Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
20.09.2018     18.09.2018     16.09.2018     14.09.2018     12.09.2018     10.09.2018     08.09.2018    
19.09.2018     17.09.2018     15.09.2018     13.09.2018     11.09.2018     09.09.2018     07.09.2018    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 20.09.2018 г.
1     Жалба № ВХР-2112-20.09.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД
 • Обжалван акт № АД-2777
 • Дата на жалбата: 20.09.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Ековат - България" ЕООД с/у Заповед № АД-2777/07.09.2018 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
2     Жалба № ВХР-2111-20.09.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ" АД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
 • Обжалван акт № 1207
 • Дата на жалбата: 20.09.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Джи Пи Ес България" АД с/у Решение № 1207/11.09.2018 на "ЕСО" ЕАД
3     Жалба № ВХР-2109-20.09.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "БАЛКАНИКА ТЕХНОЛЪДЖИ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТРОЯН
 • Обжалван акт № 1015
 • Дата на жалбата: 20.09.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Балканика Технолъджи" с/у Решение № 1015/03.09.2018 на общ. Троян
4     Жалба № ВХР-2105-20.09.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
 • Обжалван акт № 1028
 • Дата на жалбата: 20.09.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Инжстройинженеринг" ЕООД с/у Заповед № 1028/10.09.2018 на Община Вълчи Дол