Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
20.09.2018    18.09.2018    16.09.2018    14.09.2018    12.09.2018    10.09.2018    08.09.2018   
19.09.2018    17.09.2018    15.09.2018    13.09.2018    11.09.2018    09.09.2018    07.09.2018   

Намерени са общо 2 съобщения по ЗОП публикувани на 20.09.2018 г.
1     Съобщение № СБП-208-20.09.2018
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по жалба на „МЕТАЛИК“ АД,с вх. № ВХР-1852/14.08.2018г. с/у Решение № 263 /25.07.18г. на изп. директор на „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3“ АД за класиране на допуснатите до договаряне кандидати в процедура, пр
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 20.09.2018 г.
2     Съобщение № СБП-207-20.09.2018
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по жалба на ОБЕДИНЕНИЕ „ФАСТ ЕН 2018“,с вх. № ВХР-1829/10.08.2018г. с/у Решение № РД-04-340/25.07.18г. на кмета на община Костенец за определяне на изпълнител на ОП,с предмет: „Подобряване материалната баз
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 20.09.2018 г.