Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
19.12.2014     17.12.2014     15.12.2014     13.12.2014     11.12.2014     09.12.2014     07.12.2014    
18.12.2014     16.12.2014     14.12.2014     12.12.2014     10.12.2014     08.12.2014     06.12.2014    

Намерени са общо 6 жалби по ЗОП публикувани на 19.12.2014 г.
1     Жалба № ВХР-2833-19.12.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИЙСТЛАНД" ЕООД
 • Ответник(ници): МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ АД
 • Обжалван акт № 386
 • Дата на жалбата: 19.12.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Ийстланд" ЕООД с/у Решение № 386/12.12.14 на МБАЛ "Токуда Болница София" АД
2     Жалба № ВХР-2831-19.12.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕКИП 123"ЕООД
 • Ответник(ници): ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И МЕНИДЖМЪНТ "ХРИСТО БОТЕВ", ГР. БОТЕВГРАД/ПГТМ"ХРИСТО БОТЕВ"/
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 19.12.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Екип 123"ЕООД с/у Протокол на ПГТМ "Христо Ботев", Ботевград
3     Жалба № ВХР-2830-19.12.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "СЕВЕРОИЗТОК ВАРНА"
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Обжалван акт № 252
 • Дата на жалбата: 19.12.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-ДЗЗД "Североизток Варна" с/у Решение № 252/09.12.2014 г. на АПИ -"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА", в частта по обособена позиция № 1 ОПУ Варна
4     Жалба № ВХР-2828-19.12.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АГРОМАХ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕВЕСТИНО
 • Обжалван акт № 321
 • Дата на жалбата: 19.12.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Агромах" ЕООД с/у Решение № 321/09.12.14 на Община Невестино -„Рехабилитация на път KNL-3164 /ІІІ-621, Невестино-Катрище/ Лиляч”
5     Жалба № ВХР-2827-19.12.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АТАНАСКА НАЙДЕНОВА" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАКИТОВО
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 19.12.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Атанаска Найденова" ЕООД с/у Решение на Община Ракитово -„Изготвяне на работен проект за „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа, тротоари и асфалтиране на улица „Мел” в град Костандово, община Ракитово”
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>