Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.06.2018   17.06.2018   15.06.2018   13.06.2018   11.06.2018   09.06.2018   07.06.2018  
18.06.2018   16.06.2018   14.06.2018   12.06.2018   10.06.2018   08.06.2018   06.06.2018  

Намерени са общо 2 решения по ЗЗК публикувани на 19.06.2018 г.
1     Решение № АКТ-653-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(ОБРАЗУВА производство по застъпничество за конкуренцията по чл. 28, т. 1 от ЗЗК за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на проект на Закон за Българска автомобилна камара );
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/514/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

DOC
2     Решение № АКТ-631-14.06.2018
 • Дата на решение: 14.06.2018 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 37а, от ЗЗК) - "АМДЖЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(по чл. 69, ал. 4 ЗЗК) - "РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ" ООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "АМДЖЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 37а ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/987/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Инициатор(и): "РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ" ООД
 • Ответник(ници): "АМДЖЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.

PDF ODF