Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
23.01.2019    21.01.2019    19.01.2019    17.01.2019    15.01.2019    13.01.2019    11.01.2019   
22.01.2019    20.01.2019    18.01.2019    16.01.2019    14.01.2019    12.01.2019    10.01.2019   

Намерени са общо 5 съобщения по ЗОП публикувани на 23.01.2019 г.
1     Съобщение № СБП-70-23.01.2019
 • Описание: До „Алфа билд инженеринг“ ЕООД: Уведомяваме Ви, че Решение № 61/17.01.2019 г. по преписка № КЗК-807/2018 г., на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е изготвено, заедно с мотивите към него.
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/807/2018

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
2     Съобщение № СБП-69-23.01.2019
 • Описание: До „Алфа билд инженеринг“ ЕООД: Уведомяваме Ви, че Решение № 60/17.01.2019 г. по преписка № КЗК-806/2018 г., на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е изготвено, заедно с мотивите към него.
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/806/2018

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
3     Съобщение № СБП-68-23.01.2019
 • Описание: ДО: „Алфа билд инженеринг“ ЕООД Връчване: Уведомяваме Ви, че Решение № 62/17.01.2019 г. по преписка № КЗК – 812/2018 г., на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е изготвено, заедно с мотивите към него.
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/812/2018

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
4     Съобщение № СБП-67-23.01.2019
 • Описание: До „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: Уведомяваме Ви, че Решение № 63 от 17.01.2019 г. по преписка № КЗК - 818 / 2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията е изготвено, заедно с мотивите към него.
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/818/2018

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 23.01.2019 г.
5     Съобщение № СБП-66-23.01.2019
 • Описание: До „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: Уведомяваме Ви, че Решение № 59 от 17.01.2019 г. по преписка № КЗК - 805 / 2018 г. на Комисията за защита на конкуренцията е изготвено, заедно с мотивите към него.
 • Номер на производството пред КЗК: КЗК/805/2018

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 23.01.2019 г.