Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗК
Последни производства от:
25.01.2019    23.01.2019    21.01.2019    19.01.2019    17.01.2019    15.01.2019    13.01.2019   
24.01.2019    22.01.2019    20.01.2019    18.01.2019    16.01.2019    14.01.2019    12.01.2019   

Намерени са общо 1 производство по ЗК образувани на 25.01.2019 г.
1     Производство № КЗК/114/2019 RSS
  • Дата на образуване: 25.01.2019 г.
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Текущ статус: приключено производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): "КУМАКС АГРО" ЕООД
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
  • Описание: Концесия - "Кумакс Агро" ЕООД с/у Решение № 829/26.07.2018 г. на Общински съвет - Казанлък;концесия върху имот, публична общинска собственост с обща площ от 27 557.00 кв.м. с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, с обект: „Микроязовир“ с. Шейново, с трайно предназначение на територията