Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.01.2017   18.01.2017   16.01.2017   14.01.2017   12.01.2017   10.01.2017   08.01.2017  
19.01.2017   17.01.2017   15.01.2017   13.01.2017   11.01.2017   09.01.2017   07.01.2017  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 20.01.2017 г.
1     Решение № АКТ-1135-22.12.2016
  • Дата на решение: 22.12.2016 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Постановява незабавно изпълнение на решението по т. 1) - "ДЖИ СТАР" ООД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/853/2016
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "ДЖИ СТАР" ООД
  • Ответник(ници): -
  • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 20.01.2017 г.

PDF ODF