Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
21.06.2018    19.06.2018    17.06.2018    15.06.2018    13.06.2018    11.06.2018    09.06.2018   
20.06.2018    18.06.2018    16.06.2018    14.06.2018    12.06.2018    10.06.2018    08.06.2018   

Намерени са общо 4 съобщения по ЗОП публикувани на 21.06.2018 г.
1     Съобщение № СБП-127-21.06.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЕВЛИЕВО“ ЕООД с вх. № ВХР-785/12.04.2018г. срещу Решение № РД-02-11-707 от дата 21.03.2018 г. на кмета на община Павликени за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, публично състезание, с предмет: „Основен ремонт на общински пътища на територията на община Павликени, основен ремонт на уличната мрежа по населените места на община Павликени и текущ ремонт на уличната мрежа по населените места на община Павликени и на улиците от републиканската пътна мрежа в град Павликени и град Бяла Черква за 2018 г. и 2019 г.”
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 21.06.2018 г.
2     Съобщение № СБП-126-21.06.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ СЕВЛИЕВО“ ЕООД с вх. № ВХР-812/16.04.2018г. срещу Решение № 286 от дата 19.03.2018 г. на кмета на община Угърчин за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: “Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“ №11/07/2/0/00545: Обособена позиция №1 „Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево – Лесидрен“ Обособена позиция №2 „Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ - Лесидрен“ Обособена позиция №3 „Рехабилитация на общински път LOV 3208 “III-307/Угърчин – туристически дом“.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 21.06.2018 г.
3     Съобщение № СБП-125-21.06.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „БИЛДИНГ СТРОЙ ЕКСПРЕС“ ЕООД с вх. № ВХР-796/13.04.2018г. срещу Разяснение с изх. № 53-00-161 от 05.04.2018 г. на кмета на община Тополовград, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 21.06.2018 г.
4     Съобщение № СБП-125-21.06.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „БИЛДИНГ СТРОЙ ЕКСПРЕС“ ЕООД с вх. № ВХР-796/13.04.2018г. срещу Разяснение с изх. № 53-00-161 от 05.04.2018 г. на кмета на община Тополовград, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД”.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 21.06.2018 г.