Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
19.01.2018    17.01.2018    15.01.2018    13.01.2018    11.01.2018    09.01.2018    07.01.2018   
18.01.2018    16.01.2018    14.01.2018    12.01.2018    10.01.2018    08.01.2018    06.01.2018   

Намерени са общо 2 съобщения по ЗОП публикувани на 19.01.2018 г.
1     Съобщение № СБП-13-19.01.2018
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба в КЗК от „АЕРОСПЕЦИАЛ 91“ ЕООД–гр.София с № ВХР–3/02.01.2018г. срещу бездействие на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението – МВР по документация за участие, с което не е отговорил на искано разяснение изпратено на 22.12.2017 г. по електронна поща по провеждана обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, по шест обособени позиции.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 19.01.2018 г.
2     Съобщение № СБП-12-19.01.2018
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба в КЗК от „АЕРОСПЕЦИАЛ 91“ ЕООД–гр.София с № ВХР–4/02.01.2018г. срещу Разяснение с изх. № 94-00-7065 от 28.12.2017г. на кмета на община Лом по документация за участие по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради от образователната инфраструктура на община Лом по 6 (шест) обособени позиции.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 19.01.2018 г.