Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
20.01.2017    18.01.2017    16.01.2017    14.01.2017    12.01.2017    10.01.2017    08.01.2017   
19.01.2017    17.01.2017    15.01.2017    13.01.2017    11.01.2017    09.01.2017    07.01.2017   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 20.01.2017 г.
1     Съобщение № СБП-8-20.01.2017
  • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена в Комисията за защита на конкуренцията жалба от „МЕГА ХИДРОСТРОЙ“ ЕООД – гр. София с № ВХР– 2652/ 19.12.2016 г. срещу Решение № 170 от 07.12.2016 г. на Заместник- главния директор, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Отбранителна аквизиция“ при Министерство на отбраната за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „1915/Изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд в Специализиран учебен център „Црънча“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 20.01.2017 г.