Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗК
Последни съобщения от:
07.02.2019    05.02.2019    03.02.2019    01.02.2019    30.01.2019    28.01.2019    26.01.2019   
06.02.2019    04.02.2019    02.02.2019    31.01.2019    29.01.2019    27.01.2019    25.01.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗК публикувани на 07.02.2019 г.
1     Съобщение № СБП-75-07.02.2019
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от ДЗЗД „ТОРН СПРИНГ ЕНД ПАРТНЪРС с вх. № ВХР-2663/ 07.12.2018 г. срещу Решение № 127 на Общински съвет гр.Трън по Протокол № 10 от 01.11.2018 г. от заседание от 01.11.2018 г. на ОС Трън, за определяне на концесионер на концесия за добив на минерална вода от находище „ТРЪНСКА БАНКЯ“, община Трън, област Перник, разкрита чрез каптиран естествен извор „ТРЪНСКА БАНКЯ“ – публична общинска собственост.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 07.02.2019 г.