Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
10.10.2019    08.10.2019    06.10.2019    04.10.2019    02.10.2019    30.09.2019    28.09.2019   
09.10.2019    07.10.2019    05.10.2019    03.10.2019    01.10.2019    29.09.2019    27.09.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 10.10.2019 г.
1     Съобщение № СБП-131-10.10.2019
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по жалба от „АСПИД-81“ ЕООД с вх. № 1858/27.09.2019г. срещу Решение № РД-01-559 от 09.09.2019 г. на кмета на община Главиница за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка, публично състезание, с предмет: „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ "Св. Св. Кирил и Методий“ в общ. Главиница“.
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/853/2019

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 10.10.2019 г.