Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
09.04.2019    07.04.2019    05.04.2019    03.04.2019    01.04.2019    30.03.2019    28.03.2019   
08.04.2019    06.04.2019    04.04.2019    02.04.2019    31.03.2019    29.03.2019    27.03.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 09.04.2019 г.
1     Съобщение № СБП-89-09.04.2019
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „ТИТИ-99“ ЕООД с вх.№ ВХР-446/06.03.2019 г. срещу Решение № 95-ЕР-19-МР-C-3/P1/22.02.2019 г. на двама от членовете на съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД за откриване на обществена поръчка по вид „открита процедура“, с предмет: „Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Димитровград от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 09.04.2019 г.