Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
15.04.2021    13.04.2021    11.04.2021    09.04.2021    07.04.2021    05.04.2021    03.04.2021   
14.04.2021    12.04.2021    10.04.2021    08.04.2021    06.04.2021    04.04.2021    02.04.2021   

Намерени са общо 1 производство по ЗЗК образувани на 15.04.2021 г.
1     Производство № КЗК/331/2021 RSS
  • Дата на образуване: 15.04.2021 г.
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): РОКЕТ ЕБ АКУИКО ГМБХ
  • Ответник(ници): -
  • Описание: Концентрация - Рокет ЕБ АкуиКо ГмбХ