Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
21.11.2018    19.11.2018    17.11.2018    15.11.2018    13.11.2018    11.11.2018    09.11.2018   
20.11.2018    18.11.2018    16.11.2018    14.11.2018    12.11.2018    10.11.2018    08.11.2018   

Намерени са общо 1 производство по ЗЗК образувани на 21.11.2018 г.
1     Производство № КЗК/1026/2018 RSS
  • Дата на образуване: 21.11.2018 г.
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
  • Текущ статус: открито производство
  • Правно основание: -
  • Инициатор(и): ПОРТАНЕРО ИНВЕСТ СЕ; КЕЙГАЛ ИЕСПИЕФ 4 ХОЛДИНГ С.А.Р.Л.
  • Ответник(ници): -
  • Описание: Концентрация - Портанеро Инвест СЕ и КейГал ИЕсПиЕф 4 Холдинг С.а.р.л.