Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
23.09.2020   21.09.2020   19.09.2020   17.09.2020   15.09.2020   13.09.2020   11.09.2020  
22.09.2020   20.09.2020   18.09.2020   16.09.2020   14.09.2020   12.09.2020   10.09.2020  

Намерени са общо 3 решения по ЗЗК публикувани на 23.09.2020 г.
1     Решение № АКТ-733-17.09.2020
 • Дата на решение: 17.09.2020 г.
 • Произнасяне: прекратява производството() - ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/407/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Инициатор(и): ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ
 • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 23.09.2020 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-731-17.09.2020
 • Дата на решение: 17.09.2020 г.
 • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1() - „БОНЕККС“ ЕООД;
 • Правно основание: -
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/642/2020
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): „БОНЕККС“ ЕООД
Дата на публикуване: 23.09.2020 г.

PDF ODF
3     Решение № АКТ-689-17.09.2020
 • Дата на решение: 17.09.2020 г.
 • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл.37а, ал. 1 от ЗЗК) - "КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД;
 • Правно основание: чл. 37а ал. 1 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/1032/2019
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Инициатор(и): "КЕТИ 94" ООД
 • Ответник(ници): "КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД
Дата на публикуване: 23.09.2020 г.

PDF ODF