Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
11.05.2021   09.05.2021   07.05.2021   05.05.2021   03.05.2021   01.05.2021   29.04.2021  
10.05.2021   08.05.2021   06.05.2021   04.05.2021   02.05.2021   30.04.2021   28.04.2021  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 11.05.2021 г.
1     Решение № АКТ-441-29.04.2021
  • Дата на решение: 29.04.2021 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, по чл. 31 и по чл. 32, ал. 1, предложение първо от ЗЗК) - "ВОДОКАНАЛСТРОЙ - КОСТОВИ" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "ВОДОКАНАЛСТРОЙ" ООД;
  • Правно основание: чл. 31 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/591/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "ВОДОКАНАЛСТРОЙ" ООД
  • Ответник(ници): "ВОДОКАНАЛСТРОЙ - КОСТОВИ" ЕООД
Дата на публикуване: 11.05.2021 г.

PDF ODF