Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
15.04.2019   13.04.2019   11.04.2019   09.04.2019   07.04.2019   05.04.2019   03.04.2019  
14.04.2019   12.04.2019   10.04.2019   08.04.2019   06.04.2019   04.04.2019   02.04.2019  

Намерени са общо 2 решения по ЗЗК публикувани на 15.04.2019 г.
1     Решение № АКТ-448-11.04.2019
 • Дата на решение: 11.04.2019 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение(чл. 29 ЗЗК) - "ДАД" ООД; оставя без уважение искане за възлагане на разноски(чл. 69, ал. 4 ЗЗК) - "М И М АГЕНЦИЯ" ЕООД;
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/768/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Инициатор(и): "М И М АГЕНЦИЯ" ЕООД; "АЛФАРЕЗОРТ ТЕРМАЛ" ЕООД; "ЕМИЛ ТУНЕВ 07" ЕООД; "ЛЕВЪЛ ЯТ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ДАД" ООД
Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

PDF ODF
2     Решение № АКТ-434-04.04.2019
 • Дата на решение: 04.04.2019 г.
 • Произнасяне: установява, че не е извършено нарушение();
 • Правно основание: чл. 21 от ЗЗК;
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/27/2018
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Злоупотреба с монополно или господстващо положение
 • Инициатор(и): СЪЮЗ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ НА ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
 • Ответник(ници): "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ " АД
Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

PDF ODF