Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
28.04.2017    26.04.2017    24.04.2017    22.04.2017    20.04.2017    18.04.2017    16.04.2017   
27.04.2017    25.04.2017    23.04.2017    21.04.2017    19.04.2017    17.04.2017    15.04.2017   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 28.04.2017 г.
1     Производство № КЗК/405/2017 RSS
 • Дата на образуване: 28.04.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АМАКС ГАЗ" ООД
 • Ответник(ници): "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Амакс Газ" ООД с/у Решение № БТГ-РД-07-53А/12.04.2017 на "Булгартрансгаз" ЕАД; "Доставка на газови котли"
2     Производство № КЗК/404/2017 RSS
 • Дата на образуване: 28.04.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 93" ООД
 • Ответник(ници): ДП "ЮЗДП " /ДП "ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"/
 • Описание: Жалба - "Престиж Бизнес 93" ООД с/у Решение № 12/13.04.2017 но ЮЗДП-ДП Благоевград;„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ и ТП „ДГС/ДЛС“ към „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, по две обособени позиции, в частта по Позиция №2: „Периодична доставка на канцеларски материали и офис консумативи, тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ЦУ и ТП „ДГС/ДЛС“ към „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград”