Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
20.04.2018   18.04.2018   16.04.2018   14.04.2018   12.04.2018   10.04.2018   08.04.2018  
19.04.2018   17.04.2018   15.04.2018   13.04.2018   11.04.2018   09.04.2018   07.04.2018  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 20.04.2018 г.
1     Решение № АКТ-450-19.04.2018
  • Дата на решение: 19.04.2018 г.
  • Произнасяне: предлага изменение на проекта на акт(Проект на ЗИД на ЗЕ (НС №853-12-06/04.04.2018 г.)) - НАРОДНО СЪБРАНИЕ;
  • Правно основание: чл. 28 от ЗЗК ;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/308/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 20.04.2018 г.

PDF ODF