Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
20.01.2017    18.01.2017    16.01.2017    14.01.2017    12.01.2017    10.01.2017    08.01.2017   
19.01.2017    17.01.2017    15.01.2017    13.01.2017    11.01.2017    09.01.2017    07.01.2017   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 20.01.2017 г.
1     Производство № КЗК/65/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.01.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АДВАНС 2002" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
 • Описание: Жалба - "Адванс - 2002" ЕООД с/у Заповед № 1746/20.12.16 на община Хасково - „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 24
2     Производство № КЗК/64/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.01.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
 • Описание: Жалба - "КСВ Инженеринг" ООД с/у Заповед № 1730/20.12.16 на община Хасково; „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по обособени позиции“, по обособена позиция № 8.
3     Производство № КЗК/63/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.01.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПРОТИКО ИЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
 • Описание: Жалба - "Протико Ил" ЕООД с/у Заповед № 1727/20.12.16 на община Хасково;„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на Община Хасково по обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 5: „Сграда с административен адрес гр.Хасково, ж.к. Бадема, бл.15“.
4     Производство № КЗК/62/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.01.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АЛТИМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - "Алтима България" ЕООД с/у Решение № 160 от 29.12.2016 г. на АПИ; „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т.(електронна винетка)”