Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
27.04.2017    25.04.2017    23.04.2017    21.04.2017    19.04.2017    17.04.2017    15.04.2017   
26.04.2017    24.04.2017    22.04.2017    20.04.2017    18.04.2017    16.04.2017    14.04.2017   

Намерени са общо 3 производства по ЗЗК образувани на 27.04.2017 г.
1     Производство № КЗК/403/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.04.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ДИЗАЕРС" ЕООД
 • Ответник(ници): "МЕРИ - МАР" ЕООД; "САФА" ЕООД
 • Описание: Искане - "Дизаерс" ЕООД с/у "Мери - мар" ЕООД и "Сафа" ЕООД
2     Производство № КЗК/402/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.04.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТЕТРАКОМ ИНТЕРАКТИВНИ РЕШЕНИЯ" ООД
 • Ответник(ници): ГД "ЕФК" КЪМ МИ /ГД "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ"
 • Описание: Искане - "Тетраком Интерактивни Решения" ООД с/у ГД "ЕФК" към МИ - Глава 7 от ЗЗК
3     Производство № КЗК/401/2017 RSS
 • Дата на образуване: 27.04.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ТРАСТЕНА" ООД
 • Ответник(ници): "БРАЙТ КАЛЪРС" ООД
 • Описание: Искане - "Трастена" ООД с/у "Брайт Калърс" ООД - Глава 7 от ЗЗК