Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗЗК
Последни производства от:
28.10.2020    26.10.2020    24.10.2020    22.10.2020    20.10.2020    18.10.2020    16.10.2020   
27.10.2020    25.10.2020    23.10.2020    21.10.2020    19.10.2020    17.10.2020    15.10.2020   

Намерени са общо 2 производства по ЗЗК образувани на 28.10.2020 г.
1     Производство № КЗК/761/2020 RSS
 • Дата на образуване: 28.10.2020 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "СИД ЕНТЪРПРАЙЗ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЛОГЕЛ" ООД
 • Описание: Върната от ВАС - "Сид Ентърпрайз" ЕООД с/у "Логел" ООД
2     Производство № КЗК/760/2020 RSS
 • Дата на образуване: 28.10.2020 г.
 • Вид производство: ЗЗК
 • Предмет/подпредмет: Забрана за нелоялна конкуренция
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "КИРИЛОВ И СИЕ" ООД
 • Ответник(ници): "ИБИС 2020" ООД
 • Описание: Искане - "Кирилов и сие" ООД с/у "Ибис 2020" ООД - Глава 7 от ЗЗК - подвеждаща реклама