Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.01.2022   17.01.2022   15.01.2022   13.01.2022   11.01.2022   09.01.2022   07.01.2022  
18.01.2022   16.01.2022   14.01.2022   12.01.2022   10.01.2022   08.01.2022   06.01.2022  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 19.01.2022 г.
1     Решение № АКТ-1-13.01.2022
  • Дата на решение: 13.01.2022 г.
  • Произнасяне: възлага направените в производството разноски(по чл. 69, ал. 4 от ЗЗК) - "ВИ АЙ ПИ КОМЕРС" ЕООД; налага имуществена санкция(по чл. 100, ал. 1, т. 6 от ЗЗК) - "ВИ АЙ ПИ КОМЕРС" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 100 ал.1 т.7 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/620/2021
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "СОФИЙСКА БАНИЦА" ООД; "ПАЙО 90"ООД
  • Ответник(ници): "ВИ АЙ ПИ КОМЕРС" ЕООД
Дата на публикуване: 19.01.2022 г.

PDF ODF