Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗК
Последни съобщения от:
10.04.2019    08.04.2019    06.04.2019    04.04.2019    02.04.2019    31.03.2019    29.03.2019   
09.04.2019    07.04.2019    05.04.2019    03.04.2019    01.04.2019    30.03.2019    28.03.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗК публикувани на 10.04.2019 г.
1     Съобщение № СБП-90-10.04.2019
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна ДЗЗД „Торн Спринг Енд Партнърс” с вх. № ВХР-2663/ 07.12.2018г., срещу Решение №127 на Общински съвет гр.Трън по Протокол № 10 от 01.11.2018г. от заседание от 01.11.2018г. на ОС Трън, за определяне на концесионер на концесия за добив на минерална вода от находище „ТРЪНСКА БАНКЯ“, община Трън, област Перник, разкрита чрез каптиран естествен извор „ТРЪНСКА БАНКЯ“ – публична общинска собственост.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 10.04.2019 г.