Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
21.10.2016     19.10.2016     17.10.2016     15.10.2016     13.10.2016     11.10.2016     09.10.2016    
20.10.2016     18.10.2016     16.10.2016     14.10.2016     12.10.2016     10.10.2016     08.10.2016    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 21.10.2016 г.
1     Жалба № ВХР-2151-21.10.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "Д. М. СЕКЮРИТИ ГРУП" ООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ
 • Обжалван акт № 0220-0
 • Дата на жалбата: 21.10.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: "Д.М. Секюрити Груп" ООД с/у Решение № 0220-0/06.10.2016 на Национална художествена академия
2     Жалба № ВХР-2149-21.10.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЛАМБОВСКИ, ХАРИЗАНОВА,ХРИСТОВ"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ /МВНР/
 • Обжалван акт № 37-00-12
 • Дата на жалбата: 21.10.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - Адвокатско дружество "Ламбовски, Харизанова,Христов" с/у Решение № 37-00-12/14.09.16 на МВнР
3     Жалба № ВХР-2146-21.10.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
 • Обжалван акт № РД-02-14-800
 • Дата на жалбата: 21.10.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Мост Енерджи" АД с/у Решение № РД-02-14-800/14.10.2016 на МРРБ
4     Жалба № ВХР-2145-21.10.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БУРГАС
 • Обжалван акт № 2887
 • Дата на жалбата: 21.10.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Риск Инженеринг" АД с/у Решение № 2887/13.10.16 на община Бургас