Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
20.10.2017    18.10.2017    16.10.2017    14.10.2017    12.10.2017    10.10.2017    08.10.2017   
19.10.2017    17.10.2017    15.10.2017    13.10.2017    11.10.2017    09.10.2017    07.10.2017   

Намерени са общо 7 производства по ЗОП образувани на 20.10.2017 г.
1     Производство № КЗК/920/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НИЯ - МИЛВА" ЕООД
 • Ответник(ници): ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
 • Описание: Жалба - "Ния - Милва" ЕООД с/у Решение № 1-4457/28.09.2017 на ГД "Изпълнение на наказанията";„Доставка на хигиенни, перилни и миещи препарати и материали по Обособена позиция № 2 - „Почистващи препарати и сапуни“
2     Производство № КЗК/919/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПРЕСТИЖ - Н.С." ЕООД
 • Ответник(ници): РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА
 • Описание: Жалба - "Престиж - Н.С." ЕООД с/у Решение № РД-09-84/29.09.2017 на Районен съд - Сливница;„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по изграждане на нова сграда - Съдебна палата в гр. Сливница, УПИ XXVI, кв. 8 по Подробен устройствен план на гр. Сливница”
3     Производство № КЗК/918/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ПРИМЕКС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - ВАРНА
 • Описание: Жалба - "Примекс" ЕООД с/у Решение № 15/26.09.17 на "Градски транспорт" ЕАД, Варна;Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна по обособени позиции.
4     Производство № КЗК/917/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): КОНСОРЦИУМ "СТРАБАГ РЕГИОНИ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - Консорциум "Страбаг Региони" ДЗЗД с/у Решение № 106/29.09.2017 на АПИ;"Определяне на изпълнител за строителството на 15 (петнадесет) обекта от етап I на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по обособени позиции, в частта по Обособена позиция 2 – „Лот 1б "Път ІІ-57 Раднево - път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8.673 км, област Сливен"
5     Производство № КЗК/916/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
 • Описание: Жалба - "Евролекс България" ООД с/у Решение № РД-02-14-851/11.10.2017 на МРРБ;„Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции, в частта по Обособена позиция 5: оказване на правно-консултантска и техническа подкрепа на МРРБ за изготвяне на становища, анализи, документи и предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани с развитието и управлението на ВиК отрасъла.“
6     Производство № КЗК/915/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СКАНКЛИЙН" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД
 • Описание: Жалба - "Сканклийн" ЕООД с/у Решение № 3-549/10.10.2017 на "Летище София" ЕАД;„Доставка на хигиенни санитарни материали, почистващи препарати, помощни хигиенни материали и полиетиленови изделия – чували по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни санитарни материали и почистващи препарати”; Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни санитарни материали и инструменти за почистване и ароматизиране“.
7     Производство № КЗК/914/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТОЛЛНЕТ" АД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Описание: Жалба - "ТоллНет" АД с/у Решение № 111/09.10.17 на АПИ;„Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)”