Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.06.2019   24.06.2019   22.06.2019   20.06.2019   18.06.2019   16.06.2019   14.06.2019  
25.06.2019   23.06.2019   21.06.2019   19.06.2019   17.06.2019   15.06.2019   13.06.2019  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 26.06.2019 г.
1     Решение № АКТ-726-20.06.2019
  • Дата на решение: 20.06.2019 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „Агрия” АД върху „Кампо 2007“ ООД.) - "АГРИЯ" АД;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/384/2019
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "АГРИЯ" АД
  • Ответник(ници): -
  • Срок на обжалване от датата на уведомяване/публикуване: 14 дни
Дата на публикуване: 26.06.2019 г.

PDF ODF