Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
13.10.2020    11.10.2020    09.10.2020    07.10.2020    05.10.2020    03.10.2020    01.10.2020   
12.10.2020    10.10.2020    08.10.2020    06.10.2020    04.10.2020    02.10.2020    30.09.2020   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 13.10.2020 г.
1     Съобщение № СБП-66-13.10.2020
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ с вх. № ВХР-1552/ 10.09.2020 г. срещу Решение № М-05-07-156/ 28.08.2020г. на главния секретар на Министерство на правосъдието за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, публично състезание, с предмет: „Осигуряване на подпомагане на пострадалите от престъпления по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, чрез финансиране на организации за подкрепа на пострадали в апелативни съдебни райони в Република България“ по обособени позиции.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 13.10.2020 г.