Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
23.05.2019    21.05.2019    19.05.2019    17.05.2019    15.05.2019    13.05.2019    11.05.2019   
22.05.2019    20.05.2019    18.05.2019    16.05.2019    14.05.2019    12.05.2019    10.05.2019   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 23.05.2019 г.
1     Производство № КЗК/440/2019 RSS
 • Дата на образуване: 23.05.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕСБ - СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
 • Описание: Жалба - "ЕСБ - София" ЕООД с/у Решение № РД-02-11-978/23.04.2019 на община Павликени;Доставка на превозно средство, снабдено със специализирано оборудване за почистване и поддръжка на речни корита за проект: „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново“ по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020
2     Производство № КЗК/439/2019 RSS
 • Дата на образуване: 23.05.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БАЛЧИК
 • Описание: Жалба - "Пътища и мостове" ЕООД с/у Решение № 23/15.04.2019,ОП №3 на Община Балчик;„Строително – монтажни работи за възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в участъци от общински пътища и улици в гр. Балчик, в частта по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Рехабилитация на общински път DOB 1149 с дължина от 5 520м”