Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови определения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
15.04.2019   13.04.2019   11.04.2019   09.04.2019   07.04.2019   05.04.2019   03.04.2019  
14.04.2019   12.04.2019   10.04.2019   08.04.2019   06.04.2019   04.04.2019   02.04.2019  

Намерени са общо 1 определение по ЗЗК публикувани на 15.04.2019 г.
1     Определение № АКТ-470-11.04.2019
  • Дата на определение: 11.04.2019 г.
  • Произнасяне: конституира заинтересовани лица() - "ЗАКЛАДИ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПОЛФАРМА С.А.";
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 34 ал. 1 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1119/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "ЗАКЛАДИ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПОЛФАРМА С.А. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ
  • Ответник(ници): "ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

PDF ODF