Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
06.07.2015     04.07.2015     02.07.2015     30.06.2015     28.06.2015     26.06.2015     24.06.2015    
05.07.2015     03.07.2015     01.07.2015     29.06.2015     27.06.2015     25.06.2015     23.06.2015    

Намерени са общо 2 жалби по ЗОП публикувани на 06.07.2015 г.
1     Жалба № ВХР-1201-06.07.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: ОБЕДИНЕНИЕ "РАЗВИТИЕ"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
 • Обжалван акт № рд-02-36-320
 • Дата на жалбата: 06.07.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - Обединение "Развитие" с/у Решение № РД-02-36-320/23.06.15 на МРРБ;„Провеждане на работни срещи/ обучения за хармонизиране на прилагането на указанията на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” и надграждане на административния капацитет“
2     Жалба № ВХР-1200-06.07.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЛЕМЕКОН" АД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД, БЛАГОЕВГРАД
 • Обжалван акт № 184
 • Дата на жалбата: 06.07.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Лемекон" АД с/у Решение № 184/30.06.15 г. на "В и К" ЕООД, Благоевград;„Доставка на регулираща и спирателна арматура и фасонни части"