Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.10.2021   17.10.2021   15.10.2021   13.10.2021   11.10.2021   09.10.2021   07.10.2021  
18.10.2021   16.10.2021   14.10.2021   12.10.2021   10.10.2021   08.10.2021   06.10.2021  

Намерени са общо 3 решения по ЗЗК публикувани на 19.10.2021 г.
1     Решение № АКТ-985-14.10.2021
 • Дата на решение: 14.10.2021 г.
 • Произнасяне: разрешава концентрацията без условия() - "ПОРТ БИМАС" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/699/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): "ПОРТ БИМАС" ЕООД
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 19.10.2021 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-963-14.10.2021
 • Дата на решение: 14.10.2021 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 и по чл. 30 от ЗЗК) - "ИТБУЛ 2018" ЕООД; възлага направените в производството разноски() - "РСБ ТРАНС" ЕООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "РСБ ТРАНС" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "РСБ ТРАНС" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 30 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/419/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "РСБ ТРАНС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ИТБУЛ 2018" ЕООД
Дата на публикуване: 19.10.2021 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-962-14.10.2021
 • Дата на решение: 14.10.2021 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 37а, ал. 1 (отм.) от ЗЗК) - "КАФИНА" ООД;
 • Правно основание: чл. 37а ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/74/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Инициатор(и): "ДЕНИНИ 13" ЕООД
 • Ответник(ници): "КАФИНА" ООД
Дата на публикуване: 19.10.2021 г.

PDF ODF