Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
16.03.2018    14.03.2018    12.03.2018    10.03.2018    08.03.2018    06.03.2018    04.03.2018   
15.03.2018    13.03.2018    11.03.2018    09.03.2018    07.03.2018    05.03.2018    03.03.2018   

Намерени са общо 3 производства по ЗОП образувани на 16.03.2018 г.
1     Производство № КЗК/237/2018 RSS
 • Дата на образуване: 16.03.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ЩАДЛЕР УНГАРИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ПОДДРЪЖКА КФТ.
 • Ответник(ници): "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД
 • Описание: Жалба - Щадлер Унгария железопътна поддръжка Кфт. с/у Решение № 1/02.03.18 на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД;Извършване на техническа поддръжка за 5 годишен период, на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД
2     Производство № КЗК/236/2018 RSS
 • Дата на образуване: 16.03.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЗА ПЕТРИЧ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
 • Описание: Жалба -"За Петрич" ДЗЗД с/у Решение № 3/27.02.2018 на община Петрич;„Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 4 обособени позиции, в частта по Обособена позиция 3: "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.601.78 по ККР на гр. Петрич: ДГ „Калина Малина” - гр. Петрич" - Подобект 1 - Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство
3     Производство № КЗК/235/2018 RSS
 • Дата на образуване: 16.03.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВЕРО СКАФОЛДИНГ - БЪЛГАРИЯ" КД
 • Ответник(ници): "ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД
 • Описание: Жалба - "Веро Скафолдинг - България" КД с/у Решение № 31/28.02.2018 на "Ей и Ес - 3С Марица Изток І" ЕООД;Услуга по монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД