Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.10.2017   21.10.2017   19.10.2017   17.10.2017   15.10.2017   13.10.2017   11.10.2017  
22.10.2017   20.10.2017   18.10.2017   16.10.2017   14.10.2017   12.10.2017   10.10.2017  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 23.10.2017 г.
1     Определение № АКТ-1169-12.10.2017
  • Дата на определение: 12.10.2017 г.
  • Произнасяне: друго() - КОНСОРЦИУМ КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ; друго() - ТРАНСПОЛИС ДЗЗД; друго() - ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ ДЗЗД; друго() - ИНФРА ЕФЕКТИВНОСТ ГРАФИТИ; друго() - ПЕОБД - ПЛОВДИВ - ЕС; друго() - ЕЕ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПЛОВДИВ; друго() - ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ; друго() - КОНСОРЦИУМ НИСИ - ЛЕСС; друго() - КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЙОДА ДЗЗД; друго() - "МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ" ООД; друго() - ЕКО-ПЛОВДИВ; друго() - ДЗЗД ТСБ ГАРАНТ; друго() - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД; друго() - ГЕОАРХ - ВИГОРА - СТЕП; друго() - "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА" ООД; друго() - "КИМТЕКС ЛС" ООД; друго() - "ПРОТИКО ИЛ" ООД; друго() - "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ"ЕООД; друго() - СОЛАРВАТ; друго() - "БОАЛ" ООД; друго() - "ПЕШЕВ" ЕООД; друго() - ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ; друго() - ЕКО-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЗЗД; друго() - "СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД; друго() - "ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 101 от ДФЕС;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/114/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД; "ДИМИТРОВ И СИН" ЕООД; "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД; „АДАПТ“ ЕООД; "ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; "ТОБО ИНВЕСТ" ЕООД; „ФРИБУЛ“ ООД; „ИНФРАМ“ ЕООД; „ИНТКОНС“ ЕООД; „ЕН ЕКИП“ ООД; ДЗЗД „ИНФРАМ - ИНТКОНС - ЕН ЕКИП“; „КОРЕКТ“ ЕООД; КОНСОРЦИУМ КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ; ТРАНСПОЛИС ДЗЗД; ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ ДЗЗД; ИНФРА ЕФЕКТИВНОСТ ГРАФИТИ; ПЕОБД - ПЛОВДИВ - ЕС; ЕЕ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПЛОВДИВ; ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ; КОНСОРЦИУМ НИСИ - ЛЕСС; КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЙОДА ДЗЗД; "МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ" ООД; ЕКО-ПЛОВДИВ; ДЗЗД ТСБ ГАРАНТ; ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД; ГЕОАРХ - ВИГОРА - СТЕП; "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА" ООД; "КИМТЕКС ЛС" ООД; "ПРОТИКО ИЛ" ООД; "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ"ЕООД; СОЛАРВАТ; "БОАЛ" ООД; "ПЕШЕВ" ЕООД; ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ; ЕКО-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЗЗД; "СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД; "ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ" ЕООД
Дата на публикуване: 23.10.2017 г.

PDF ODF