Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
21.08.2017    19.08.2017    17.08.2017    15.08.2017    13.08.2017    11.08.2017    09.08.2017   
20.08.2017    18.08.2017    16.08.2017    14.08.2017    12.08.2017    10.08.2017    08.08.2017   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 21.08.2017 г.
1     Съобщение № СБП-98-21.08.2017
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от ДЗЗД „НОВИ ПАЗАР ПРОЕКТ“ - гр. Шумен с вх. № ВХР-1472/ 12.07.2017г. срещу Решение № 66/28.06.2017 г. на кмета на община Нови Пазар за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг на жилищни сгради в гр.Нови пазар, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) по 8 (осем) обособени позиции“, в частта за обособена позиция 1. „Инженеринг на сграда, находяща се на ул. „Бачо Киро“ №2“.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 21.08.2017 г.