Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
18.03.2019    16.03.2019    14.03.2019    12.03.2019    10.03.2019    08.03.2019    06.03.2019   
17.03.2019    15.03.2019    13.03.2019    11.03.2019    09.03.2019    07.03.2019    05.03.2019   

Намерени са общо 4 производства по ЗЗК образувани на 18.03.2019 г.
1     Производство № КЗК/238/2019 RSS
 • Дата на образуване: 18.03.2019 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "САТЕЛИТ - ДЖИ ЕМ ПИ - БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): "САТЕЛИТ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
 • Описание: Искане - "Сателит - Джи Ем Пи - България" ООД с/у "Сателит Трейдинг" ЕООД
2     Производство № КЗК/237/2019 RSS
 • Дата на образуване: 18.03.2019 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КОМСЕД" АД
 • Ответник(ници): "МАЙОРАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД; МАЙОРАЛ МОДА ИНФАНТИЛ С.А.
 • Описание: Искане - "Комсед" АД с/у "Майорал България" ЕООД и Майорал мода инфантил С.А. - чл. 37а от ЗЗК
3     Производство № КЗК/236/2019 RSS
 • Дата на образуване: 18.03.2019 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РИМИ ТРАНСПОРТ" ЕООД
 • Ответник(ници): "МЕГА ЛОДЖИСТИК" ООД
 • Описание: Искане - "Рими транспорт" ЕООД с/у "Мега Лоджистик" ООД
4     Производство № КЗК/235/2019 RSS
 • Дата на образуване: 18.03.2019 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Контрол върху концентрациите между предприятия
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СИНЕРГОН ХОЛДИНГ" АД
 • Ответник(ници): -
 • Описание: Концентрация - "Синергон Холдинг" АД