Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
23.09.2020    21.09.2020    19.09.2020    17.09.2020    15.09.2020    13.09.2020    11.09.2020   
22.09.2020    20.09.2020    18.09.2020    16.09.2020    14.09.2020    12.09.2020    10.09.2020   

Намерени са общо 2 производства по ЗЗК образувани на 23.09.2020 г.
1     Производство № КЗК/642/2020 RSS
 • Дата на образуване: 23.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): -
 • Ответник(ници): „БОНЕККС“ ЕООД
 • Описание: Докладна записка за замосезиране срещу „Бонеккс“ ЕООД по сигнал от БНБ - вх. № ВХР-1504/03.09.2020 г.
2     Производство № КЗК/638/2020 RSS
 • Дата на образуване: 23.09.2020 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ПИГМЕНТС СПЕЙН, С.Л.
 • Ответник(ници): -
 • Описание: Концентрация - Пигментс Спейн, С.Л.