Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
02.07.2020    30.06.2020    28.06.2020    26.06.2020    24.06.2020    22.06.2020    20.06.2020   
01.07.2020    29.06.2020    27.06.2020    25.06.2020    23.06.2020    21.06.2020    19.06.2020   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 02.07.2020 г.
1     Съобщение № СБП-42-02.07.2020
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „КЛ БИЛД“ ЕООД с вх. № ВХР-1030/19.06.2020 г. срещу Решение №ЗОП-22Г/04.06.2020 г. на кмета на община Монтана, с което е обявено класирането и определянето на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №2, гр. Монтана“
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 02.07.2020 г.