Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
23.04.2014     21.04.2014     19.04.2014     17.04.2014     15.04.2014     13.04.2014     11.04.2014    
22.04.2014     20.04.2014     18.04.2014     16.04.2014     14.04.2014     12.04.2014     10.04.2014    

Намерени са общо 12 жалби по ЗОП публикувани на 23.04.2014 г.
1     Жалба № ВХР-912-23.04.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "МАКМЕД" ООД
 • Ответник(ници): "МБАЛ - ДОБРИЧ" АД
 • Обжалван акт № 04
 • Дата на жалбата: 23.04.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Макмед" ООД с/у Решение № 04/08.04.14 на "МБАЛ Добрич" АД -„Доставка на медицински изделия за ортопедична, офталмологична, хирургична, урологична, неврохирургична и кардиологична дейност за "МБАЛ- Добрич" АД гр. Добрич”, по обособени позиции № 27, 28, 29, 30, 44 и 47
2     Жалба № ВХР-911-23.04.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД
 • Ответник(ници): "МБАЛ - ДОБРИЧ" АД
 • Обжалван акт № 04
 • Дата на жалбата: 23.04.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба -"Нове Медикъл трейд" ООД с/у Решение №04/08.04.14 на "МБАЛ Добрич"АД -„Доставка на медицински изделия за ортопедична, офталмологична, хирургична, урологична, неврохирургична и кардиологична дейност за "МБАЛ- Добрич" АД гр. Добрич”, по обособени позиции № 27, 28, 29, 30, 44 и 47
3     Жалба № ВХР-908-23.04.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: КОНСОРЦИУМ "ЛОЗНИЦА ИНФРА"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
 • Обжалван акт № 327
 • Дата на жалбата: 23.04.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-Консорциум "Лозница инфра" с/у Решение № 327/09.03.2014 г. на Община Лозница -Изпълнение на строително монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Рехабилитация на общински пътища и водоснабдителна мрежа в община Лозница, област Разград»
4     Жалба № ВХР-907-23.04.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "ЕВРО СТРОЙ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ИВАНОВО
 • Обжалван акт № р-5
 • Дата на жалбата: 23.04.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Евро Строй" с/у Решение № Р-5/02.04.14 на Община Иваново -„Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки (10 обекта) в осем населени места на територията на община Иваново“
5     Жалба № ВХР-906-23.04.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: ОБЕДИНЕНИЕ "КОНСУЛТАНТИ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ СМОЛЯН"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ /МРР/
 • Обжалван акт № РД-02-14-293
 • Дата на жалбата: 23.04.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-Обединение "Консултанти за агломерация Смолян" с/у Решение № РД-02-14-293/10.04.2014 г. на МРР -„Подготовка и попълване на проект на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, включително прединвестиционни проучвания за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (12)] Следваща > Последна >>