Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
12.05.2021    10.05.2021    08.05.2021    06.05.2021    04.05.2021    02.05.2021    30.04.2021   
11.05.2021    09.05.2021    07.05.2021    05.05.2021    03.05.2021    01.05.2021    29.04.2021   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 12.05.2021 г.
1     Производство № КЗК/396/2021 RSS
 • Дата на образуване: 12.05.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕЛИТКОМ 95" ЕАД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ / МЗХГ
 • Описание: Жалба - "Елитком 95" ЕАД с/у Решение № D5561899/20.04.2021 на МЗХГ
2     Производство № КЗК/395/2021 RSS
 • Дата на образуване: 12.05.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АЕС - Х" ООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ИЗГРЕВ"
 • Описание: Жалба - "АЕС - Х" ООД с/у Решение № РИВ21-РД93-2/15.04.2021 на СО - Район "Изгрев";„Поддържане на зелени площи и междублокови пространства и изпълнение на благоустройствени дейности на територията на Столична община - район „Изгрев“ през 2021 г.“
3     Производство № КЗК/394/2021 RSS
 • Дата на образуване: 12.05.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КАМО БИЛД ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): "УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Камо Билд Груп" ООД с/у Решение № D5458181/16.04.2021 на "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕАД;ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ КЪМ "УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД
4     Производство № КЗК/393/2021 RSS
 • Дата на образуване: 12.05.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВИП ПРОЕКТ БГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
 • Описание: Жалба - "ВИП Проект БГ" ЕООД с/у Решение № D5078351/15.03.21 на Община Харманли;„Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт, и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Харманли, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 4 (четири) обособени позиции“.