Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
12.12.2018    10.12.2018    08.12.2018    06.12.2018    04.12.2018    02.12.2018    30.11.2018   
11.12.2018    09.12.2018    07.12.2018    05.12.2018    03.12.2018    01.12.2018    29.11.2018   

Намерени са общо 3 съобщения по ЗОП публикувани на 12.12.2018 г.
1     Съобщение № СБП-262-12.12.2018
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ИВ-МЕС 2012“ ЕООД с вх. № № ВХР-2623/04.12.2018г. срещу Решение № 458100-2270/21.11.2018 г. на помощник ректора на Академията на МВР, с което е определено класирането и избран изпълнител на процедура на обществена поръчка по вид „открита процедура“, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на столовете на ЦСПП-гр. Пазарджик, ЦСПП-гр. Казанлък, ЦСПП-гр. Варна и ЦСПП по ПБЗН-гр. Варна при Академия на МВР по предварителна заявка”, за срок от 24 месеца от датата на подписване на договора, по 3 обособена позиция“.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 12.12.2018 г.
2     Съобщение № СБП-261-12.12.2018
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД с вх. № № ВХР-2624/04.12.2018г. срещу Решение № 565-ТР-18-TG-C-3/P1 от 23.11.2018 г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по вид „договаряне с предварителна покана“, с предмет: „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи в обекти от топлопреносната мрежа и съоръженията в гр.Пловдив, западен район на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД“.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 12.12.2018 г.
3     Съобщение № СБП-260-12.12.2018
 • Описание: Съобщение за отстраняване на нередовности по подадена жалба от „ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ“ АД с вх. № № ВХР-2610/30.11.2018г. срещу Решение № ЗОП-Р-220 от дата 02.11.2018 г. на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна”.
 • Номер на производството пред КЗК: -

 • PDF ODF
  Дата на публикуване: 12.12.2018 г.