Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
30.11.2020    28.11.2020    26.11.2020    24.11.2020    22.11.2020    20.11.2020    18.11.2020   
29.11.2020    27.11.2020    25.11.2020    23.11.2020    21.11.2020    19.11.2020    17.11.2020   

Намерени са общо 13 производства по ЗОП образувани на 30.11.2020 г.
1     Производство № КЗК/844/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АПОЛО" ООД
 • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
 • Описание: Жалба - "Аполо" ООД с/у Решение № 5785опр-292/03.11.20 на ДУССД, МВР;Доставка на полицейски униформи – канадки /шуби/ всесезонни
2     Производство № КЗК/843/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ" АД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - "Булавто България" АД с/у Решение № СОА20-РД92-276/02.11.20 на СО;Доставка на фабрично нова специализирана техника - транспортни средства за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“, с.Яна, местност „Садината“ по Обособена позиция №2 - „Доставка на 3 (три) броя фабрично нови транспортни средства за събиране и транспортиране на биоотпадъци с обем на надстройката минимум 5 m3“
3     Производство № КЗК/842/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 • Описание: Жалба - "Трейс Груп Холд" АД с/у Решение № РД-5-541/30.10.20 на община Болярово;„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“ Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“
4     Производство № КЗК/841/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПАРСЕК ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Описание: Жалба - "Парсек Груп" ЕООД с/у Решение № 20 РОП-25/5/30.10.2020 на Община Пловдив;„Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“ДАМЕ ГРУЕВ“ В УЧАСТЪКА ОТ ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ „РОДОПИ“ ДО БУЛ.“МАКЕДОНИЯ“
5     Производство № КЗК/840/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МЕДЕО СС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД
 • Описание: Жалба - "Медео СС" ЕООД с/у Решение № 52/09.10.20 на "Ей и Ес - ЗС Марица Изток 1" ЕАД;Ремонт и текуща поддръжка на съоръжения в Сяроочистваща инсталация
6     Производство № КЗК/839/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Описание: Жалба - "Трейс Груп холд" АД с/у Решение № 20 РОП-25/5/30.10.20 на Община Пловдив;„Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“ДАМЕ ГРУЕВ“ В УЧАСТЪКА ОТ ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ „РОДОПИ“ ДО БУЛ.“МАКЕДОНИЯ“
7     Производство № КЗК/838/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТЕДЕЙ - М" ЕООД
 • Ответник(ници): УМБАЛ "СВ. АННА СОФИЯ" АД
 • Описание: Жалба - "Тедей - М" ЕООД с/у Решение № 61/17.11.20 на УМБАЛ "Св. Анна - София" АД;Изпиране, гладене, дезинфекция, изкърпване и сортиране по клиники и отделения на болнично бельо, операционно бельо и облекло и работно облекло за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" - София АД
8     Производство № КЗК/837/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АЛФА СОТ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "УМБАЛ - ПЛОВДИВ" АД
 • Описание: Жалба - "Алфа СОТ България" ООД с/у Решение № ОА-349/13.11.2020 на "УМБАЛ - Пловдив" АД;“Извършване на денонощна физическа охрана за нуждите на УМБАЛ – Пловдив АД”
9     Производство № КЗК/836/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДОБРИЧКА
 • Описание: Жалба - "Екселор Холдинг Груп" ЕООД с/у Решение № 1375/13.11.2020 на община Добричка;„Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. по пет обособени позиции“
10     Производство № КЗК/835/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.11.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БУЛАВТО" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СВОГЕ
 • Описание: Жалба - "Булавто" АД с/у Решение № 1608/11.11.20 на Община Своге;„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА НОВА НЕУПОТРЕБЯВАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СВОГЕ“, в частта по Обособена позиция №2 - Доставка чрез покупка на нов неупотребяван специализиран многофункционален автомобил с метачно устройство за нуждите на Община Своге
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 10 от (13)] Следваща > Последна >>