Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
28.09.2016     26.09.2016     24.09.2016     22.09.2016     20.09.2016     18.09.2016     16.09.2016    
27.09.2016     25.09.2016     23.09.2016     21.09.2016     19.09.2016     17.09.2016     15.09.2016    

Намерени са общо 6 жалби по ЗОП публикувани на 28.09.2016 г.
1     Жалба № ВХР-1959-28.09.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДЕЛИВЪРИ РУСЕ" ООД
 • Ответник(ници): ЦДГ "ЧУЧУЛИГА" - ГР. РУСЕ
 • Обжалван акт № 42
 • Дата на жалбата: 28.09.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Деливъри Русе" ЕООД с/у Решение № 42/15.09.2016 на ЦДГ "Чучулига", Русе;„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Чучулига“, гр. Русе“, със следните обособени позиции
2     Жалба № ВХР-1958-28.09.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПРЕМИУМ БРАНДС" ЕООД
 • Ответник(ници): "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
 • Обжалван акт № 354,т.1
 • Дата на жалбата: 28.09.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Премиум Брандс" ЕООД с/у Решение № 354,т.1/19.09.2016 на "Столичен електротранспорт" ЕАД;“Доставка на автомобилни гуми", разделена на 4 –ри обособени позиции
3     Жалба № ВХР-1957-28.09.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "ПРИОРИТИ ЮНАЙТЕД"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА САТОВЧА
 • Обжалван акт № 385
 • Дата на жалбата: 28.09.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба -ДЗЗД"Приорити Юнайтед" с/у Решение № 385/19.09.2016 на община Сатовча;„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги свързани с подготовка на заявления за подпомагане, последващо управление и отчитане на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежна на територията на община Сатовча”; проектно предложение: „Рехабилитация на oбщински пътища BLG1272 /III - 197, Гоце Делчев - Сатовча /- Плетена// - участък от км. 0+000 до км. 2+000; BLG1273 /III – 197, Сатовча - Доспат / - Кочан – Ваклиново/ - участък от км. 0+000 до км. 3+700; BLG1276 /III - 197/ - о.п. Сатовча - /III - 197/; и BLG2114 /III - 197, Гоце Делчев – Сатовча/ - Граница общ. (Гърмен – Сатовча) - Крибул - /III - 1972/ - участък от км. 2+500 до км. 6+500“…
4     Жалба № ВХР-1956-28.09.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПРИОРИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА АЛФАТАР
 • Обжалван акт № 411
 • Дата на жалбата: 28.09.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Приорити Консултинг" ООД с/у Решение № 411/19.09.16 на община Алфатар;ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПО ПОДГОТОВКАТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
5     Жалба № ВХР-1955-28.09.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИГЕО" ООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/
 • Обжалван акт № рд-19-9
 • Дата на жалбата: 28.09.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Игео" ООД с/у Решение № РД-19-9/15.09.16 на АГКК;”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на населени места в община Самоков” по 3 (три) обособени позиции, в частта по Обособена позиция № 2 "Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София"
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>