Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
27.03.2020    25.03.2020    23.03.2020    21.03.2020    19.03.2020    17.03.2020    15.03.2020   
26.03.2020    24.03.2020    22.03.2020    20.03.2020    18.03.2020    16.03.2020    14.03.2020   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 27.03.2020 г.
1     Производство № КЗК/216/2020 RSS
 • Дата на образуване: 27.03.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРОКУТТЕСТГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА КЪМ БАН
 • Описание: Жалба - "Трокуттестгруп България" ООД с/у Решение № РД-09-60/06.03.20 на Института по механика - БАН
2     Производство № КЗК/215/2020 RSS
 • Дата на образуване: 27.03.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЕЛЕКТРИК ФОРС ГРУП"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МЕЗДРА
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Електрик форс груп" с/у Решение № 111/20.02.20 на Община Мездра;„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр.Мездра”