Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
27.06.2016     25.06.2016     23.06.2016     21.06.2016     19.06.2016     17.06.2016     15.06.2016    
26.06.2016     24.06.2016     22.06.2016     20.06.2016     18.06.2016     16.06.2016     14.06.2016    

Намерени са общо 10 жалби по ЗОП публикувани на 27.06.2016 г.
1     Жалба № ВХР-1210-27.06.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЛИРЕКС БГ" ООД
 • Ответник(ници): ДУССД, МВР /ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР/
 • Обжалван акт № 5785мпр-33
 • Дата на жалбата: 27.06.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Лирекс БГ" ООД с/у Решение № 5785мпр-33/14.06.2016 на ДУССД, МВР;"Технологична модернизация на изчислителни ресурси на системата на СДВР (закупуване подходящ съвременен дисков масив)"
2     Жалба № ВХР-1209-27.06.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД
 • Ответник(ници): "ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
 • Обжалван акт № 23
 • Дата на жалбата: 27.06.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Старт - Инженеринг" АД с/у Решение № 23/14.06.2016 на "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД;"Подмяна на системата за управление на СОИ – 7/8"
3     Жалба № ВХР-1208-27.06.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "МДД СОФТУЕР" ЕООД
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКА ВОДА" АД
 • Обжалван акт № РД-362
 • Дата на жалбата: 27.06.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "МДД Софтуер" ЕООД с/у Решение № РД-362/17.06.2016 на "Софийска вода" АД;ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЪТНОПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ППС)
4     Жалба № ВХР-1205-27.06.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ФИН - СПРЕД" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
 • Обжалван акт № 12
 • Дата на жалбата: 27.06.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Фин - Спред" ЕООД с/у Решение № 12/15.06.2016 на община Чипровци;„Изготвяне на Заявления за подпомагане необходими на община Чипровци за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.
5     Жалба № ВХР-1204-27.06.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: МИНЧЕВ-64 ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РУДОЗЕМ
 • Обжалван акт № 230
 • Дата на жалбата: 27.06.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Минчев-64" ЕООД с/у Решение № 230/13.06.2016 на община Рудозем;„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем по обособени позиции, в частта по обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти, месо, риба и месни продукти, плодове и зеленчуци, пакетирани стоки и подправки, хляб и хлебни изделия”
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (10)] Следваща > Последна >>