Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
17.10.2018    15.10.2018    13.10.2018    11.10.2018    09.10.2018    07.10.2018    05.10.2018   
16.10.2018    14.10.2018    12.10.2018    10.10.2018    08.10.2018    06.10.2018    04.10.2018   

Намерени са общо 7 производства по ЗОП образувани на 17.10.2018 г.
1     Производство № КЗК/910/2018 RSS
 • Дата на образуване: 17.10.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ГБС СЕВЕР"
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "ГБС Север" с/у Решение № БТГ-РД-07-36А/27.09.18 на "Булгартрансгаз" ЕАД;Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово”” Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ „Батулци” до КВ “Калугерово””, референтен номер 180-067
2     Производство № КЗК/909/2018 RSS
 • Дата на образуване: 17.10.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРЕЙС ЯМБОЛ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОРОВАН
 • Описание: Жалба - "Трейс Ямбол" АД с/у Решение № 246/27.09.2018 на община Борован;„Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован“
3     Производство № КЗК/906/2018 RSS
 • Дата на образуване: 17.10.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МЕТАЛИК" АД
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Металик" АД с/у Решение № МТ-04-3172/03.09.18 на "Мини Марица Изток" ЕАД;"Извършване на ремонти на тежкото минно оборудване"
4     Производство № КЗК/905/2018 RSS
 • Дата на образуване: 17.10.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БРАМАС - 96" АД
 • Ответник(ници): /БАБХ/ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 • Описание: Жалба - "Брамас - 96" АД с/у Решение № РД11-1960/04.10.2018 на БАБХ;„Събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на умрели животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях по чл. 275, ал. 4, т.1 и т.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“, включваща 4 /четири/ позиции, в частта по обособени позиции № 2, № 3, и № 4
5     Производство № КЗК/904/2018 RSS
 • Дата на образуване: 17.10.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РЕЙБ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
 • Описание: Жалба - "Рейб" ЕООД с/у Решение № РД-662/25.09.18 на община Карнобат;„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Карнобат по обособени позиции“
6     Производство № КЗК/903/2018 RSS
 • Дата на образуване: 17.10.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БУЛ МЕД ИНВЕСТМЪНТ" АД
 • Ответник(ници): "УСБАЛО" ЕАД / "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Бул Мед Инвестмънт" АД с/у Решение № З-250/19.09.18 на "УСБАЛО" ЕАД;„Пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване на уредба за хеликална терапия в Клиника по лъчелечение на УСБАЛ по Онкология гр. София"
7     Производство № КЗК/902/2018 RSS
 • Дата на образуване: 17.10.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 • Ответник(ници): ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - Камара на архитектите в България с/у Решение № САГ16-ДР00-1303/12.09.18 на СО;Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад "Света Неделя", гр. София