Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
18.10.2019    16.10.2019    14.10.2019    12.10.2019    10.10.2019    08.10.2019    06.10.2019   
17.10.2019    15.10.2019    13.10.2019    11.10.2019    09.10.2019    07.10.2019    05.10.2019   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 18.10.2019 г.
1     Производство № КЗК/861/2019 RSS
 • Дата на образуване: 18.10.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕВРОТРАНС М 2011" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАСКОВО
 • Описание: Жалба - "Евротранс М 2011" ЕООД с/у Заповед № 1689/02.10.2019 на община Хасково
2     Производство № КЗК/860/2019 RSS
 • Дата на образуване: 18.10.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КОСМОС ШИПИНГ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
 • Описание: Жалба - "Космос шипинг" АД с/у Решение № 54/27.09.19 на община Несебър;„Рехабилитация/Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище северна буна – Несебър“
3     Производство № КЗК/859/2019 RSS
 • Дата на образуване: 18.10.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВОЛФ МИЛЕНИУМ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЯМБОЛ
 • Описание: Жалба - "Волф Милениум" ООД с/у Решение № РД/02-00666/26.08.2019 на община Ямбол;"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол"
4     Производство № КЗК/858/2019 RSS
 • Дата на образуване: 18.10.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МЕДИКОМ 2000" ООД
 • Ответник(ници): МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД
 • Описание: Жалба - "Медиком 2000" ООД с/у Решение № 498/26.08.2019 на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово;Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура (включително доставка на резервни части) на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово