Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
20.10.2021    18.10.2021    16.10.2021    14.10.2021    12.10.2021    10.10.2021    08.10.2021   
19.10.2021    17.10.2021    15.10.2021    13.10.2021    11.10.2021    09.10.2021    07.10.2021   

Намерени са общо 3 производства по ЗОП образувани на 20.10.2021 г.
1     Производство № КЗК/819/2021 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
 • Описание: Жалба - "Пътища и мостове" ЕООД с/у Решение № D9449123/01.10.21 по на Община Дългопол;ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА УЛИЧНА НАСТИЛКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, в частта по обособени позиции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7
2     Производство № КЗК/818/2021 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АСМ ЕЛЕКТРИК" ООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
 • Описание: Жалба - "АСМ Електрик" ООД с/у Решение № D9427467/01.10.2021г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;"Доставка на електроизолационни ленти, силиконови съединителни муфи и силиконови кабелни глави за екструдирани полиетиленови кабели 10 kV и 20 kV, студеносвиваеми", Реф.№ PPD21-054
3     Производство № КЗК/817/2021 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БОНАТИ С.П.А. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Бонати С.П.А. - клон България" КЧТ с/у Решение № БТГ-РД-07-3Б/01.10.21 на "Булгартрансгаз" ЕАД;Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”