. на кмета на община Самоков, в частта й касаеща обжалването на обособена позиция № 15 на решението на възложителя) - "ЕКСПРЕС БУС ТРАНС - 2003" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/458/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Инициатор(и): "РУМИ ТРАНС СЪРВИЗ" ЕООД; ЕТ "ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА"; "ГРИГ 68" ЕООД; "ЕКСПРЕС БУС ТРАНС - 2003" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА САМОКОВ
Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-893-01.08.2019
 • Дата на решение: 01.08.2019 г.
 • Произнасяне: отменя незаконосъобразно решение и връща() - "В И К - ШУМЕН" ООД; друго(възлага да заплати на жалбоподателя "Ловец - 01" ЕООД направените разноски - 1850 лв.) - "В И К - ШУМЕН" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/542/2019
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Инициатор(и): "ЛОВЕЦ - 01" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К - ШУМЕН" ООД
Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

PDF ODF