Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
02.12.2019    30.11.2019    28.11.2019    26.11.2019    24.11.2019    22.11.2019    20.11.2019   
01.12.2019    29.11.2019    27.11.2019    25.11.2019    23.11.2019    21.11.2019    19.11.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 02.12.2019 г.
1     Съобщение № СБП-139-02.12.2019
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „ЕНЕРДЖА БИЛД“ЕООД с вх. № ВХР-1768/ 10.09.2019г. срещу Решение с изх.№ 1345/5/02.09.2019г., на кмета на община Самуил, за откриване на обществена поръчка по вид „пряко договаряне“ с предмет: „Ремонтни дейности по облагородяване и създаване на привлекателна околна среда по обособени позиции“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 02.12.2019 г.