Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
16.03.2017    14.03.2017    12.03.2017    10.03.2017    08.03.2017    06.03.2017    04.03.2017   
15.03.2017    13.03.2017    11.03.2017    09.03.2017    07.03.2017    05.03.2017    03.03.2017   

Намерени са общо 3 производства по ЗЗК образувани на 16.03.2017 г.
1     Производство № КЗК/258/2017 RSS
 • Дата на образуване: 16.03.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "МОБИЛТЕЛ" ЕАД
 • Ответник(ници): "ВАЙТЪЛ-И" ЕООД
 • Описание: Искане - "Мобилтел" ЕАД с/у "Вайтъл - И" ЕООД - Глава 7 от ЗЗК
2     Производство № КЗК/257/2017 RSS
 • Дата на образуване: 16.03.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК;
 • Инициатор(и): ЕТ "ЕЛЕГАНС - ПЕТЪР АНГЕЛОВ"
 • Ответник(ници): "ДИМНЕКС" ООД
 • Описание: Искане - ЕТ "Елеганс - Петър Ангелов" с/у "Димнекс" ООД
3     Производство № КЗК/256/2017 RSS
 • Дата на образуване: 16.03.2017 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: чл. 29 от ЗЗК; чл. 31 от ЗЗК; чл. 35 ал. 1 от ЗЗК; чл. 35 ал. 2 от ЗЗК; чл. 36 ал. 1 от ЗЗК;
 • Инициатор(и): "ТАКСИ - С - ЕКСПРЕС" АД
 • Ответник(ници): "АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ" АД
 • Описание: Искане - "Такси - С - Експрес" АД с/у "Аутолидер България" АД