Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗК
Последни жалби от:
27.06.2017     25.06.2017     23.06.2017     21.06.2017     19.06.2017     17.06.2017     15.06.2017    
26.06.2017     24.06.2017     22.06.2017     20.06.2017     18.06.2017     16.06.2017     14.06.2017    

Намерени са общо 1 жалба по ЗК публикувани на 27.06.2017 г.
1     Жалба № ВХР-1348-27.06.2017  
  • Наименование на жалбоподателя: "ЕКСПОРТ ФРУКТ" ЕООД
  • Ответник(ници): ОС - ПАВЛИКЕНИ
  • Обжалван акт № 351
  • Дата на жалбата: 27.06.2017 г.
  • Статус: иницииран процес
  • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
  • Предмет: Концесия - "Експорт фрукт" ЕООД с/у Решение № 351 на ОС - Павликени;„Особено право на ползване върху обект - язовир, представляващ имот № 000103, находящ се в землището на с. Дъскот, община Павликени, ЕКАТТЕ 24685, с площ 19,870 дка. АОС № 2457/13.03.2012 г., при граници и съседи: имоти №№ 000102, 000128, 095008, 095007, 095006, 095005, 095015, 000099, 000100”.