Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
16.02.2018     14.02.2018     12.02.2018     10.02.2018     08.02.2018     06.02.2018     04.02.2018    
15.02.2018     13.02.2018     11.02.2018     09.02.2018     07.02.2018     05.02.2018     03.02.2018    

Намерени са общо 5 жалби по ЗОП публикувани на 16.02.2018 г.
1     Жалба № ВХР-382-16.02.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДЛВ" ЕООД
 • Ответник(ници): "СОФИНВЕСТ" ЕООД
 • Обжалван акт № рд-14-14-15/2
 • Дата на жалбата: 16.02.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "ДЛВ" ЕООД с/у Решение № РД-14-14-15/2/08.02.18 на "Софинвест" ЕООД
2     Жалба № ВХР-379-16.02.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "АПОЛО" ООД
 • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
 • Обжалван акт № 5785оп-37-5785опр-7
 • Дата на жалбата: 16.02.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Аполо" ООД с/у Решение № 5785оп-37-5785опр-7/05.02.2018 на ДУССД, МВР
3     Жалба № ВХР-378-16.02.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПРОФПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧИРПАН
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 16.02.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Профпроект България" ЕООД с/у действие на Община Чирпан
4     Жалба № ВХР-377-16.02.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "БАЛКАНИКА ТРЕЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ/НЦТХ
 • Обжалван акт № ОП-29
 • Дата на жалбата: 16.02.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Балканика Трейд" ЕООД с/у Решение № ОП-29/09.02.2018 на НЦТХ
5     Жалба № ВХР-375-16.02.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "КАРИ - 10" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛИЦА
 • Обжалван акт № рд-15-19
 • Дата на жалбата: 16.02.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Кари - 10" ЕООД с/у Решение № РД-15-19/22.01.18 на Община Белица