Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
16.03.2018   14.03.2018   12.03.2018   10.03.2018   08.03.2018   06.03.2018   04.03.2018  
15.03.2018   13.03.2018   11.03.2018   09.03.2018   07.03.2018   05.03.2018   03.03.2018  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 16.03.2018 г.
1     Решение № АКТ-285-15.03.2018
  • Дата на решение: 15.03.2018 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31, по чл. 32 във връзка с чл. 33, по чл. 35, ал. 1, по чл. 35, ал. 2 и по чл. 29 от ЗЗК ) - "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ООД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/803/2017
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ООД
  • Ответник(ници): "АРОМА ЕСЪНС" ООД
Дата на публикуване: 16.03.2018 г.

DOC