Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
26.11.2020    24.11.2020    22.11.2020    20.11.2020    18.11.2020    16.11.2020    14.11.2020   
25.11.2020    23.11.2020    21.11.2020    19.11.2020    17.11.2020    15.11.2020    13.11.2020   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 26.11.2020 г.
1     Съобщение № СБП-73-26.11.2020
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от ДЗЗД „ВИП ТРЕЙД - ГИ“ с вх. № ВХР-1764/14.10.2020г. срещу Решение №636/05.10.2020г. на кмета на община Гоце Делчев, с което е обявено класиране и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на довеждащ водопровод до напорен водоем за с. Баничан.“
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 26.11.2020 г.