Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
19.01.2018     17.01.2018     15.01.2018     13.01.2018     11.01.2018     09.01.2018     07.01.2018    
18.01.2018     16.01.2018     14.01.2018     12.01.2018     10.01.2018     08.01.2018     06.01.2018    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 19.01.2018 г.
1     Жалба № ВХР-152-19.01.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ГЛОБАЛ СОФТУЕР СОЛЮШЪНС" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГАБРОВО
 • Обжалван акт № ур-01-03-2/1
 • Дата на жалбата: 19.01.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Глобал Софтуер Солюшънс" ЕООД с/у Разяснение № УР-01-03-2/1/09.01.18 на Община Габрово
2     Жалба № ВХР-151-19.01.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕНЕРДЖИ СОРС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД
 • Обжалван акт № 6
 • Дата на жалбата: 19.01.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "ЕнЕрДжи Сорс" ЕООД с/у Решение № 6/10.01.2018 на "Ей и Ес - 3С Марица Изток І" ЕООД; "Доставка на стационарни акумулаторни батерии"
3     Жалба № ВХР-149-19.01.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "ЕЗЕРОВО 2017"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
 • Обжалван акт № 1
 • Дата на жалбата: 19.01.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Езерово 2017" с/у Решение № 1/03.01.18 на Община Белослав
4     Жалба № ВХР-148-19.01.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "РУДИН" ООД
 • Ответник(ници): "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
 • Обжалван акт № оп-р-6
 • Дата на жалбата: 19.01.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Рудин" ООД с/у Решение № ОП-Р-6/12.01.18 на "Топлофикация София" ЕАД;„Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на ел. захранвания на обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с три обособени позиции“