Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
27.02.2020    25.02.2020    23.02.2020    21.02.2020    19.02.2020    17.02.2020    15.02.2020   
26.02.2020    24.02.2020    22.02.2020    20.02.2020    18.02.2020    16.02.2020    14.02.2020   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 27.02.2020 г.
1     Производство № КЗК/163/2020 RSS
 • Дата на образуване: 27.02.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СИЕЛА НОРМА" АД
 • Ответник(ници): НОИ /НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ/
 • Описание: Жалба - "Сиела Норма" АД с/у Решение № 1041-40-6/13.02.20 на НОИ
2     Производство № КЗК/162/2020 RSS
 • Дата на образуване: 27.02.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕС ДЖЕЙ СТРОЙ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РУСЕ
 • Описание: Жалба - "Ес Джей Строй" АД с/у Решение № РД-01-391/12.02.2020 на община Русе
3     Производство № КЗК/161/2020 RSS
 • Дата на образуване: 27.02.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 • Описание: Жалба - "Трейс - Пътно строителство" АД с/у Решение № РД-5-35/30.01.2020 на община Болярово;„Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“ Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“
4     Производство № КЗК/160/2020 RSS
 • Дата на образуване: 27.02.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД
 • Ответник(ници): "В И К - ВАРНА" ООД
 • Описание: Жалба - "Инжконсултпроект" ООД с/у Решение № РШ-6/29.01.2020 на "ВиК - Варна" ООД;Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД