Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
28.04.2016     26.04.2016     24.04.2016     22.04.2016     20.04.2016     18.04.2016     16.04.2016    
27.04.2016     25.04.2016     23.04.2016     21.04.2016     19.04.2016     17.04.2016     15.04.2016    

Намерени са общо 11 жалби по ЗОП публикувани на 28.04.2016 г.
1     Жалба № ВХР-786-28.04.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "АСФАЛТИНГ" ООД
 • Ответник(ници): "В И К" ООД - ПЕРНИК
 • Обжалван акт № рд 66
 • Дата на жалбата: 28.04.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Асфалтинг" ООД с/у Решение № РД66/19.04.16 на "В и К" ООД, Перник
2     Жалба № ВХР-785-28.04.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
 • Обжалван акт № рв-46
 • Дата на жалбата: 28.04.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Николов Кънстракшън" ЕООД с/у Решение № РВ-46/14.04.16 на Община Благоевград
3     Жалба № ВХР-784-28.04.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД
 • Обжалван акт № 43
 • Дата на жалбата: 28.04.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Метро Кеш Енд Кери България" ЕООД с/у Решение № 43/20.04.16 на "Студентски столове и общежития" ЕАД
4     Жалба № ВХР-783-28.04.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
 • Обжалван акт № рп-16
 • Дата на жалбата: 28.04.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Галчев Инженеринг" ЕООД с/у Решение № РП-16/07.04.16 на Община Благоевград
5     Жалба № ВХР-781-28.04.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПРЕСТИЖ - Н.С." ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
 • Обжалван акт № рв-17
 • Дата на жалбата: 28.04.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Престиж - Н.С." ЕООД с/у Решение № РВ-17/14.04.16 на Община Благоевград;„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри етап, по обособени позиции, в частта по Обособена позиция №12: “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“ и вх. „Д“, с административен адрес ж. к. „Еленово
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (11)] Следваща > Последна >>