Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
31.12.2019    29.12.2019    27.12.2019    25.12.2019    23.12.2019    21.12.2019    19.12.2019   
30.12.2019    28.12.2019    26.12.2019    24.12.2019    22.12.2019    20.12.2019    18.12.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 31.12.2019 г.
1     Съобщение № СБП-145-31.12.2019
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ВОДОХОСПОДАРСКЕ СТАВБИ“АД с вх. № ВХР-2178/18.11.2019г. срещу Решение № 18РОП17-(78)/01.07.2019г. на директора на Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ към община Пловдив по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПЛОВДИВ – ИНЖЕНЕРИНГ”.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 31.12.2019 г.