Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
23.01.2019    21.01.2019    19.01.2019    17.01.2019    15.01.2019    13.01.2019    11.01.2019   
22.01.2019    20.01.2019    18.01.2019    16.01.2019    14.01.2019    12.01.2019    10.01.2019   

Намерени са общо 5 производства по ЗОП образувани на 23.01.2019 г.
1     Производство № КЗК/105/2019 RSS
 • Дата на образуване: 23.01.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНФРАКЪНСТРАКШЪН" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КРИВОДОЛ
 • Описание: Жалба - "Инфракънстракшън" ЕАД с/у Решение № 712/21.12.18 на Община Криводол;Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Криводол
2     Производство № КЗК/104/2019 RSS
 • Дата на образуване: 23.01.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДИМЕКС ТЕКСТИЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Димекс Текстил" ЕООД с/у Решение № МТ-04-4552/17.12.2018 на "Мини Марица Изток" ЕАД; "Доставка чрез покупка на костюм водозащитен (куртка с качулка и панталон)".
3     Производство № КЗК/103/2019 RSS
 • Дата на образуване: 23.01.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БИБО 69" ЕООД
 • Ответник(ници): РС - АСЕНОВГРАД /РАЙОНЕН СЪД - АСЕНОВГРАД/
 • Описание: Жалба - "Бибо 69" ЕООД с/у Решение № 2/07.01.19 на РС - Асеновград; "Основен ремонт и преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов” №8 за нуждите на Районен съд Асеновград".
4     Производство № КЗК/102/2019 RSS
 • Дата на образуване: 23.01.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
 • Описание: Жалба - "Млечни продукти Тракия" ЕООД с/у Решение № З-1-2187/06.12.2018 на ДП "Фонд Затворно дело";"Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода" по обособени позиции
5     Производство № КЗК/101/2019 RSS
 • Дата на образуване: 23.01.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СТРОИТЕЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
 • Описание: Жалба - "Строител" ЕООД с/у Разяснения с изх. № ЕСО-100#2/07.01.2019 на "ЕСО" ЕАД;Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН: Обособена позиция № 1: Ново строителство, ремонт, реконструкция или рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 60 и 110 кV; Обособена позиция № 2: Ново строителство, ремонт, реконструкция или рехабилитация на ВЛ ВН с напрежение 220 и 400 кV