Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗК
Последни съобщения от:
28.02.2018    26.02.2018    24.02.2018    22.02.2018    20.02.2018    18.02.2018    16.02.2018   
27.02.2018    25.02.2018    23.02.2018    21.02.2018    19.02.2018    17.02.2018    15.02.2018   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗК публикувани на 28.02.2018 г.
1     Съобщение № СБП-32-28.02.2018
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по реда ЗК по подадена жалба от „ИДИМЕКС“ЕООД– гр. София с вх. № ВХР-59/05.01.2018г. срещу всяко решение, действие или бездействие /чл.83, ал.1 от ЗК/, Решение № 98 на ОС- гр.Трън по Протокол от 26.06.2014 г. на ОС-гр.Трън за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на натурална минерална вода от находище „ТРЪНСКА БАНКЯ“, общ. Трън, разкрита чрез каптиран естествен извор „ТРЪНСКА БАНКЯ“–и Решение № РД-05-536/ 18.12.2017г., с което са одобрени обявление, документация за участие и проект на договор
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 28.02.2018 г.