Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
22.03.2017    20.03.2017    18.03.2017    16.03.2017    14.03.2017    12.03.2017    10.03.2017   
21.03.2017    19.03.2017    17.03.2017    15.03.2017    13.03.2017    11.03.2017    09.03.2017   

Намерени са общо 3 производства по ЗОП образувани на 22.03.2017 г.
1     Производство № КЗК/277/2017 RSS
 • Дата на образуване: 22.03.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДЖИ ПИ ГРУП" АД
 • Ответник(ници): ДП "ЮЗДП " /ДП "ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"/
 • Описание: Жалба - "Джи Пи Груп" АД с/у Решение № 8/02.03.17 на ДП "ЮЗДП";„Ремонт, реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”
2     Производство № КЗК/276/2017 RSS
 • Дата на образуване: 22.03.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТИЛКОМ" ООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
 • Описание: Жалба - "Тилком" ООД с/у Решение с Протокол № 364/15.02.2017 на "ЧЕЗ Разпределение България" АД;"Доставка на усукани изолирани проводници/кабели, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 16-120, разделена в /две/ обособени позиции, в частта по обособена позиция : № 1
3     Производство № КЗК/275/2017 RSS
 • Дата на образуване: 22.03.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "САЛАМАНДЪР - АСО" ООД
 • Ответник(ници): ОПУ - ПЕРНИК /ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ПЕРНИК/
 • Описание: Жалба - "Саламандър Асо" ООД с/у Решение № 4/06.03.2017 на ОПУ Перник;"Осъществяване на жива, невъоражена денонощна охрана на имот- държавна собственост-кантон Слаковци, стопанисван от ОПУ Перник за период от 3(три) години"