Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
16.07.2019    14.07.2019    12.07.2019    10.07.2019    08.07.2019    06.07.2019    04.07.2019   
15.07.2019    13.07.2019    11.07.2019    09.07.2019    07.07.2019    05.07.2019    03.07.2019   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 16.07.2019 г.
1     Производство № КЗК/606/2019 RSS
 • Дата на образуване: 16.07.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПРИМЕКС" ЕООД
 • Ответник(ници): ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
 • Описание: Жалба - "Примекс" ЕООД с/у Решение № 03-РД/2527/01.07.2019 на ДФ "Земеделие";Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебни автомобили собственост на ДФ „Земеделие
2     Производство № КЗК/605/2019 RSS
 • Дата на образуване: 16.07.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "СПЗ"
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "СПЗ" с/у Решение № СОА19-РД92-152/21.06.19 на СО;Охрана на обекти на Столична община и на общински предприятия и охрана при транспортиране на ценни пратки и товари по 10 обособени позиции, в частта по обособени позиции № 4, № 8 и № 10.