Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
24.02.2017    22.02.2017    20.02.2017    18.02.2017    16.02.2017    14.02.2017    12.02.2017   
23.02.2017    21.02.2017    19.02.2017    17.02.2017    15.02.2017    13.02.2017    11.02.2017   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 24.02.2017 г.
1     Производство № КЗК/207/2017 RSS
 • Дата на образуване: 24.02.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): "СБР - НК" ЕАД /"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС" ЕАД/
 • Описание: Жалба - "Мега Секюрити Груп" ЕООД с/у Решение № РД-09-20-4/06.02.2017 на "СБРН-НК" ЕАД;„Осигуряване на физическа охрана на обекти на "СБР-НК" ЕАД“
2     Производство № КЗК/206/2017 RSS
 • Дата на образуване: 24.02.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПОЛИСТОР" ООД
 • Ответник(ници): ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
 • Описание: Жалба - "Полистор" ООД с/у Решение № Р-5/09.02.2017 на ЮЗУ "Неофит Рилски";„Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за обслужване на дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”, в частта по обособена позиция № 4 Печатарски материали и консумативи