Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗОП
Последни съобщения от:
18.10.2017    16.10.2017    14.10.2017    12.10.2017    10.10.2017    08.10.2017    06.10.2017   
17.10.2017    15.10.2017    13.10.2017    11.10.2017    09.10.2017    07.10.2017    05.10.2017   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗОП публикувани на 18.10.2017 г.
1     Съобщение № СБП-126-18.10.2017
  • Описание: Съобщение за отказ от образуване на производство по подадена жалба от „ЕВРОФОНД КЪНСЪЛТИНГ“ЕООД– гр.София с вх. № ВХР-1685/04.08.2017г. срещу Решение № 23 от дата 31.07.2017 г. на кмета на община Аврен за откриване на процедура договаряне без предварително обявление на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой лек автомобил тип Джип за нуждите на Община Аврен“
  • Номер на производството пред КЗК: -

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 18.10.2017 г.