Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
12.08.2019    10.08.2019    08.08.2019    06.08.2019    04.08.2019    02.08.2019    31.07.2019   
11.08.2019    09.08.2019    07.08.2019    05.08.2019    03.08.2019    01.08.2019    30.07.2019   

Намерени са общо 3 производства по ЗОП образувани на 12.08.2019 г.
1     Производство № КЗК/678/2019 RSS
 • Дата на образуване: 12.08.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕСБ - СОФИЯ" EООД
 • Ответник(ници): "В И К" ООД, ТЪРГОВИЩЕ
 • Описание: Жалба - "ЕСБ - София" ЕООД с/у Решение № 1649/18.07.19 на "В и К" ООД, Търговище;„Закупуване и доставка 1+1 броя комбинирани багер товарачи – нови, неупотребявани“
2     Производство № КЗК/677/2019 RSS
 • Дата на образуване: 12.08.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕСБ - СОФИЯ" EООД
 • Ответник(ници): ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • Описание: Жалба - "ЕСБ - София" ЕООД с/у Решение № ЗПС-373/09.07.19 на Лесотехнически университет, гр. София;„Доставка на нов комбиниран багер товарач за нуждите на Лесотехнически университет – УОГС Юндола“
3     Производство № КЗК/676/2019 RSS
 • Дата на образуване: 12.08.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЮНИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ /НСИ/
 • Описание: Жалба - "Юнит България" ЕООД с/у Решение № ПД-34/03.07.19 на НСИ;"Изграждане на Информационна система "Образование"