Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
18.07.2018    16.07.2018    14.07.2018    12.07.2018    10.07.2018    08.07.2018    06.07.2018   
17.07.2018    15.07.2018    13.07.2018    11.07.2018    09.07.2018    07.07.2018    05.07.2018   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 18.07.2018 г.
1     Съобщение № СБП-158-18.07.2018
  • Описание: Жалба от ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА“,с вх. № ВХР-1595/13.07.2018 г. с/у Решение№ 415/02.07.2018 г. на кмета на община Куклен за класиране на участниците и определяне на изпълнител за въ
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 18.07.2018 г.