Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
09.10.2017   07.10.2017   05.10.2017   03.10.2017   01.10.2017   29.09.2017   27.09.2017  
08.10.2017   06.10.2017   04.10.2017   02.10.2017   30.09.2017   28.09.2017   26.09.2017  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 09.10.2017 г.
1     Решение № АКТ-1116-05.10.2017
  • Дата на решение: 05.10.2017 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 35, ал. 3 от ЗЗК) - "АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС" ЕООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 29 от ЗЗК) - "АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС" ЕООД; постановява прекратяване на нарушението(по т. 1 и по т. 2 от решението) - "АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС" ЕООД; постановява незабавно изпълнение(по т. 3 от решението) - "АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 1 от ЗЗК) - "АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 30 и по чл. 29 ОТ ЗЗК) - "УЕБ СЪЛЮШЪН" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 30 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/550/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС" ЕООД
  • Ответник(ници): "УЕБ СЪЛЮШЪН" ЕООД
Дата на публикуване: 09.10.2017 г.

PDF ODF