Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
13.12.2019    11.12.2019    09.12.2019    07.12.2019    05.12.2019    03.12.2019    01.12.2019   
12.12.2019    10.12.2019    08.12.2019    06.12.2019    04.12.2019    02.12.2019    30.11.2019   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 13.12.2019 г.
1     Производство № КЗК/1031/2019 RSS
 • Дата на образуване: 13.12.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "А-СТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГЪРМЕН
 • Описание: Жалба - "А - строй" ЕООД с/у Решение № 29/18.11.19 на oбщина Гърмен;“Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: "Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ по четири обособени позиции
2     Производство № КЗК/1030/2019 RSS
 • Дата на образуване: 13.12.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АКЗ БУРГАС" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - "ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС"
 • Описание: Жалба - "АКЗ Бургас" ЕООД с/у Решение № 05-05-9#14/15.11.2019 на ДП "Пристанищна инфраструктура",клон - ТП "Пристанище Бургас";„Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток”