Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗК
Последни жалби от:
05.01.2018     03.01.2018     01.01.2018     30.12.2017     28.12.2017     26.12.2017     24.12.2017    
04.01.2018     02.01.2018     31.12.2017     29.12.2017     27.12.2017     25.12.2017     23.12.2017    

Намерени са общо 2 жалби по ЗК публикувани на 05.01.2018 г.
1     Жалба № ВХР-59-05.01.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИДИМЕКС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 05.01.2018 г.
 • Статус: отказано производство
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Концесия - "Идимекс" ЕООД с/у с/у решение № РД-05-536/18.12.2017 г. на Общински съвет- гр.Трън за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода от находище "Трънска Банкя", с. Банкя, Община Трън, област Перник, разкрита чрез Каптиран естествен извор "Трънска Банкя", публична общинска собственост
2     Жалба № ВХР-55-05.01.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: СДРУЖЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНОСТТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
 • Ответник(ници): ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КЮСТЕНДИЛ
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 05.01.2018 г.
 • Статус: отказано производство
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Концесия - Сдружение на пострадалите от недобросъвестността на Община Кюстендил с/у Решение № 531, прието с Протокол № 23 от 27.07.2017г. на Общински съвет – Кюстендил, с което е открита процедура за предоставяне на концесия за обект: недвижим имот № 000032 в местността „Света вода“ (водоем Върташево),находящ се в землището на с. Грамаждано, община Кюстендил – публична общинска собственост