Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
21.04.2015     19.04.2015     17.04.2015     15.04.2015     13.04.2015     11.04.2015     09.04.2015    
20.04.2015     18.04.2015     16.04.2015     14.04.2015     12.04.2015     10.04.2015     08.04.2015    

Намерени са общо 5 жалби по ЗОП публикувани на 21.04.2015 г.
1     Жалба № ВХР-739-21.04.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "ЯКОРУДАСТРОЙ"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЯКОРУДА
 • Обжалван акт № 43
 • Дата на жалбата: 21.04.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Якорудастрой" с/у Решение № 43/03.04.15 на Община Якоруда;„Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции” Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа“.
2     Жалба № ВХР-738-21.04.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "МАП РИАЛ"ДЗЗД
 • Ответник(ници): МВР - ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ"
 • Обжалван акт № 8121р-17981
 • Дата на жалбата: 21.04.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Мап Риал"ДЗЗД с/у Решение № 8121р-17981/09.04.2015 г. на МВР;„По-нататъшно развитие, модернизиране и оборудване на геоинформационната дейност в ГДГП, чрез събиране, редактиране, обновяване и обработка на цифрови географски данни и създаване на цифрови модели на граничната линия за въвеждането на стандартите и практиките в управлението на границите в ЕС“
3     Жалба № ВХР-735-21.04.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: ЕТ "ТАЛЕ - ВАС - СТОЯН СТОЯНОВ"
 • Ответник(ници): ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
 • Обжалван акт № л-1831
 • Дата на жалбата: 21.04.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ЕТ "Тале - Вас - Стоян Стоянов" с/у Решение № Л-1831/24.06.15 на ГД "Изпълнение на наказанията";“Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен и затвора гр. Стара Загора“, по обособени позиции”.
4     Жалба № ВХР-734-21.04.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: ЕТ "ТАЛЕ - ВАС - СТОЯН СТОЯНОВ"
 • Ответник(ници): ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
 • Обжалван акт № л-1829
 • Дата на жалбата: 21.04.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ЕТ "Тале - Вас - Стоян Стоянов" с/у Решение № Л-1829/24.06.15 на ГД "Изпълнение на наказанията";“Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора гр. София, затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца и Поправителен дом гр. Бойчиновци“, по обособени позиции”
5     Жалба № ВХР-733-21.04.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: ЕТ "ТАЛЕ - ВАС - СТОЯН СТОЯНОВ"
 • Ответник(ници): ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
 • Обжалван акт № Л-1833
 • Дата на жалбата: 21.04.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-ЕТ "Тале-ВАС-Стоян Стоянов" с/у Решение № Л-1833/24.03.2015 г. на ГД "Изпълнение на наказанията";„Доставка на хранителни продукти за нуждите на затвора гр. Белене, затвора гр. Плевен, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Пловдив и затвора гр. Пазарджик“, по обособени позиции