Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
27.02.2015     25.02.2015     23.02.2015     21.02.2015     19.02.2015     17.02.2015     15.02.2015    
26.02.2015     24.02.2015     22.02.2015     20.02.2015     18.02.2015     16.02.2015     14.02.2015    

Намерени са общо 3 жалби по ЗОП публикувани на 27.02.2015 г.
1     Жалба № ВХР-362-27.02.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПРОТИКО ИЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
 • Обжалван акт № 3
 • Дата на жалбата: 27.02.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Протико ил"ЕООД с/у Решение № 3/16.02.2015 г. на Община Чепеларе -Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект 21/321/01435 „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103”
2     Жалба № ВХР-361-27.02.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЖОЗИ 2009" ЕООД
 • Ответник(ници): "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
 • Обжалван акт № 86
 • Дата на жалбата: 27.02.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Жози 2009" ЕООД с/у Решение № 86/19.02.15 на "Топлофикация София" ЕАД -„Доставка на полипропиленови тръби и фитинги за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД
3     Жалба № ВХР-360-27.02.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПАНДА - ИП" ЕООД
 • Ответник(ници): "СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД
 • Обжалван акт № 6
 • Дата на жалбата: 27.02.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Панда - ИП" ЕООД с/у Решение № 6/28.01.15 на "Студентски столове и общежития" ЕАД -"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София, Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ." МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4. "БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ"; 5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8." ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".