Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
14.12.2018    12.12.2018    10.12.2018    08.12.2018    06.12.2018    04.12.2018    02.12.2018   
13.12.2018    11.12.2018    09.12.2018    07.12.2018    05.12.2018    03.12.2018    01.12.2018   

Намерени са общо 6 производства по ЗОП образувани на 14.12.2018 г.
1     Производство № КЗК/1078/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.12.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТЕХНОЛОГИКА" ЕАД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 • Описание: Жалба - "ТехноЛогика" ЕАД с/у Решение № ЛС-07-324/15.11.18 на МП; Разработване и пускане в експлоатация на информационна система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан
2     Производство № КЗК/1077/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.12.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДДД ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД
 • Описание: Жалба - "ДДД експерт контрол" ЕООД с/у Решение № 153/14.11.2018 на "Ей и Ес - 3С Марица Изток І" ЕООД; Услуги по дезакаризация, дератизация, дезинсекция, дезинфекция и обработка срещу влечуги на помещения и прилежащите им площи на територията на ТЕЦ Ей И
3     Производство № КЗК/1076/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.12.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕКО ИНВЕСТ БГ СЕРВИЗ" ЕООД
 • Ответник(ници): МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - МВР
 • Описание: Жалба - "Еко Инвест БГ Сервиз" ЕООД с/у Решение № 25615/26.11.2018 на МИ-МВР
4     Производство № КЗК/1075/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.12.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДИАМЕД" ООД
 • Ответник(ници): /БАБХ/ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 • Описание: Жалба - "Диамед" ООД с/у Решение № РД11-2338/20.11.2018 на БАБХ;"Закупуване на PCR диагностикуми за изпитване на проби за АЧС"
5     Производство № КЗК/1074/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.12.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РОЕЛ - 98" ООД
 • Ответник(ници): ИА "ГИТ /"ИА "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"/
 • Описание: Жалба - "Роел - 98" ООД с/у Решение № 18096780/15.11.2018 на ИА "ГИТ";„Периодични доставки на оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
6     Производство № КЗК/1073/2018 RSS
 • Дата на образуване: 14.12.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СПЕКТА АУТО" ООД
 • Ответник(ници): ЮИДП - СЛИВЕН, ДЛС "ГРАМАТИКОВО" /ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН, ДЛС "ГРАМАТИКОВО"/"ДЛС - ГРАМАТИКОВО
 • Описание: Жалба - "Спекта Ауто" ООД с/у Решение РД № 10-402/22.11.2018 на ЮИДП - Сливен, ТП ДЛС "Граматиково";„Техническо обслужване на МПС за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ за срок от 24 месеца, по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти