Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
12.05.2021    10.05.2021    08.05.2021    06.05.2021    04.05.2021    02.05.2021    30.04.2021   
11.05.2021    09.05.2021    07.05.2021    05.05.2021    03.05.2021    01.05.2021    29.04.2021   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 12.05.2021 г.
1     Съобщение № СБП-19-12.05.2021
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „ЕТ „ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС“ с вх. № ВХР-360/26.02.2021г. срещу Решение №95/18.02.2021г. на кмета на община Куклен, с което е обявено класиране и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдени маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 12.05.2021 г.