Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
27.07.2021   25.07.2021   23.07.2021   21.07.2021   19.07.2021   17.07.2021   15.07.2021  
26.07.2021   24.07.2021   22.07.2021   20.07.2021   18.07.2021   16.07.2021   14.07.2021  

Намерени са общо 4 решения по ЗЗК публикувани на 27.07.2021 г.
1     Решение № АКТ-762-22.07.2021
 • Дата на решение: 22.07.2021 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция() - "МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ" ООД; освобождава от санкция или намалява размера на санкцията() - "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ" ЕООД; освобождава от санкция или намалява размера на санкцията() - "ТРАНСКОНСУЛТ - БГ" ООД; установява извършеното нарушение и нарушителя и налага глоба() - "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД;
 • Правно основание: чл. 15 от ЗЗК ; чл. 101 от ДФЕС;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/114/2016
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забранени споразумения, решения и съгласувани практики
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): "МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД; "ВМЛ-КОНСУЛТ" ЕООД; "ДИМИТРОВ И СИН" ЕООД; "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД; „АДАПТ“ ЕООД; "ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; "ТОБО ИНВЕСТ" ЕООД; „ФРИБУЛ“ ООД; „ИНФРАМ“ ЕООД; „ИНТКОНС“ ЕООД; „ЕН ЕКИП“ ООД; ДЗЗД „ИНФРАМ - ИНТКОНС - ЕН ЕКИП“; „КОРЕКТ“ ЕООД; КОНСОРЦИУМ КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ; ТРАНСПОЛИС ДЗЗД; ЕНЕРДЖИ ОДИТ КОНСУЛТ ДЗЗД; ИНФРА ЕФЕКТИВНОСТ ГРАФИТИ; ПЕОБД - ПЛОВДИВ - ЕС; ЕЕ ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ПЛОВДИВ; ОБНОВЕН ДОМ ЗА ПЛОВДИВ; КОНСОРЦИУМ НИСИ - ЛЕСС; КОНТРОЛ-ИНВЕСТ ЙОДА ДЗЗД; "МИКС ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ ПЛОВДИВ" ООД; ЕКО-ПЛОВДИВ; ДЗЗД ТСБ ГАРАНТ; ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ДЗЗД; ГЕОАРХ - ВИГОРА - СТЕП; "КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА" ООД; "КИМТЕКС ЛС" ООД; "ПРОТИКО ИЛ" ООД; "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ"ЕООД; СОЛАРВАТ; "БОАЛ" ООД; "ПЕШЕВ" ЕООД; ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ; ЕКО-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДЗЗД; "СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ" ЕООД; "ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ" ЕООД
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-742-22.07.2021
 • Дата на решение: 22.07.2021 г.
 • Произнасяне: прекратява производството(поради оттегляне на искането) - "НОМЕР ЕДНО АДВ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 30 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/381/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "НОМЕР ЕДНО АДВ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ХЕРМЕС ГИФТ" ЕООД
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-741-22.07.2021
 • Дата на решение: 22.07.2021 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 291 чл. 32, ал. 1 вр. чл. 33 и чл. 34 ЗЗК) - "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД; възлага направените в производството разноски(по чл. 69, ал. 5 ЗЗК) - "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(по чл. 69, ал. 5) - "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 32 ал. 1 от ЗЗК; чл. 33 ал. 1 от ЗЗК; чл. 34 ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/184/2021
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

PDF ODF
4     Решение № АКТ-740-22.07.2021
 • Дата на решение: 22.07.2021 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - "ОРХИДЕЯ - 94" ЕООД; прекратява производството() - "ИЛЗ" ЕООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(„Медник“ ЕООД, „Бюро преводи Варна“ ЕООД, „Агила 2004“ ЕООД, „Митра Транслейшънс“ ООД, ЕТ „Митра-Д-Теодора Пенчева“, „Транслингва-Европа“ ЕООД, „Интерланг“ ЕООД, „Росита - Василеви и Сие“ СД и ЕТ „Валентин Траянов“ ) - "МЕЖДУКУЛТУРНИ ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ" ООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - "ОРХИДЕЯ - 94" ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/590/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "МЕЖДУКУЛТУРНИ ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ" ООД; "МЕДНИК" ЕООД; "БЮРО ПРЕВОДИ ВАРНА" ЕООД; "АГИЛА 2004" ЕООД; "МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС" ООД; ЕТ "МИТРА-Д-ТЕОДОРА ПЕНЧЕВА"; "ТРАНСЛИНГВА - ЕВРОПА" ЕООД; "ИНТЕРЛАНГ" ЕООД; "ИЛЗ" ЕООД; "РОСИТА-ВАСИЛЕВИ И СИЕ" СД; ЕТ "ВАЛЕНТИН ТРАЯНОВ"
 • Ответник(ници): "ОРХИДЕЯ - 94" ЕООД
Дата на публикуване: 27.07.2021 г.

PDF ODF