Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
14.03.2018    12.03.2018    10.03.2018    08.03.2018    06.03.2018    04.03.2018    02.03.2018   
13.03.2018    11.03.2018    09.03.2018    07.03.2018    05.03.2018    03.03.2018    01.03.2018   

Намерени са общо 2 съобщения по ЗОП публикувани на 14.03.2018 г.
1     Съобщение № СБП-41-14.03.2018
  • Описание: Съобщение за издадено Разпореждане № РЗП- 3/ 19.02.2018г. за изменение на Разпореждане № РоткЗОП-44/14.02.2018 г. на Председателя на КЗК, с което е отказано образуване на производство по подадена жалба от „ДИТИ СТРОЙ“ ЕООД– гр.София с вх. № ВХР-64/08.01.2018г. срещу Решение № 136 от дата 11.12.2017 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на интелигентната транспортна система по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – Етап втори“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 14.03.2018 г.
2     Съобщение № СБП-42-14.03.2018
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ПАРИЖ ТРАНС 75“ ЕООД, гр. София с вх. № ВХР-67/08.01.2018г. срещу Решение № 159 от дата 04.12.2017 г. на кмета на община Габрово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на необходимите информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за модернизиране на градския транспорт в гр. Габрово” в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 14.03.2018 г.