Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
04.07.2017   02.07.2017   30.06.2017   28.06.2017   26.06.2017   24.06.2017   22.06.2017  
03.07.2017   01.07.2017   29.06.2017   27.06.2017   25.06.2017   23.06.2017   21.06.2017  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 04.07.2017 г.
1     Определение № АКТ-735-29.06.2017
  • Дата на определение: 29.06.2017 г.
  • Произнасяне: друго(Разширява предмета на производството );
  • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 101 от ДФЕС;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/114/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД; "ДИМИТРОВ И СИН" ЕООД; "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД; „АДАПТ“ ЕООД; "ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; "ТОБО ИНВЕСТ" ЕООД; „ФРИБУЛ“ ООД; „ИНФРАМ“ ЕООД; „ИНТКОНС“ ЕООД; „ЕН ЕКИП“ ООД; ДЗЗД „ИНФРАМ - ИНТКОНС - ЕН ЕКИП“; „КОРЕКТ“ ЕООД
Дата на публикуване: 04.07.2017 г.

PDF ODF