Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗК
Последни съобщения от:
12.02.2018    10.02.2018    08.02.2018    06.02.2018    04.02.2018    02.02.2018    31.01.2018   
11.02.2018    09.02.2018    07.02.2018    05.02.2018    03.02.2018    01.02.2018    30.01.2018   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗК публикувани на 12.02.2018 г.
1     Съобщение № СБП-23-12.02.2018
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба в КЗК от СДРУЖЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНОСТТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ с вх.№ ВХР-55/05.01.2018 г. против Решение № 531, прието с Протокол № 23 от 27.07.2017г. на Общински съвет – Кюстендил, с което е открита процедура за предоставяне на концесия за обект: недвижим имот № 000032 в местността „Света вода“ (водоем Върташево),находящ се в землището на с. Грамаждано, община Кюстендил – публична общинска собственост
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 12.02.2018 г.