Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения и призовки
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
08.12.2021    06.12.2021    04.12.2021    02.12.2021    30.11.2021    28.11.2021    26.11.2021   
07.12.2021    05.12.2021    03.12.2021    01.12.2021    29.11.2021    27.11.2021    25.11.2021   

Намерени са общо 6 производства по ЗОП образувани на 08.12.2021 г.
1     Производство № КЗК/959/2021 RSS
 • Дата на образуване: 08.12.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕКО ПОВИК" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
 • Описание: Жалба - "Еко повик" ЕООД с/у Решение № D10468044/17.11.21 на Община Нови пазар;„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекти на територията на Община Нови пазар”
2     Производство № КЗК/958/2021 RSS
 • Дата на образуване: 08.12.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ТРАНСКОНСУЛТ ГРУПА - БГ"
 • Ответник(ници): "В И К - ШУМЕН" ООД
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Трансконсулт Група - БГ" с/у Решение № D10437654/16.11.21 на "В и К - Шумен" ООД;Консултантските услуги за упражняване на строителен надзор и оценка за съответствието на инвестиционните проекти на обектите, включени в обхвата на проекта: Интегриран проект за изграждане на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен по три обособени позиции, в частта по обособена позиция № 2
3     Производство № КЗК/957/2021 RSS
 • Дата на образуване: 08.12.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ТРАНСКОНСУЛТ ГРУПА - БГ"
 • Ответник(ници): "В И К - ШУМЕН" ООД
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Трансконсулт Група - БГ" с/у Решение № D10437266/16.11.21 на "В и К - Шумен" ООД;Консултантските услуги за упражняване на строителен надзор и оценка за съответствието на инвестиционните проекти на обектите, включени в обхвата на проекта: Интегриран проект за изграждане на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен по три обособени позиции, в частта по обособена позиция № 1
4     Производство № КЗК/955/2021 RSS
 • Дата на образуване: 08.12.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА СИМЕОНОВО" ДЗЗД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - "Канализационна мрежа Симеоново" ДЗЗД с/у Решение № D10444405/16.11.21 на СО;„Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационната мрежа на кв. "Симеоново"
5     Производство № КЗК/954/2021 RSS
 • Дата на образуване: 08.12.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЕНОН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВРАЦА
 • Описание: Жалба - "Пенон" ЕООД с/у Решение № D10422648/16.11.21 на Община Враца;„Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветяване на град Враца“
6     Производство № КЗК/953/2021 RSS
 • Дата на образуване: 08.12.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ" АД
 • Ответник(ници): "В И К - ШУМЕН" ООД
 • Описание: Жалба - "Пътинвест - инженеринг" АД с/у Решение № D10437266/16.11.21 по ОП № 1 на "В и К - Шумен" ООД;Консултантските услуги за упражняване на строителен надзор и оценка за съответствието на инвестиционните проекти на обектите, включени в обхвата на проекта: Интегриран проект за изграждане на водния сектор на обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен по три обособени позиции