Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.11.2018   18.11.2018   16.11.2018   14.11.2018   12.11.2018   10.11.2018   08.11.2018  
19.11.2018   17.11.2018   15.11.2018   13.11.2018   11.11.2018   09.11.2018   07.11.2018  

Намерени са общо 2 решения по ЗЗК публикувани на 20.11.2018 г.
1     Решение № АКТ-1299-15.11.2018
 • Дата на решение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение();
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/319/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): "ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" EООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД; ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-1282-15.11.2018
 • Дата на решение: 15.11.2018 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК от страна на) - "НЕТ ИНФО" АД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 34 от ЗЗК от страна на) - "НЕТ ИНФО" АД; възлага направените в производството разноски() - "НЕТ ИНФО" АД;
 • Правно основание: чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК; чл. 34 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/295/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "ИЗИАДС" ЕООД
 • Ответник(ници): "НЕТ ИНФО" АД
Дата на публикуване: 20.11.2018 г.

PDF ODF