Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
21.05.2020    19.05.2020    17.05.2020    15.05.2020    13.05.2020    11.05.2020    09.05.2020   
20.05.2020    18.05.2020    16.05.2020    14.05.2020    12.05.2020    10.05.2020    08.05.2020   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 21.05.2020 г.
1     Съобщение № СБП-34-21.05.2020
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ“ ЕООД с вх. № ВХР-715/11.05.2020г. срещу Решение №1515/27.04.2020г. на кмета на община Варна, с което е обявено класиране и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна по обособени позиции“, в частта по обособена позиция №2.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 21.05.2020 г.