Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
18.10.2018    16.10.2018    14.10.2018    12.10.2018    10.10.2018    08.10.2018    06.10.2018   
17.10.2018    15.10.2018    13.10.2018    11.10.2018    09.10.2018    07.10.2018    05.10.2018   

Намерени са общо 4 съобщения по ЗОП публикувани на 18.10.2018 г.
1     Съобщение № СБП-228-18.10.2018
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от страна на „ЧУДО -1“ ЕООД с вх. № ВХР-2273/16.10.2018г.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 18.10.2018 г.
2     Съобщение № СБП-229-18.10.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по жалба на „ШКОДА ТРАНСПОРТЕЙШЪН а.с. вх. № ВХР-2013/10.09.2018 г. с/у Решение № 23/14.08.2018 г на управителя на "БДЖ-Пътнически Превози" ЕООД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 18.10.2018 г.
3     Съобщение № СБП-227-18.10.2018
 • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД– гр.Враца с вх.№ ВХР-2150/26.09.2018г. срещу действие/ бездействие на възложителя във връзка с дадено от него на основание чл.33, ал.2 от ЗОП Разяснение с изх.№ ОП-4/4/17.09.2018г. на община Криводол във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, публично състезание, с предмет: “Изпълнение на СМР по проект „Основен ремонт /рехабилитация/ на Път VRC 1067, Криводол-Бойчиновци/Ракево-Баурене”.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 18.10.2018 г.
4     Съобщение № СБП-226-18.10.2018
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ЧЕРИЪТ МОТОРС“ АД с вх. № ВХР-2267/15.10.2018 г. срещу Решение № 104 от 02.10.2018 г. на кмета на община Габрово за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции“, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 18.10.2018 г.