Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
30.07.2020    28.07.2020    26.07.2020    24.07.2020    22.07.2020    20.07.2020    18.07.2020   
29.07.2020    27.07.2020    25.07.2020    23.07.2020    21.07.2020    19.07.2020    17.07.2020   

Намерени са общо 2 производства по ЗЗК образувани на 30.07.2020 г.
1     Производство № КЗК/512/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.07.2020 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД
 • Ответник(ници): -
 • Описание: Концентрация - "София Франс Ауто" АД и "Опел Аутомотив българия" ЕООД
2     Производство № КЗК/511/2020 RSS
 • Дата на образуване: 30.07.2020 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ВИТОША АУТО" ЕООД
 • Ответник(ници): "БЛИМУС" ЕООД; САВИНА КОНСТАНТИНОВА; АЛЕКСАНДЪР ВИТАНОВ
 • Описание: Искане - "Витоша Ауто" ЕООД с/у "Блимус" ЕООД, Савина Константинова и Александър Витанов