Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗК
Последни производства от:
22.12.2017    20.12.2017    18.12.2017    16.12.2017    14.12.2017    12.12.2017    10.12.2017   
21.12.2017    19.12.2017    17.12.2017    15.12.2017    13.12.2017    11.12.2017    09.12.2017   

Намерени са общо 1 производство по ЗК образувани на 22.12.2017 г.
1     Производство № КЗК/1101/2017 RSS
  • Дата на образуване: 22.12.2017 г.
  • Вид производство: ЗК
  • Предмет/подпредмет: Производство по ЗК
  • Текущ статус: обединено
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): РУМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
  • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПАЗАРДЖИК
  • Обединена с производство: КЗК/1083/2017
  • Описание: с КЗК-1083/17 - Концесия - Румен Петков с/у Решение № 177/30.11.17 на ОС - Пазарджик за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект - публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, находящ се в гр. Пазарджик, ул. "Цар Калоян", без посочен номер, начин на трайно ползване - за паркинг, с обща площ на имота 2 054 кв. м.