Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
28.04.2017    26.04.2017    24.04.2017    22.04.2017    20.04.2017    18.04.2017    16.04.2017   
27.04.2017    25.04.2017    23.04.2017    21.04.2017    19.04.2017    17.04.2017    15.04.2017   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 28.04.2017 г.
1     Съобщение № СБП-41-28.04.2017
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от Обединение „ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕ“ с вх. № ВХР-347/14.02.2017 г. срещу Решение № 4/ 01.02.2017 г. на Генералния директор на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация външно осветление жп гари с енергоспестяващи /LED/ осветители”.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 28.04.2017 г.