Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
23.04.2018    21.04.2018    19.04.2018    17.04.2018    15.04.2018    13.04.2018    11.04.2018   
22.04.2018    20.04.2018    18.04.2018    16.04.2018    14.04.2018    12.04.2018    10.04.2018   

Намерени са общо 4 производства по ЗЗК образувани на 23.04.2018 г.
1     Производство № КЗК/358/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): КФН /КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР/
 • Ответник(ници): -
 • Описание: Искане за становище относно Заповед № 229/02.12.2010 на зам.-председателя на КФН
2     Производство № КЗК/352/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРАСТЕНА" ООД
 • Ответник(ници): ЕТ "ДИОНИСИЙ - ЕМИЛ ДИМИТРОВ"
 • Описание: Искане - "Трастена" ООД с/у ЕТ "Дионисий - Емил Димитров"
3     Производство № КЗК/351/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "БАЛКАМ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЯКОБС ДАУ ЕГБЕРТС БГ" ЕООД
 • Описание: Искане - "Балкам груп" ЕООД с/у "Якобс Дау Егбертс БГ" ЕООД - Глава 7 от ЗЗК
4     Производство № КЗК/350/2018 RSS
 • Дата на образуване: 23.04.2018 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТОМБОУ - БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
 • Описание: Искане - "Томбоу - България" ООД с/у "Български пощи" ЕАД