Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.02.2017   22.02.2017   20.02.2017   18.02.2017   16.02.2017   14.02.2017   12.02.2017  
23.02.2017   21.02.2017   19.02.2017   17.02.2017   15.02.2017   13.02.2017   11.02.2017  

Намерени са общо 4 решения по ЗЗК публикувани на 24.02.2017 г.
1     Решение № АКТ-171-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: прекратява производството() - "ХИПОЛЕНД" АД;
 • Правно основание: чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/82/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "КОМСЕД" АД
 • Ответник(ници): "ХИПОЛЕНД" АД
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-170-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.30 от ЗЗК) - "ЕМ КОМПЛЕКТ СЕРВИЗ" ЕООД; постановява прекратяване на нарушението(по т.1 от настоящото решение) - "ЕМ КОМПЛЕКТ СЕРВИЗ" ЕООД; постановява незабавно изпълнение(по т.2 от настоящото решение.) - "ЕМ КОМПЛЕКТ СЕРВИЗ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл.29 от ЗЗК) - "ЕМ КОМПЛЕКТ СЕРВИЗ" ЕООД; възлага направените в производството разноски(на основание чл.69, ал.4 от ЗЗК) - "ЕМ КОМПЛЕКТ СЕРВИЗ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 30 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/788/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ЕМ КОМПЛЕКТ АУТО" ООД
 • Ответник(ници): "ЕМ КОМПЛЕКТ СЕРВИЗ" ЕООД
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-169-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл.29 от ЗЗК) - "ЛУКС ЛИМО РЕНТ" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл.29 от ЗЗК) - "ПАРАГРАФ СХ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(на основание чл.69, ал.4 от ЗЗК ) - "АУТО БАВАРИЯ" ООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/627/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "АУТО БАВАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "ЛУКС ЛИМО РЕНТ" ЕООД; "ПАРАГРАФ СХ" ЕООД
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-168-16.02.2017
 • Дата на решение: 16.02.2017 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, по чл. 35, ал. 1 и по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК) - "ГАП ТРЕЙД" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/612/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "ГАП ТРЕЙД" ЕООД
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.

PDF ODF