Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
20.11.2017    18.11.2017    16.11.2017    14.11.2017    12.11.2017    10.11.2017    08.11.2017   
19.11.2017    17.11.2017    15.11.2017    13.11.2017    11.11.2017    09.11.2017    07.11.2017   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 20.11.2017 г.
1     Съобщение № СБП-144-20.11.2017
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ИНТЕР АГРО 2011“ЕООД– гр.София с вх. № ВХР-2273/26.10.2017г. срещу Решение № 516/05.10.2017 г. на д-р Елена Шопова – управител на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД – гр. Велинград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Ежедневна доставка на готова храна за пациенти на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ ЕООД по заявки на Възложителя”.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 20.11.2017 г.