Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
13.09.2017   11.09.2017   09.09.2017   07.09.2017   05.09.2017   03.09.2017   01.09.2017  
12.09.2017   10.09.2017   08.09.2017   06.09.2017   04.09.2017   02.09.2017   31.08.2017  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 13.09.2017 г.
1     Определение № АКТ-1044-01.12.2016
  • Дата на определение: 01.12.2016 г.
  • Произнасяне: спира производството(СПИРА производството по преписка № КЗК-887/2016г. до произнасяне на Софийски районен съд с влязло в сила решение по гр. дело № 54596/2016 г., образувано по искане на Агенция „Митници“ срещу „Софийска вода“ АД.) - АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/887/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
  • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
Дата на публикуване: 13.09.2017 г.

DOC