Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
31.10.2014     29.10.2014     27.10.2014     25.10.2014     23.10.2014     21.10.2014     19.10.2014    
30.10.2014     28.10.2014     26.10.2014     24.10.2014     22.10.2014     20.10.2014     18.10.2014    

Намерени са общо 6 жалби по ЗОП публикувани на 31.10.2014 г.
1     Жалба № ВХР-2523-31.10.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "СТЕФАН ДОБРЕВ - АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обжалван акт № рд-09-09-143
 • Дата на жалбата: 31.10.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Стефан Добрев - Архитектура и дизайн" ЕООД с/у Решение № РД-09-09-143/17.10.14 на СО --конкурс за проект с предмет: „Участие и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно- устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства на ЦГЧ на гр. София“, в частта по Обособена позиция № 3: Зона 3 - Градската градина, градинката около Руската църка, пл. „Александър I”, пл. „Н. Гяуров”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Георги С. Раковски”, ул. „Княз Александър I”, ул. „Ген. Гурко”, ул. „Дякон Игнатий”, ул. „Московска” и ул. „Георги Бенковски”
2     Жалба № ВХР-2522-31.10.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АБ ОРТОДОКС"ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА САМУИЛ
 • Обжалван акт № 26
 • Дата на жалбата: 31.10.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"АБ Ортодокс"ЕООД с/у Решение №26/28.10.2014 г. на Община Самуил -„Изработване на проект за общ устройствен план на община Самуил“
3     Жалба № ВХР-2521-31.10.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "СПАЦИЯ УАЙЛДЛАЙФ" ООД
 • Ответник(ници): НП "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН"
 • Обжалван акт № 83-цб-25
 • Дата на жалбата: 31.10.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Спация Уайлдлайф" ООД с/у Решение № 83-ЦБ-25/21.10.174 на НП "Централен Балкан" Габрово -„Опазване на птици и оценка състоянието на компоненти на околната среда в Национален парк „Централен Балкан”, поОбособена позиция № 1: Опазване, поддържане и възстановяване на популацията на глухаря (Tetrao urogallus) в НП Централен Балкан; Обособена позиция № 2: Възстановяване, опазване и поддържане на популацията на ловен сокол (Falco cherrug) в НП Централен Балкан;
4     Жалба № ВХР-2520-31.10.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА"
 • Ответник(ници): ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 31.10.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Ефективна комуникация в съдебната система" с/у решение по протокол № 47 от 23.10.2014 г. на ВСС -РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ по проект: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор № К 13-15-1/04.12.2013 г. по ОП „Административен капацитет”.
5     Жалба № ВХР-2519-31.10.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "НИКОНСУЛТ" ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обжалван акт № рд-09-09-143
 • Дата на жалбата: 31.10.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Никонсулт" ЕООД с/у Решение № РД-09-09-143/17.10.14 на СО -конкурс за проект с предмет: „Участие и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно- устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства на ЦГЧ на гр. София“, в частта по Обособена позиция № 3: Зона 3 - Градската градина, градинката около Руската църка, пл. „Александър I”, пл. „Н. Гяуров”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Георги С. Раковски”, ул. „Княз Александър I”, ул. „Ген. Гурко”, ул. „Дякон Игнатий”, ул. „Московска” и ул. „Георги Бенковски”
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>