Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
15.11.2021    13.11.2021    11.11.2021    09.11.2021    07.11.2021    05.11.2021    03.11.2021   
14.11.2021    12.11.2021    10.11.2021    08.11.2021    06.11.2021    04.11.2021    02.11.2021   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 15.11.2021 г.
1     Съобщение № СБП-50-15.11.2021
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „ЗИТА АБАСТРОЙ“ ЕООД с вх. № ВХР-1588/30.08.2021г. срещу Решение №F142118/16.08.2021г. на зам.-кмета на община Пловдив за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, по вид „публично състезание“, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с реализацията на обект: етап Първи – "Източно крило" на СУ "Константин Величков", ул. "Бугариево" № 28, гр. Пловдив, включващи основен ремонт и реконструкция, вътрешно преустройство, интериорен дизайн и благоустрояване на дворните площи с цел създаване на иновативна учебна среда“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 15.11.2021 г.