Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
18.02.2019    16.02.2019    14.02.2019    12.02.2019    10.02.2019    08.02.2019    06.02.2019   
17.02.2019    15.02.2019    13.02.2019    11.02.2019    09.02.2019    07.02.2019    05.02.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 18.02.2019 г.
1     Съобщение № СБП-80-18.02.2019
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” ЕАД, с № вх. № ВХР-129/21.01.2019г., срещу Решение № 910/20.12.2019г. на кмета на община Ружинци за откриване на процедура по вид „открита процедура” на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работа по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две обособени позиции.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 18.02.2019 г.