Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
22.06.2020   20.06.2020   18.06.2020   16.06.2020   14.06.2020   12.06.2020   10.06.2020  
21.06.2020   19.06.2020   17.06.2020   15.06.2020   13.06.2020   11.06.2020   09.06.2020  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 22.06.2020 г.
1     Определение № АКТ-503-18.06.2020
  • Дата на определение: 18.06.2020 г.
  • Произнасяне: друго(Определение за разширяване на предмета на производството и конституиране на ответни страни) - СМАРТ СМ ООД; друго(Определение за разширяване на предмета на производството и конституиране на ответни страни) - МЕДЕЛА АГ; друго(Определение за разширяване на предмета на производството и конституиране на ответни страни) - КАНПОЛ;
  • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 101 от ДФЕС;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/359/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): СМАРТ СМ ООД; МЕДЕЛА АГ; КАНПОЛ
Дата на публикуване: 22.06.2020 г.

PDF ODF