Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
20.09.2018    18.09.2018    16.09.2018    14.09.2018    12.09.2018    10.09.2018    08.09.2018   
19.09.2018    17.09.2018    15.09.2018    13.09.2018    11.09.2018    09.09.2018    07.09.2018   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 20.09.2018 г.
1     Производство № КЗК/843/2018 RSS
 • Дата на образуване: 20.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СТЕМО" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /МЗ/
 • Описание: Жалба - "Стемо" ООД с/у Решение № РД-11-316/24.08.18 на МЗ;"Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на НЗИС – етап 1 и етап 2"
2     Производство № КЗК/842/2018 RSS
 • Дата на образуване: 20.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПСГ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДОБРИЧ
 • Описание: Жалба - "ПСГ" АД с/у Решение № Р-59/31.08.18 на община Добрич;“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции“, в частта по обособена позиция № 6