Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
02.03.2021   28.02.2021   26.02.2021   24.02.2021   22.02.2021   20.02.2021   18.02.2021  
01.03.2021   27.02.2021   25.02.2021   23.02.2021   21.02.2021   19.02.2021   17.02.2021  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 02.03.2021 г.
1     Решение № АКТ-217-25.02.2021
  • Дата на решение: 25.02.2021 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение() - "ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение() - "АКВАБАР" ООД;
  • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 21 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/551/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики; Злоупотреба с монополно или господстващо положение
  • Инициатор(и): "ТАЛАР ФУУДС" ЕООД
  • Ответник(ници): "ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД" ЕООД; "АКВАБАР" ООД
Дата на публикуване: 02.03.2021 г.

DOC