Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
19.04.2021    17.04.2021    15.04.2021    13.04.2021    11.04.2021    09.04.2021    07.04.2021   
18.04.2021    16.04.2021    14.04.2021    12.04.2021    10.04.2021    08.04.2021    06.04.2021   

Намерени са общо 7 производства по ЗОП образувани на 19.04.2021 г.
1     Производство № КЗК/345/2021 RSS
 • Дата на образуване: 19.04.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Д. М. Секюрити Груп" ООД с/у Решение по ОП № 2/30.03.21 на ДАБ към МС;“Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции” в частта по обособена позиция №2.
2     Производство № КЗК/344/2021 RSS
 • Дата на образуване: 19.04.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Д. М. Секюрити Груп" ООД с/у Решение от 30.03.21 на ДАБ към МС;“Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции” в частта по обособена позиция №3
3     Производство № КЗК/343/2021 RSS
 • Дата на образуване: 19.04.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Д. М. Секюрити Груп" ООД с/у Решение от 30.03.21 на ДАБ към МС;“Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции” в частта по обособена позиция №4.
4     Производство № КЗК/342/2021 RSS
 • Дата на образуване: 19.04.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Д. М. Секюрити Груп" ООД с/у Решение от 30.03.21 на ДАБ към МС;“Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции” в частта по обособена позиция №5.
5     Производство № КЗК/341/2021 RSS
 • Дата на образуване: 19.04.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Д. М. Секюрити Груп" ООД с/у Решение от 30.03.21 на ДАБ към МС;“Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции” в частта по обособена позиция №6
6     Производство № КЗК/340/2021 RSS
 • Дата на образуване: 19.04.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Д. М. Секюрити Груп" ООД с/у Решение от 30.03.21 на ДАБ към МС;“Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции” в частта по обособена позиция №7.
7     Производство № КЗК/339/2021 RSS
 • Дата на образуване: 19.04.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
 • Описание: Жалба - "Д. М. Секюрити Груп" ООД с/у Решение от 30.03.21 на ДАБ към МС;“Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС“, по седем обособени позиции” в частта по обособена позиция №1.