Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
14.01.2020   12.01.2020   10.01.2020   08.01.2020   06.01.2020   04.01.2020   02.01.2020  
13.01.2020   11.01.2020   09.01.2020   07.01.2020   05.01.2020   03.01.2020   01.01.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 14.01.2020 г.
1     Решение № АКТ-25-09.01.2020
  • Дата на решение: 09.01.2020 г.
  • Произнасяне: постановява, че дадена сделка не попада в обхвата на чл.24 ЗЗК(Нотифицираната сделка за придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „Черноморски холдинг“ АД (ЕИК 102192707) върху „Варна Тракс“ АД (ЕИК 103060199) не попада в обхвата на чл. 24, ал. 1 от ЗЗК.);
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1015/2019
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.01.2020 г.

PDF ODF