Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
17.04.2014     15.04.2014     13.04.2014     11.04.2014     09.04.2014     07.04.2014     05.04.2014    
16.04.2014     14.04.2014     12.04.2014     10.04.2014     08.04.2014     06.04.2014     04.04.2014    

Намерени са общо 3 жалби по ЗОП публикувани на 17.04.2014 г.
1     Жалба № ВХР-873-17.04.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДИАХИМ" ЕАД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /МОСВ/
 • Обжалван акт № 45
 • Дата на жалбата: 17.04.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Диахим" ЕАД с/у Решение № 45/26.03.14 на МОСВ
2     Жалба № ВХР-872-17.04.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обжалван акт № со-рд-09-02-111
 • Дата на жалбата: 17.04.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"БТК"ЕАД с/у Заповед № СО-РД-09-02-111/11.04.2014 г. на СО - "Осигуряване на MAN (Metropolitan Area Network) свързаност на Столична община"
3     Жалба № ВХР-870-17.04.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: СДРУЖЕНИЕ "САМУИЛ 2014"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА САМУИЛ
 • Обжалван акт № 7
 • Дата на жалбата: 17.04.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - Сдружение "Самуил 2014" с/у Решение № 7/04.04.14 на Община Самуил -Реконструкция на улици ("Преслав" с. Хърсово , "Царевец" с. Голяма вода ,"Камчия" с. Желязковец, "Димчо Дебелянов" с. Желязковец , "Тракия" с. Желязковец, "Мелник" с. Богомилци , "Мелник" с. Кривица , "Беласица" с. Богданци "Богдан" с. Богданци , "Никола Вапцаров" с. Ножарово, "Стара планина" с. Ножарово "Валентина Терешкова" с. Ножарово и "Еделвайс" с. Пчелина ) в това число и непредвидени разходи по проект „Подобряване облика на населените места и качеството на живот в община Самуил чрез физическо обновяване на улична мрежа по договор №17/322/00878 от 27.11.2012г.“