Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
19.01.2018    17.01.2018    15.01.2018    13.01.2018    11.01.2018    09.01.2018    07.01.2018   
18.01.2018    16.01.2018    14.01.2018    12.01.2018    10.01.2018    08.01.2018    06.01.2018   

Намерени са общо 1 производство по ЗЗК образувани на 19.01.2018 г.
1     Производство № КЗК/81/2018 RSS
  • Дата на образуване: 19.01.2018 г.
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): "ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
  • Ответник(ници): -
  • Описание: Концентрация - "ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД и "ОББ - Метлайф Животозастрахователно дружество" АД