Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
15.03.2017    13.03.2017    11.03.2017    09.03.2017    07.03.2017    05.03.2017    03.03.2017   
14.03.2017    12.03.2017    10.03.2017    08.03.2017    06.03.2017    04.03.2017    02.03.2017   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 15.03.2017 г.
1     Съобщение № СБП-21-15.03.2017
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена в Комисията за защита на конкуренцията жалба от „СК-13 ТРАНССТРОЙ“ АД с № ВХР–464/02.03.2017г. срещу Решение ДР-62/06.02.2017 г. на изпълнителния директор на „Софийска вода“АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община - Зона 1 и Зона 3”.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 15.03.2017 г.