Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
07.03.2019    05.03.2019    03.03.2019    01.03.2019    27.02.2019    25.02.2019    23.02.2019   
06.03.2019    04.03.2019    02.03.2019    28.02.2019    26.02.2019    24.02.2019    22.02.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 07.03.2019 г.
1     Съобщение № СБП-86-07.03.2019
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от страна на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ЕООД с вх. № ВХР-305/13.02.2019г. срещу Заповед № 331/30.01.2019г. на директора на Детска градина „Русалка – Русе“, с което е определено класирането и избран изпълнител на процедура на обществена поръчка по вид „публично състезание“, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за ДГ Русалка по обособени позиции“ по обособена позиция №2 и №3.
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 07.03.2019 г.