Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
24.09.2021    22.09.2021    20.09.2021    18.09.2021    16.09.2021    14.09.2021    12.09.2021   
23.09.2021    21.09.2021    19.09.2021    17.09.2021    15.09.2021    13.09.2021    11.09.2021   

Намерени са общо 2 производства по ЗОП образувани на 24.09.2021 г.
1     Производство № КЗК/761/2021 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДИМАС" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТРЯВНА
 • Описание: Жалба - "Димас" АД с/у Решение № D8833781/03.09.21 на община Трявна;„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА, ГР. ТРЯВНА“
2     Производство № КЗК/760/2021 RSS
 • Дата на образуване: 24.09.2021 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БРИЛЯНТ - СЛЪНЧЕВ БРЯГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАРНОБАТ
 • Описание: Жалба - "Брилянт - Слънчев бряг" ООД с/у Решение № D8642069/27.08.21 по ОП № 2 на Община Карнобат;„Основен ремонт на улици в град Карнобат и основен ремонт на общински път “BGS 1004 /I-6/Айтос-Карагеоргиево-Тополица – граница общ. (Айтос-Карнобат)-Кликач“ - /I-6/ участък /I-6/-с.Кликач“