Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
24.03.2020   22.03.2020   20.03.2020   18.03.2020   16.03.2020   14.03.2020   12.03.2020  
23.03.2020   21.03.2020   19.03.2020   17.03.2020   15.03.2020   13.03.2020   11.03.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 24.03.2020 г.
1     Решение № АКТ-178-20.02.2020
  • Дата на решение: 20.02.2020 г.
  • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия(Разрешава придобиване на едноличен контрол от страна на „АИ Сирона (Люксембург) Акуизишън“ С.а р.л. върху „Алвоген СЕЕ“ Кфт и неговите дъщерни предприятия ) - "АИ СИРОНА /ЛЮКСЕМБУРГ/ АКУИЗИШЪН" С.А Р.Л.;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/19/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Инициатор(и): "АИ СИРОНА /ЛЮКСЕМБУРГ/ АКУИЗИШЪН" С.А Р.Л.
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 24.03.2020 г.

PDF ODF