Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.09.2018   24.09.2018   22.09.2018   20.09.2018   18.09.2018   16.09.2018   14.09.2018  
25.09.2018   23.09.2018   21.09.2018   19.09.2018   17.09.2018   15.09.2018   13.09.2018  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 26.09.2018 г.
1     Определение № АКТ-1052-20.09.2018
  • Дата на определение: 20.09.2018 г.
  • Произнасяне: възобновява спряно производство(относно Наредба № 6 от 30 ноември 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала);
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/694/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): "АРХИМЕД 2" ЕООД
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 26.09.2018 г.

PDF ODF