Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
23.05.2018     21.05.2018     19.05.2018     17.05.2018     15.05.2018     13.05.2018     11.05.2018    
22.05.2018     20.05.2018     18.05.2018     16.05.2018     14.05.2018     12.05.2018     10.05.2018    

Намерени са общо 5 жалби по ЗОП публикувани на 23.05.2018 г.
1     Жалба № ВХР-1099-23.05.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ВОДОХОСПОДАРСКЕ СТАВБИ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Обжалван акт № 18РОП17/29/
 • Дата на жалбата: 23.05.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Водохосподарске Ставби" АД с/у Решение № 18РОП17/29//14.05.2018 на общ. Пловдив
2     Жалба № ВХР-1098-23.05.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТРАНСТРЕЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 23.05.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Транстрейд" ЕООД с/у Дествия относно Разяснение № 70-00-166/21.05.2018 на МРРБ;Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“ Обособена позиция № 2 – „Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“.
3     Жалба № ВХР-1097-23.05.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕКЛИПС АСЕТ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): OБЩИНА ДЕВНЯ
 • Обжалван акт № 1002-128
 • Дата на жалбата: 23.05.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Еклипс Асет Груп" ЕООД с/у Решение № 1002-128/25.04.2018 на община Девня;Поддържане, основен и текущ ремонт, благоустрояване, реконструкция и рехабилитация на пътна и улична мрежа на територията на Община Девня по две обособени позиции
4     Жалба № ВХР-1095-23.05.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПИ ЕЙЧ АЙ" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЛОМ
 • Обжалван акт № 53-00-651
 • Дата на жалбата: 23.05.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Пи Ейч Ай" АД с/у Действия № 53-00-651/16.05.18 на Община Лом;Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на общински път MON 1132 /III - 114/ - Сталийска махала - Граница общ. (Лом - Медковец) - Аспарухово - Расово - /II-81/ и общински път MON 2136 /III - 114, Лом - Сталийска махала/ - Трайково - Замфир - Лом, кв. Младеново - /II-81/, община Лом“ по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: Общински път MON 1132 /III - 114/ - Сталийска махала - Граница общ. (Лом - Медковец) - Аспарухово - Расово - /II-81/; Обособена позиция №2: Общински път MON 2136 /III - 114, Лом - Сталийска махала/ - Трайково - Замфир - Лом, кв. Младеново - /II-81/.
5     Жалба № ВХР-1094-23.05.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА МЪГЛИЖ
 • Обжалван акт № РД-09-141
 • Дата на жалбата: 23.05.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Трейс - Пътно строителство" АД с/у Решение № РД-09-141/10.05.2018 на община Мъглиж; Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж път SZR 1081 /І-5/ Тулово-Мъглиж-Селце (от км 1+ 320,05 до км 3+ 117,18)“.