Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
25.11.2015     23.11.2015     21.11.2015     19.11.2015     17.11.2015     15.11.2015     13.11.2015    
24.11.2015     22.11.2015     20.11.2015     18.11.2015     16.11.2015     14.11.2015     12.11.2015    

Намерени са общо 1 жалба по ЗОП публикувани на 25.11.2015 г.
1     Жалба № ВХР-1972-25.11.2015  
  • Наименование на жалбоподателя: ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"
  • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
  • Обжалван акт № -
  • Дата на жалбата: 25.11.2015 г.
  • Статус: иницииран процес
  • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
  • Предмет: Жалба - ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" с/у Решение № I и № II от Протокол № 297/17.11.15 на "Чез Разпределение България" АД;Сключване на застраховка „Имущество” на дълготрайни и краткотрайни материални активи, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД