Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
01.03.2021    27.02.2021    25.02.2021    23.02.2021    21.02.2021    19.02.2021    17.02.2021   
28.02.2021    26.02.2021    24.02.2021    22.02.2021    20.02.2021    18.02.2021    16.02.2021   

Намерени са общо 7 производства по ЗОП образувани на 01.03.2021 г.
1     Производство № КЗК/174/2021 RSS
 • Дата на образуване: 01.03.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ФАРМИМПОРТ" АД
 • Ответник(ници): "УСБАЛО" ЕАД / "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Фармимпорт" АД с/у Решение № З-24/28.01.21 на "УСБАЛО" ЕАД;ДОСТАВКА НА РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ ЗА РАБОТА С ПОЗИТРОННО-ЕМИСИОНЕН ТОМОГРАФ (ПЕТ/КТ)ЗА НУЖДИТЕ НА УСБАЛО ЕАД
2     Производство № КЗК/173/2021 RSS
 • Дата на образуване: 01.03.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ" АД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
 • Описание: Жалба - "Вагонен завод - Интерком" АД с/у Решение № 11/12.02.21 на ДП "НКЖИ";Извършване на текущи и аварийни ремонти на вагони серия "Faccpp", "Frllop", "Fccpp", "G", "U", "Oklmm", "Res", "MFS" и "Smmps" в железопътни секции София, Враца, Горна Оряховица, Пловдив, Шумен и Бургас по 6 обособени позиции“, обособена позиция № 6 „Текущи и аварийни ремонти на товарни вагони в района на ЖПС Бургас“
3     Производство № КЗК/172/2021 RSS
 • Дата на образуване: 01.03.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ" АД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
 • Описание: Жалба - "Вагонен завод - Интерком" АД с/у Решение № 7/12.02.21 на ДП "НКЖИ";„Извършване на текущи и аварийни ремонти на вагони серия "Faccpp", "Frllop", "Fccpp", "G", "U", "Oklmm", "Res", "MFS" и "Smmps" в железопътни секции София, Враца, Горна Оряховица, Пловдив, Шумен и Бургас по 6 обособени позиции“, обособена позиция № 2 „Текущи и аварийни ремонти на товарни вагони в района на ЖПС Враца“
4     Производство № КЗК/171/2021 RSS
 • Дата на образуване: 01.03.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ" АД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
 • Описание: Жалба - "Вагонен завод - Интерком" АД с/у Решение № 6/12.02.21 на ДП "НКЖИ";„Извършване на текущи и аварийни ремонти на вагони серия "Faccpp", "Frllop", "Fccpp", "G", "U", "Oklmm", "Res", "MFS" и "Smmps" в железопътни секции София, Враца, Горна Оряховица, Пловдив, Шумен и Бургас по 6 обособени позиции“, обособена позиция №1 „Текущи и аварийни ремонти на товарни вагони в района на ЖПС София“
5     Производство № КЗК/170/2021 RSS
 • Дата на образуване: 01.03.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 • Описание: Жалба - "Дженерали застраховане" АД с/у Решение № D3855843/03.02.2021 на община Стара Загора;: „Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора за сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на моторни превозни средства (МПС), собственост на Община Стара Загора, сключване на застраховка "Злополука" на пътниците на МПС и сключване на застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско) на МПС“
6     Производство № КЗК/169/2021 RSS
 • Дата на образуване: 01.03.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АСМ2" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
 • Описание: Жалба - "АСМ2" ЕООД с/у Решение № 137/05.02.2021 на община Кърджали;Доставка на оборудване във връзка с изпълнение на проект „Ефективно и устойчиво използване на водните ресурси във водоснабдителните системи», „WATER RESOURCES EFFICIENCY AND CONSERVATIVE USE IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS” с акроним „WATER RESCUE”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6f.01, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България” 2014-2020
7     Производство № КЗК/168/2021 RSS
 • Дата на образуване: 01.03.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ГЕС КОНСУЛТИНГ"
 • Ответник(ници): РИОСВ - БУРГАС
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Гес Консултинг" с/у Решение № D3901626/05.02.2021 на РИОСВ - Бургас;„Експертна помощ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕЖИМ И УПРАВЛЕНИЕ НА СУКЦЕСИОННИТЕ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВЛАЖНИ ЗОНИ С МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ „КОМПЛЕКС РОПОТАМО“, „МЕСТНОСТ ПОДА“ И „ЕЗЕРО ВАЯ”