Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
14.10.2019   12.10.2019   10.10.2019   08.10.2019   06.10.2019   04.10.2019   02.10.2019  
13.10.2019   11.10.2019   09.10.2019   07.10.2019   05.10.2019   03.10.2019   01.10.2019  

Намерени са общо 3 решения по ЗЗК публикувани на 14.10.2019 г.
1     Решение № АКТ-1093-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: постановява, че дадена сделка не представлява концентрация() - "ФОРТ НОКС" ООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/774/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ФОРТ НОКС" ООД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.10.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1092-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - СТАМИНА БИДКО Б.Ф.;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/701/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): СТАМИНА БИДКО Б.Ф.
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 14.10.2019 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-1072-10.10.2019
 • Дата на решение: 10.10.2019 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 ЗЗК) - "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/556/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Дата на публикуване: 14.10.2019 г.

PDF ODF