Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови решения по ЗЗК
Последни решения, определения, разпореждания от:
26.01.2021   24.01.2021   22.01.2021   20.01.2021   18.01.2021   16.01.2021   14.01.2021  
25.01.2021   23.01.2021   21.01.2021   19.01.2021   17.01.2021   15.01.2021   13.01.2021  

Намерени са общо 1 решение по ЗЗК публикувани на 26.01.2021 г.
1     Решение № АКТ-50-21.01.2021
  • Дата на решение: 21.01.2021 г.
  • Произнасяне: установява извършеното нарушение и нарушителя и налага имуществена санкция(по чл. 31 от ЗЗК) - "СВЕДО ГРУП" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 31 от ЗЗК) - "СВЕДО ГРУП" ООД; установява, че не е извършено нарушение(по чл. 29 от ЗЗК) - "СВЕДО ГРУП" ООД; възлага направените в производството разноски() - "СВЕДО ГРУП" ООД; оставя без разглеждане искане за възлагане на разноски() - "СВЕДО ГРУП" ООД;
  • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК;
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/350/2020
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
  • Инициатор(и): "СЕВАН С.В." ЕООД
  • Ответник(ници): "СВЕДО ГРУП" ООД
Дата на публикуване: 26.01.2021 г.

PDF ODF