Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗК
Последни съобщения от:
04.01.2019    02.01.2019    31.12.2018    29.12.2018    27.12.2018    25.12.2018    23.12.2018   
03.01.2019    01.01.2019    30.12.2018    28.12.2018    26.12.2018    24.12.2018    22.12.2018   

Намерени са общо 3 съобщения по ЗК публикувани на 04.01.2019 г.
1     Съобщение № СБП-17-04.01.2019
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по жалба на ДЗЗД „ТОРН СПРИНГ ЕНД ПАРТНЪРС”, изпратена по пощата на 06.12.2018 г. и заведена в деловодството на КЗК с вх. № ВХР-2663/ 07.12.2018 г. срещу Решение № 127 на Общински съвет гр.Трън по Протокол № 10 о
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
2     Съобщение № СБП-16-04.01.2019
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „АГРОБЕЙС“ ООД с пощенско клеймо от 29.11.2018 г., заведена в деловодството на КЗК с вх. № ВХР-2601/ 30.11.2018 г. срещу Решение № 699 от 26.10.2018 г. на общински съвет Куклен за прекратяв
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.
3     Съобщение № СБП-6-04.01.2019
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „АГРОБЕЙС“ ООД с пощенско клеймо от 29.11.2018 г., заведена в деловодството на КЗК с вх. № ВХР-2601/ 30.11.2018 г. срещу Решение № 699 от 26.10.2018 г. на общински съвет Куклен за прекратяв
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 04.01.2019 г.