Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
20.03.2019    18.03.2019    16.03.2019    14.03.2019    12.03.2019    10.03.2019    08.03.2019   
19.03.2019    17.03.2019    15.03.2019    13.03.2019    11.03.2019    09.03.2019    07.03.2019   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 20.03.2019 г.
1     Производство № КЗК/258/2019 RSS
 • Дата на образуване: 20.03.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КЕЙ ДИФУЖЪН" ООД
 • Ответник(ници): СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ" / СДРУЖЕНИЕ "БФВ"
 • Описание: Жалба - "Кей Дифужън" ООД с/у Решение № 2/08.03.2019 на Сдружение БФВ
2     Производство № КЗК/257/2019 RSS
 • Дата на образуване: 20.03.2019 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НОРД ВЕ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЛИВЕН
 • Описание: Жалба - "Норд Ве" ООД с/у Решение № РД15-411/20.02.19 на Община Сливен;„Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: „Алеи гробищен парк – ІІ етап, гр. Сливен”