Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
19.03.2019   17.03.2019   15.03.2019   13.03.2019   11.03.2019   09.03.2019   07.03.2019  
18.03.2019   16.03.2019   14.03.2019   12.03.2019   10.03.2019   08.03.2019   06.03.2019  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 19.03.2019 г.
1     Решение № АКТ-323-14.03.2019
  • Дата на решение: 14.03.2019 г.
  • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(по чл.29, чл. 36, ал. 1 и чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ АРСОВ, НАЧЕВ, ГАНЕВА; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29, чл. 36, ал. 1 и чл. 36, ал. 4 от ЗЗК) - "Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ" ООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски() - АД "ПОПОВ, АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ";
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/819/2018
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): АД "ПОПОВ, АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ"
  • Ответник(ници): АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ АРСОВ, НАЧЕВ, ГАНЕВА; "Д ЕНД Д КОНСУЛТИНГ" ООД
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.

PDF ODF