Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
21.08.2017     19.08.2017     17.08.2017     15.08.2017     13.08.2017     11.08.2017     09.08.2017    
20.08.2017     18.08.2017     16.08.2017     14.08.2017     12.08.2017     10.08.2017     08.08.2017    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 21.08.2017 г.
1     Жалба № ВХР-1809-21.08.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЮНИКОМ СЪРВИСИЗ" ООД
 • Ответник(ници): "ЦГМ" ЕАД /"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД/
 • Обжалван акт № ЗОП-11
 • Дата на жалбата: 21.08.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Юником Сървисиз" ООД с/у Решение № ЗОП-11/25.07.2017 на "ЦГМ" ЕАД
2     Жалба № ВХР-1803-21.08.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"
 • Обжалван акт № 03-РД-1884
 • Дата на жалбата: 21.08.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Теленор България" ЕАД с/у Решение № 03-РД-1884/24.07.2017 на ДФ "Земеделие";Избор на мобилен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги за нуждите на ДФ Земеделие
3     Жалба № ВХР-1802-21.08.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: ВК "ПРАВДА"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАЗГРАД
 • Обжалван акт № 40
 • Дата на жалбата: 21.08.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ВК "Правда" с/у Решение № 40/10.08.2017 на общ. Разград;„Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за обектите на Община Разград“
4     Жалба № ВХР-1801-21.08.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: КООПЕРАЦИЯ "СИНВЕКС"
 • Ответник(ници): ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА
 • Обжалван акт № 1811
 • Дата на жалбата: 21.08.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - Кооперация "Синвекс" с/у Решение № 1811/08.08.2017 на Тракийски университет - гр.Стара Загора;Извършване на строително-монтажни работи в сградата на Деканат, Морфоблок и УЛК на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора