Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
23.04.2018    21.04.2018    19.04.2018    17.04.2018    15.04.2018    13.04.2018    11.04.2018   
22.04.2018    20.04.2018    18.04.2018    16.04.2018    14.04.2018    12.04.2018    10.04.2018   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 23.04.2018 г.
1     Съобщение № СБП-63-23.04.2018
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „ДХП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – гр. София с вх. № ВХР-749/10.04.2018г. срещу Решение № 1/14.03.2018 г. на кмета на община Брегово за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, публично състезание, с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцестов“, улица „Лев Толстой”, ул. „Димитър Зограф”, улица „Борис Попарданов“, улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав", по две обособени позиции.“
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 23.04.2018 г.