Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови разпореждания по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.10.2018   16.10.2018   14.10.2018   12.10.2018   10.10.2018   08.10.2018   06.10.2018  
17.10.2018   15.10.2018   13.10.2018   11.10.2018   09.10.2018   07.10.2018   05.10.2018  

Намерени са общо 1 разпореждане по ЗЗК публикувани на 18.10.2018 г.
1     Разпореждане
  • Дата на разпореждане за отказ от образуване по ззк: 18.10.2018 г.
  • Произнасяне: отказва образуване нa производство() - "ИНЕРКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: -
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "ИНЕРКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
  • Ответник(ници): -
  • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 7 дни
Дата на публикуване: 18.10.2018 г.