Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
23.04.2018    21.04.2018    19.04.2018    17.04.2018    15.04.2018    13.04.2018    11.04.2018   
22.04.2018    20.04.2018    18.04.2018    16.04.2018    14.04.2018    12.04.2018    10.04.2018   

Намерени са общо 5 производства по ЗОП образувани на 23.04.2018 г.
1     Производство № КЗК/357/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД
 • Ответник(ници): УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Мост Енерджи" АД с/у Решение № 241/05.04.18 на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД;„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив”
2     Производство № КЗК/356/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД
 • Ответник(ници): ВМА /ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ/
 • Описание: Жалба - "Мост Енерджи" АД с/у Решение № 527/02.04.2018 на ВМА; "Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната"
3     Производство № КЗК/355/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СИ БИЛД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): УАСГ- УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
 • Описание: Жалба - "Си Билд България" ЕООД с/у Решение № 128/19.03.18 на УАСГ; Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство
4     Производство № КЗК/354/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ФОРТИС ВИЗИО" ЕООД
 • Ответник(ници): ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА /ИАОС/
 • Описание: Жалба - "Фортис Визио" ЕООД с/у Решение № 7/23.03.18 на ИАОС;„Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.“
5     Производство № КЗК/353/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕЛЕКТРА - МС" ООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Електра - МС" ООД с/у Решение № 579-ЕР-17-Х47-С-3/Р2/29.03.2018 на "Електроразпределение Юг" ЕАД;Демонтаж на въздушни електропроводни линии Ср.Н. и разрушаване на трафопостове в КЕЦ Елхово