Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
20.01.2017    18.01.2017    16.01.2017    14.01.2017    12.01.2017    10.01.2017    08.01.2017   
19.01.2017    17.01.2017    15.01.2017    13.01.2017    11.01.2017    09.01.2017    07.01.2017   

Намерени са общо 2 производства по ЗЗК образувани на 20.01.2017 г.
1     Производство № КЗК/66/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.01.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД
 • Ответник(ници): -
 • Описание: Концентрация - "ВП Брандс Интернешънъл" АД и "Силвътранс" ЕООД
2     Производство № КЗК/61/2017 RSS
 • Дата на образуване: 20.01.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СОТ - СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД
 • Ответник(ници): -
 • Описание: Концентрация - "СОТ - сигнално охранителна техника" ЕООД