Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
28.07.2021    26.07.2021    24.07.2021    22.07.2021    20.07.2021    18.07.2021    16.07.2021   
27.07.2021    25.07.2021    23.07.2021    21.07.2021    19.07.2021    17.07.2021    15.07.2021   

Намерени са общо 6 производства по ЗОП образувани на 28.07.2021 г.
1     Производство № КЗК/611/2021 RSS
 • Дата на образуване: 28.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
 • Ответник(ници): СО - РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"
 • Описание: Жалба - "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД с/у Решение от 16.07.21 на СО, р-н Панчарево;ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО
2     Производство № КЗК/610/2021 RSS
 • Дата на образуване: 28.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТЕХНОЕНЕРГОСТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 • Описание: Жалба - "Техноенергострой" ЕООД с/у Решение № D7614066/15.07.21 на Община Берковица;„Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. по 9 обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 2
3     Производство № КЗК/609/2021 RSS
 • Дата на образуване: 28.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МЕГА ГИПС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 • Описание: Жалба - "Мега Гипс" ЕООД с/у Решение № D7614066/15.07.2021 на община Берковица;„Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. по 9 обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 1
4     Производство № КЗК/608/2021 RSS
 • Дата на образуване: 28.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПРОСЕКИ 2020"
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Просеки 2020" с/у Решение № D7157528/29.06.21 по ОП № 8 на "ЕСО" ЕАД;„Почистване сервитути на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от Мрежови експлоатационен район Шумен“
5     Производство № КЗК/607/2021 RSS
 • Дата на образуване: 28.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПРОСЕКИ 2020"
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Просеки 2020" с/у Решение № D7157468/29.06.21 по ОП № 7 на "ЕСО" ЕАД;„Почистване сервитути на електропроводи от преносната мрежа на Р България, обслужвани от Мрежови експлоатационен район Русе“
6     Производство № КЗК/606/2021 RSS
 • Дата на образуване: 28.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РОДОПИ
 • Описание: Жалба - "Запрянови - 03" ООД с/у Решение № D7340589/05.07.2021 на община Родопи;„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Канализация с. Марково: Главни колектори І-продължение, ІІ и ІІІ“ Община Родопи”