Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
22.02.2017    20.02.2017    18.02.2017    16.02.2017    14.02.2017    12.02.2017    10.02.2017   
21.02.2017    19.02.2017    17.02.2017    15.02.2017    13.02.2017    11.02.2017    09.02.2017   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 22.02.2017 г.
1     Съобщение № СБП-16-22.02.2017
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба на „ЕВЪРГРИЙН КОРПОРЕЙШЪН“ ООД – гр. София с вх. № ВХР-2598/ 13.12.2016 г. срещу действие на възложителя във връзка с дадено от него на основание чл.33, ал.2 от ЗОП Разяснения с изх.№ СОА-16-ТД26-14311/ 07.12.2016 г., Разяснение с изх.№ СОА-16-ТД26-13967/ 05.12.2016 г., Разяснение с изх.№ СОА-16-ТД26-13816/ 02.12.2016 г., Разяснение с изх. № СОА-16-Т226-13822/ 02.12.2016 г. на Столична община във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции“, в частта по обособени позиции № № 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 и 14
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 22.02.2017 г.