Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
19.10.2018     17.10.2018     15.10.2018     13.10.2018     11.10.2018     09.10.2018     07.10.2018    
18.10.2018     16.10.2018     14.10.2018     12.10.2018     10.10.2018     08.10.2018     06.10.2018    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 19.10.2018 г.
1     Жалба № ВХР-2308-19.10.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ХРОНО" ООД
 • Ответник(ници): НЦТХ /НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ/
 • Обжалван акт № оп-86
 • Дата на жалбата: 19.10.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Хроно" ООД с/у Решение № ОП-86/21.09.18 на НЦТХ
2     Жалба № ВХР-2306-19.10.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "КОНТРАКС" АД
 • Ответник(ници): НОИ /НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ/
 • Обжалван акт № 1041-40-51
 • Дата на жалбата: 19.10.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Контракс" АД с/у Решение № 1041-40-51/09.10.18 на НОИ
3     Жалба № ВХР-2305-19.10.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР" ЕООД
 • Ответник(ници): "МБАЛ - ТЪРГОВИЩЕ" АД
 • Обжалван акт № 3-От-128
 • Дата на жалбата: 19.10.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Сименс Хелткеър" ЕООД с/у Решение № 3-От-128/25.09.2018 на "МБАЛ - Търговище" АД
4     Жалба № ВХР-2304-19.10.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
 • Ответник(ници): НЦТХ /НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ/
 • Обжалван акт № оп-88
 • Дата на жалбата: 19.10.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Софарма Трейдинг" АД с/у Решение № ОП-88/12.10.18 на НЦТХ /Национален център по трансфузионна хематология/