Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
22.01.2021    20.01.2021    18.01.2021    16.01.2021    14.01.2021    12.01.2021    10.01.2021   
21.01.2021    19.01.2021    17.01.2021    15.01.2021    13.01.2021    11.01.2021    09.01.2021   

Намерени са общо 4 производства по ЗЗК образувани на 22.01.2021 г.
1     Производство № КЗК/76/2021 RSS
 • Дата на образуване: 22.01.2021 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АРЕСГАЗ" ЕАД
 • Ответник(ници): -
 • Описание: Концентрация - "АРЕСГАЗ" ЕАД
2     Производство № КЗК/75/2021 RSS
 • Дата на образуване: 22.01.2021 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СОИТРОН" ЕООД
 • Ответник(ници): "ДЕМА КОМ" ЕООД; ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА
 • Описание: Искане - "Соитрон" ЕООД с/у "Дема Ком" ЕООД и Десислава Петрова
3     Производство № КЗК/74/2021 RSS
 • Дата на образуване: 22.01.2021 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДЕНИНИ 13" ЕООД
 • Ответник(ници): "КАФИНИ" ООД
 • Описание: Искане - "Денини 13" ЕООД с/у "Кафина" ООД - дистрибуция - чл. 37а от ЗЗК
4     Производство № КЗК/73/2021 RSS
 • Дата на образуване: 22.01.2021 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РООН" ЕООД
 • Ответник(ници): "ОРЕНДА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Описание: Искане - "Роон" ЕООД с/у "Оренда България" ЕООД