Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
28.08.2019    26.08.2019    24.08.2019    22.08.2019    20.08.2019    18.08.2019    16.08.2019   
27.08.2019    25.08.2019    23.08.2019    21.08.2019    19.08.2019    17.08.2019    15.08.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 28.08.2019 г.
1     Съобщение № СБП-115-28.08.2019
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „СЪРВЕЙ ГРУП“ ЕООД с вх. № ВХР-1266/ 27.06.2018г. срещу Решение № Т-РД-27-37/13.06.2019 г. на министъра на Министерство на туризма за класиране и определяне на изпълнител в обществена поръчка по вид „открита процедура“, с предмет: „Мониторинг на морските плажове през 2019 г.“ с 5 (пет) обособени позиции: в частта по обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 28.08.2019 г.