Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.06.2017   25.06.2017   23.06.2017   21.06.2017   19.06.2017   17.06.2017   15.06.2017  
26.06.2017   24.06.2017   22.06.2017   20.06.2017   18.06.2017   16.06.2017   14.06.2017  

Намерени са общо 3 решения по ЗЗК публикувани на 27.06.2017 г.
1     Решение № АКТ-694-22.06.2017
 • Дата на решение: 22.06.2017 г.
 • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/454/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
 • Ответник(ници): -
 • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-693-22.06.2017
 • Дата на решение: 22.06.2017 г.
 • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "ЛИЗИНГ ФИНАНС" ЕАД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/455/2017
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ЛИЗИНГ ФИНАНС" ЕАД
 • Ответник(ници): -
 • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-692-22.06.2017
 • Дата на решение: 22.06.2017 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - ПФАЙЗЕР ЕЙЧ СИ ПИ КОРПОРЕЙШЪН;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/141/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): ФАРМНЕТ АД; "ВАРНАФАРМА-М" ООД
 • Ответник(ници): ПФАЙЗЕР ЕЙЧ СИ ПИ КОРПОРЕЙШЪН; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД; "СТИНГ" АД; "ЕС СИ ЕС ФРАНЧАЙЗ" АД
Дата на публикуване: 27.06.2017 г.

PDF ODF