Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
03.08.2021   01.08.2021   30.07.2021   28.07.2021   26.07.2021   24.07.2021   22.07.2021  
02.08.2021   31.07.2021   29.07.2021   27.07.2021   25.07.2021   23.07.2021   21.07.2021  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 03.08.2021 г.
1     Определение № АКТ-790-29.07.2021
  • Дата на определение: 29.07.2021 г.
  • Произнасяне: предявява твърдения за извършено нарушение() - МБАЛ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД, СМОЛЯН;
  • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/366/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): "МЦ "СМОЛЯНИ"- АСИМП" ООД / "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СМОЛЯНИ"- ААМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ООД
  • Ответник(ници): МБАЛ "Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД, СМОЛЯН
Дата на публикуване: 03.08.2021 г.