Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
25.02.2020   23.02.2020   21.02.2020   19.02.2020   17.02.2020   15.02.2020   13.02.2020  
24.02.2020   22.02.2020   20.02.2020   18.02.2020   16.02.2020   14.02.2020   12.02.2020  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 25.02.2020 г.
1     Решение № АКТ-177-20.02.2020
  • Дата на решение: 20.02.2020 г.
  • Произнасяне: налага имуществена санкция(за неизпълнение на задължението за съдействие) - "ДЖОРТАНИ" ЕООД; друго(определя 5-дневен срок за изпълне на задължението за съдействие) - "ДЖОРТАНИ" ЕООД;
  • Правно основание: чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/863/2019
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "ФАРМА ВЕТ" ООД
  • Ответник(ници): "ДЖОРТАНИ" ЕООД
Дата на публикуване: 25.02.2020 г.

PDF ODF