Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
29.01.2015     27.01.2015     25.01.2015     23.01.2015     21.01.2015     19.01.2015     17.01.2015    
28.01.2015     26.01.2015     24.01.2015     22.01.2015     20.01.2015     18.01.2015     16.01.2015    

Намерени са общо 3 жалби по ЗОП публикувани на 29.01.2015 г.
1     Жалба № ВХР-153-29.01.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: ОБЕДИНЕНИЕ "СТРАТЕГМА - ИВОФОРМ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДОСПАТ
 • Обжалван акт № а-50
 • Дата на жалбата: 29.01.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - Обединение "Стратегма - Ивоформ" с/у Решение № А-50/19.01.15 на Община Доспат -Изложба на етнографското наследства и природните и исторически забележителности на община Доспат с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи, в Интернет и на DVD
2     Жалба № ВХР-149-29.01.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "РОЕЛ 98" ООД
 • Ответник(ници): "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
 • Обжалван акт № рд-08-17
 • Дата на жалбата: 29.01.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Роел 98" ООД с/у Заповед № РД-08-17/19.01.15 и Заповед № РД-08-16/19.01.15 на "Български пощи" ЕАД -„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД” , в частта по Позиция 1 – „Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Български пощи" ЕАД”; и Позиция 3 - „Доставка на консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на "Български пощи" ЕАД”
3     Жалба № ВХР-148-29.01.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ХИДРОСТРОЙ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДОБРИЧ
 • Обжалван акт № Р-7
 • Дата на жалбата: 29.01.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Хидрострой"АД с/у Решение № Р-7/20.01.2015 г. на Община Добрич -„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖИ НА ГР. ДОБРИЧ, ЕТАП 1” по Проект „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГР. ДОБРИЧ – ФАЗА 1”, финансиран по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”