Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
18.07.2018   16.07.2018   14.07.2018   12.07.2018   10.07.2018   08.07.2018   06.07.2018  
17.07.2018   15.07.2018   13.07.2018   11.07.2018   09.07.2018   07.07.2018   05.07.2018  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 18.07.2018 г.
1     Решение № АКТ-756-12.07.2018
  • Дата на решение: 12.07.2018 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 35, ал. 1 и по чл. 30 от ЗЗК) - "МИРЕЛА 5 И 5" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "МИРЕЛА" ЕООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "МИРЕЛА 5 И 5" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/391/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "МИРЕЛА" ЕООД
  • Ответник(ници): "МИРЕЛА 5 И 5" ЕООД
Дата на публикуване: 18.07.2018 г.

PDF ODF