Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
11.08.2017    09.08.2017    07.08.2017    05.08.2017    03.08.2017    01.08.2017    30.07.2017   
10.08.2017    08.08.2017    06.08.2017    04.08.2017    02.08.2017    31.07.2017    29.07.2017   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 11.08.2017 г.
1     Производство № КЗК/755/2017 RSS
 • Дата на образуване: 11.08.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПРЕСТИЖ БИЗНЕС - 93" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
 • Описание: Жалба-"Престиж бизнес-93" ООД с/у решение №РВ-59/28.07.17 на Община Благоевград;Изпълнение на инженеринг–проектиране,ведно с авторски надзор и изпълнение на СМР,във връзка с реализацията на проект
2     Производство № КЗК/753/2017 RSS
 • Дата на образуване: 11.08.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
 • Описание: Жалба - "Пътно поддържане - Сливен" ЕООД с/у Решение № 4041/05.07.17 на Община Твърдица;Основен ремонт на общински пътища в община Твърдица
3     Производство № КЗК/752/2017 RSS
 • Дата на образуване: 11.08.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ОБЕДИНЕНИЕ "ИНЖЕНЕРИНГ АЙТОС 2017"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АЙТОС
 • Описание: Жалба - Обединение "Инженеринг Айтос 2017" с/у Решение № ОП-17-28/21.07.17 на Община Айтос;Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) по проект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“, по две обособени позиции
4     Производство № КЗК/751/2017 RSS
 • Дата на образуване: 11.08.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ИНТЕРПРОМ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /НКЖИ/
 • Описание: Жалба - "Интерпром" ЕООД с/у Решение № 50/06.07.2017 г. на ДП "НКЖИ";Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември