Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
24.07.2014     22.07.2014     20.07.2014     18.07.2014     16.07.2014     14.07.2014     12.07.2014    
23.07.2014     21.07.2014     19.07.2014     17.07.2014     15.07.2014     13.07.2014     11.07.2014    

Намерени са общо 18 жалби по ЗОП публикувани на 24.07.2014 г.
1     Жалба № ВХР-1840-24.07.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕМ ТИ АЙ КОНСУЛТИНГ"ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обжалван акт № СО-РД-09-03-102
 • Дата на жалбата: 24.07.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Ем Ти Ай Консултинг"ЕООД с/у Решение № СО-РД-09-03-102/27.06.2014 г. на СО -„Събиране и транспортиране на отпадъци; Почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване на територията на Столична община"
2     Жалба № ВХР-1839-24.07.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): /БАБХ/ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
 • Обжалван акт № рд 11-1143
 • Дата на жалбата: 24.07.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "АА Медикъл България" ООД с/у решение № РД 11-1143/15.07.14 на БАБХ -“Доставка, осъществена чрез закупуване на ваксини, диагностикуми и консумативи за нуждите на БАБХ за изпълнение на държавната профилактична програма и програмите за надзор на болести по животните за 2014 г.”, включваща 43/четиридесет и три/ обособени позиции, в частта по обособена позиция № 24
3     Жалба № ВХР-1838-24.07.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕВРОСЕНС" ЕООД
 • Ответник(ници): БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН БДУВДР
 • Обжалван акт № Р-ПУРН-13
 • Дата на жалбата: 24.07.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Евросенс"ЕООД с/у Решение № Р-ПУРН-13/30.06.2014 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен -ИЗГОТВЯНЕ НА ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА ЧРЕЗ ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ (LIDAR) НА РАЙОНИТЕ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ
4     Жалба № ВХР-1837-24.07.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЕНЕЦ
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 24.07.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Автомагистрали Черно море"АД с/у Решение № 238/16.07.2014 г. на Община Венец -„Подобряване на уличните настилки на населените места в община Венец по проект с ИД № 27/322/01034”
5     Жалба № ВХР-1835-24.07.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АЛЕГРО"ДЗЗД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
 • Обжалван акт № 17
 • Дата на жалбата: 24.07.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Алегро" ДЗЗД с/у Решение № 17 / 10.07.2014 г. на Община Кочериново - "Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции"
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (18)] Следваща > Последна >>