Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
14.07.2020    12.07.2020    10.07.2020    08.07.2020    06.07.2020    04.07.2020    02.07.2020   
13.07.2020    11.07.2020    09.07.2020    07.07.2020    05.07.2020    03.07.2020    01.07.2020   

Намерени са общо 4 производства по ЗОП образувани на 14.07.2020 г.
1     Производство № КЗК/456/2020 RSS
 • Дата на образуване: 14.07.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МАПЕКС" АД
 • Ответник(ници): "В И К" ООД - РУСЕ
 • Описание: Жалба - "Мапекс" АД с/у Решение № ЗУП-З-12/11.06.20 на "В и К" ООД, Русе;Актуализация на ГИС, интегриране на експлоатация и система за отчитане на продажби
2     Производство № КЗК/455/2020 RSS
 • Дата на образуване: 14.07.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЛИЕЛ КОНСТРАКШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЕРНИК
 • Описание: Жалба - "Лиел Констракшън" ЕООД с/у Решение № 25/10.06.20 на Община Перник;„Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник за зона 1 гр. Перник. Обособена позиция №2: Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник за зона 2 гр. Перник.
3     Производство № КЗК/454/2020 RSS
 • Дата на образуване: 14.07.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БРОКС" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 • Описание: Жалба - "Брокс" ООД с/у Решение № 780/08.06.20 на Община Септември;„Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември”.
4     Производство № КЗК/453/2020 RSS
 • Дата на образуване: 14.07.2020 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БИОТЕРМ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
 • Описание: Жалба - "Биотерм" ЕООД с/у Решение № 307/26.05.20 на Община Симеоновград;Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАСИВНА СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ОФИС СГРАДА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД“