Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
27.07.2021    25.07.2021    23.07.2021    21.07.2021    19.07.2021    17.07.2021    15.07.2021   
26.07.2021    24.07.2021    22.07.2021    20.07.2021    18.07.2021    16.07.2021    14.07.2021   

Намерени са общо 3 производства по ЗЗК образувани на 27.07.2021 г.
1     Производство № КЗК/605/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РОСТАР БГ" ООД
 • Ответник(ници): "МИЛКИ ГРУП БИО" ЕАД
 • Описание: Искане - "Ростар БГ" ООД с/у "Милки Груп Био" ЕАД - Глава 7 от ЗЗК
2     Производство № КЗК/604/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЙОТОВ СТОУН" ЕАД
 • Ответник(ници): -
 • Описание: Искане - "Йотов стоун" ЕАД с/у "ММ Инвестмънтс" ЕООД - преработка и доставка на естествен камък - ЗЗК
3     Производство № КЗК/603/2021 RSS
 • Дата на образуване: 27.07.2021 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "НОВОФЕРМ БАЛКАН" ЕАД; "НОВОФЕРМ" ГМБХ
 • Ответник(ници): "ЕУРО ДОРС" ЕООД
 • Описание: Искане - "Новоферм Балкан" ЕАД и "Новоферм" ГМБХ с/у "Еуро Дорс" ЕООД