Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови съобщения и призовки по ЗЗК
Последни съобщения от:
26.06.2019    24.06.2019    22.06.2019    20.06.2019    18.06.2019    16.06.2019    14.06.2019   
25.06.2019    23.06.2019    21.06.2019    19.06.2019    17.06.2019    15.06.2019    13.06.2019   

Намерени са общо 1 съобщение по ЗЗК публикувани на 26.06.2019 г.
1     Съобщение № СБП-100-26.06.2019
  • Описание: С Определение № 725/20.06.2019 г., постановено по преписка № КЗК-114/2016г., на основание чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК.
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/114/2016

  • PDF ODF
    Дата на публикуване: 26.06.2019 г.