Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
21.12.2021   19.12.2021   17.12.2021   15.12.2021   13.12.2021   11.12.2021   09.12.2021  
20.12.2021   18.12.2021   16.12.2021   14.12.2021   12.12.2021   10.12.2021   08.12.2021  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 21.12.2021 г.
1     Определение № АКТ-1234-16.12.2021
  • Дата на определение: 16.12.2021 г.
  • Произнасяне: предявява твърдения за извършено нарушение() - "ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА" ЕАД;
  • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/370/2019
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): "ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН ЕООД
  • Ответник(ници): "ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА" ЕАД
Дата на публикуване: 21.12.2021 г.