Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
19.09.2014     17.09.2014     15.09.2014     13.09.2014     11.09.2014     09.09.2014     07.09.2014    
18.09.2014     16.09.2014     14.09.2014     12.09.2014     10.09.2014     08.09.2014     06.09.2014    

Намерени са общо 7 жалби по ЗОП публикувани на 19.09.2014 г.
1     Жалба № ВХР-2290-19.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: ОБЕДИНЕНИЕ "ОПУС - МИСТ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДРАГОМАН
 • Обжалван акт № 61-00-84
 • Дата на жалбата: 19.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - Обединение "Опус - Мист" ДЗЗД с/у Решение № 61-00-84/08.09.14 на Община Драгоман
2     Жалба № ВХР-2289-19.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АРХ"ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
 • Обжалван акт № ОП-3-102
 • Дата на жалбата: 19.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"АРХ"ЕООД с/у Решение № ОП-3-102/04.09.2014 г. на Община Берковица
3     Жалба № ВХР-2288-19.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
 • Обжалван акт № 922
 • Дата на жалбата: 19.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Пътища и мостове" ЕООД с/у Решение № 922/11.09.14 на Община Дългопол
4     Жалба № ВХР-2286-19.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "КОМЮНИКА МАКС"
 • Ответник(ници): ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 19.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Комюника Макс" с/у Решение по Протокол № 39/11.09.14 на ВСС - Разработване и телевизионно излъчване на видео-клипове за популяризиране на съдебната система по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
5     Жалба № ВХР-2285-19.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: ОБЕДИНЕНИЕ"РУБИКОН-КИГ 2014"
 • Ответник(ници): ДП "НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /НКЖИ/
 • Обжалван акт № 32
 • Дата на жалбата: 19.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-Обединение"Рубикон-КИГ 2014" с/у Решение № 32/04.09.2014 г. на ДП "НКЖИ" -„Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на техническия проект по проект „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец“ .
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (7)] Следваща > Последна >>