Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
30.11.2020     28.11.2020     26.11.2020     24.11.2020     22.11.2020     20.11.2020     18.11.2020    
29.11.2020     27.11.2020     25.11.2020     23.11.2020     21.11.2020     19.11.2020     17.11.2020    

Намерени са общо 2 жалби по ЗОП публикувани на 30.11.2020 г.
1     Жалба № ВХР-2075-30.11.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "АЙ КЕЪР" ООД
 • Ответник(ници): НОИ /НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ/
 • Обжалван акт № ц1041-40-46
 • Дата на жалбата: 30.11.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Ай Кеър" ООД с/у Решение № Ц1041-40-46/18.11.20 на НОИ
2     Жалба № ВХР-2073-30.11.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД
 • Ответник(ници): ДНП "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" / ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН"
 • Обжалван акт № рд мв 32
 • Дата на жалбата: 30.11.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - „Авто инженеринг холдинг груп“ ЕООД с/у Решение № РД МВ 32/20.11.20 на Национален парк „Централен Балкан“;ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМАТА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, БОРБА С ПОЖАРИ И БРАКОНИЕРСТВО в 9 обособени позиции