Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
22.05.2020    20.05.2020    18.05.2020    16.05.2020    14.05.2020    12.05.2020    10.05.2020   
21.05.2020    19.05.2020    17.05.2020    15.05.2020    13.05.2020    11.05.2020    09.05.2020   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 22.05.2020 г.
1     Производство № КЗК/334/2020 RSS
 • Дата на образуване: 22.05.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КОЗИРОГ - 95" ЕООД
 • Ответник(ници): "СБР - НК" ЕАД /"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД/
 • Описание: Жалба - "Козирог - 95" ЕООД с/у Решение № РД-09-86-3/05.05.2020 на "СБР - НК" ЕАД;Спешен авариен ремонт на покривна конструкция, тавани и прилежащи помещения в Блок I на основната сграда на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово
2     Производство № КЗК/333/2020 RSS
 • Дата на образуване: 22.05.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНТЕР" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 • Описание: Жалба - "Интер" ЕООД с/у Решение № ОП-3-089/30.04.2020 на община Берковица;“Доставки на хранителни продукти за нуждите на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица, с транспорт на Изпълнителя, за срок от 12 /дванадесет/ месеца по шест обособени позиции”
3     Производство № КЗК/332/2020 RSS
 • Дата на образуване: 22.05.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "ПИТЕЙНИ ВОДИ ГРАД ШУМЕН"
 • Ответник(ници): "В И К - ШУМЕН" ООД
 • Описание: Жалба -Консорциум "Питейни води град Шумен" с/у Решение № ОП-93/29.04.2020 на "ВиК - Шумен" ООД;„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен
4     Производство № КЗК/331/2020 RSS
 • Дата на образуване: 22.05.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЕКО ПЕТРИЧ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕТРИЧ
 • Описание: Жалбаэ - ДЗЗД "Еко Петрич" с/у Решение № 25/27.04.20 на Община Петрич;Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за община Петрич и събиране и транспортиране на зелени отпадъци