Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
19.11.2018    17.11.2018    15.11.2018    13.11.2018    11.11.2018    09.11.2018    07.11.2018   
18.11.2018    16.11.2018    14.11.2018    12.11.2018    10.11.2018    08.11.2018    06.11.2018   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 19.11.2018 г.
1     Съобщение № СБП-243-19.11.2018
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС“ООД с вх. № ВХР-2493/13.11.2018г. срещу Решение № ДР-681/02.11.2018 г. на изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пожарни хидранти“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 19.11.2018 г.