Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
22.01.2019   20.01.2019   18.01.2019   16.01.2019   14.01.2019   12.01.2019   10.01.2019  
21.01.2019   19.01.2019   17.01.2019   15.01.2019   13.01.2019   11.01.2019   09.01.2019  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 22.01.2019 г.
1     Решение № АКТ-51-17.01.2019
  • Дата на решение: 17.01.2019 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 от ЗЗК) - "АБАКС" ЕООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 2, ал.1, т. 4 във връзка с чл. 29 от ЗЗК) - ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПАСЕВ; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "АБАКС" ЕООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПАСЕВ;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/328/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): СНЦ "СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ"; "ТЕЗ ТУР БЪЛГАРИЯ" ООД
  • Ответник(ници): ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ПАСЕВ; "АБАКС" ЕООД
Дата на публикуване: 22.01.2019 г.

PDF ODF