Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗК
Последни жалби от:
31.05.2019     29.05.2019     27.05.2019     25.05.2019     23.05.2019     21.05.2019     19.05.2019    
30.05.2019     28.05.2019     26.05.2019     24.05.2019     22.05.2019     20.05.2019     18.05.2019    

Намерени са общо 1 жалба по ЗК публикувани на 31.05.2019 г.
1     Жалба № ВХР-1096-31.05.2019  
  • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "ВЕЛО АРЧЪР СОФИЯ"
  • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА; СОС /СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ/
  • Обжалван акт № СОА18-РД920348/2
  • Дата на жалбата: 31.05.2019 г.
  • Статус: открито производство
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/502/2019
  • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
  • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Вело Арчър София" с/у Решение по т. 1 от Протокол № 2 № СОА18-РД920348/2/20.05.19 на СО;предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост.