Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
02.12.2016     30.11.2016     28.11.2016     26.11.2016     24.11.2016     22.11.2016     20.11.2016    
01.12.2016     29.11.2016     27.11.2016     25.11.2016     23.11.2016     21.11.2016     19.11.2016    

Намерени са общо 3 жалби по ЗОП публикувани на 02.12.2016 г.
1     Жалба № ВХР-2506-02.12.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД - ПЛОВДИВ
 • Обжалван акт № ЗОП-17
 • Дата на жалбата: 02.12.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Сикюрити Глобъл" ЕООД с/у Решение № ЗОП-17/23.11.2016 на "ВиК" ЕООД - Пловдив
2     Жалба № ВХР-2505-02.12.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "СПИЙД ТРЕЙД" ЕООД
 • Ответник(ници): ДАБ /ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ/
 • Обжалван акт № РД 05-884
 • Дата на жалбата: 02.12.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Спийд Трейд" ЕООД с/у Решение № РД 05-884/10.11.2016 на ДАБ при МС
3     Жалба № ВХР-2504-02.12.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕСРИ БЪЛГАРИЯ" ООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/
 • Обжалван акт № РД-19-21
 • Дата на жалбата: 02.12.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Есри - България" ООД с/у Решение № РД-19-21/25.11.2016 на АГКК