Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.04.2017   25.04.2017   23.04.2017   21.04.2017   19.04.2017   17.04.2017   15.04.2017  
26.04.2017   24.04.2017   22.04.2017   20.04.2017   18.04.2017   16.04.2017   14.04.2017  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 27.04.2017 г.
1     Решение № АКТ-399-20.04.2017
  • Дата на решение: 20.04.2017 г.
  • Произнасяне: прекратява производството() - "ВАЙТЪЛ-И" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/258/2017
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
  • Ответник(ници): "ВАЙТЪЛ-И" ЕООД
Дата на публикуване: 27.04.2017 г.

PDF ODF