Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
08.01.2021    06.01.2021    04.01.2021    02.01.2021    31.12.2020    29.12.2020    27.12.2020   
07.01.2021    05.01.2021    03.01.2021    01.01.2021    30.12.2020    28.12.2020    26.12.2020   

Намерени са общо 2 съобщения по ЗОП публикувани на 08.01.2021 г.
1     Съобщение № СБП-4-08.01.2021
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от УНИВЕРСАЛ БРОКЕРС“ЕООД с вх. № ВХР-2060/ 27.11.2020г. срещу Решение за откриване от дата 25.11.2020 г. на Цветелин Миланов - Директор на „Северноцентрално Държавно Предприятие“ ДП, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, по вид „договаряне без предварително обявление“ с предмет: „ДOCTABKA HA ГOPИBA на място за нуждите на СЦДП ДП до ведомствени бензиностанции”
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 08.01.2021 г.
2     Съобщение № СБП-2-08.01.2021
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД с вх. № ВХР-2163/11.12.2020г срещу Решение № РД-05-94/26.11.2020г. на председателя на Съвет за електронни медии (СЕМ), с което е обявено класиране и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административна сграда в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 и прилежащия терен, осигуряване на пропускателен режим и видеонаблюдение в сградата и на паркинга пред нея”.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 08.01.2021 г.