Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
12.10.2017    10.10.2017    08.10.2017    06.10.2017    04.10.2017    02.10.2017    30.09.2017   
11.10.2017    09.10.2017    07.10.2017    05.10.2017    03.10.2017    01.10.2017    29.09.2017   

Намерени са общо 2 производства по ЗЗК образувани на 12.10.2017 г.
1     Производство № КЗК/893/2017 RSS
 • Дата на образуване: 12.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "ФИОННА КОЗМЕТИКС" ЕООД
 • Описание: Искане - "Рефан България" ООД с/у "Фионна Козметикс" ЕООД
2     Производство № КЗК/892/2017 RSS
 • Дата на образуване: 12.10.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АДТ - БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): "АБ СОЛЮШЪН СЕКЮРИТИ" ООД; ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ПАНЕВ
 • Описание: Искане - "АДТ - България" ЕАД с/у "АБ Солюшън Секюрити" ООД и Емил Панев - чл. 29 във връзка с чл. 36 от ЗЗК