Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
17.03.2021    15.03.2021    13.03.2021    11.03.2021    09.03.2021    07.03.2021    05.03.2021   
16.03.2021    14.03.2021    12.03.2021    10.03.2021    08.03.2021    06.03.2021    04.03.2021   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 17.03.2021 г.
1     Съобщение № СБП-11-17.03.2021
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД с вх. № ВХР-387/ 02.03.2021г. срещу Разяснение № 831/19.02.2021г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, по вид „открита процедура“, с предмет: “Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: “Строителство на сграда в поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051 по кадастралната карта на гр. Пловдив.“
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/265/2021

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 17.03.2021 г.