Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
29.07.2015     27.07.2015     25.07.2015     23.07.2015     21.07.2015     19.07.2015     17.07.2015    
28.07.2015     26.07.2015     24.07.2015     22.07.2015     20.07.2015     18.07.2015     16.07.2015    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 29.07.2015 г.
1     Жалба № ВХР-1367-29.07.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "МЕТАЛИК" АД
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
 • Обжалван акт № МТ-04-2304
 • Дата на жалбата: 29.07.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Металик"АД с/у Решение № МТ-04-2304/16.07.2015 г. на "Мини Марица Изток" ЕАД;„Ремонт на възли и агрегати за тежкото минно оборудване и ГТЛ“ - реф. № 049/2015г. - ЗОП
2     Жалба № ВХР-1366-29.07.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: КОНСОРЦИУМ "С&Т-ОСИ"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ /МВР/
 • Обжалван акт № 5785опм-6-5785мпр-39
 • Дата на жалбата: 29.07.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-Консорциум "С&Т-ОСИ" с/у Решение № 5785опм-6-5785мпр-39/17.07.2015 г. на МВР;„Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол”
3     Жалба № ВХР-1365-29.07.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЩРАБАГ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СВОГЕ
 • Обжалван акт № 1001
 • Дата на жалбата: 29.07.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Щрабаг"ЕАД с/у Решение № 1001/15.07.2015 г. на Община Своге;“Реконструкция и асфалтиране на пътища от общинска пътна мрежа в община Своге през 2015г.“ по девет обoсобени позиции, в частта по обособени позициии № 2,№ 3, № 4, № 5, № 6, №7 и № 9
4     Жалба № ВХР-1364-29.07.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИЙТ УЕЛ" АД
 • Ответник(ници): ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ
 • Обжалван акт № 03-579
 • Дата на жалбата: 29.07.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Ийт уел"ЕАД с/у Решение № 03-579/17.07.2015 г. на ДАБ; "Доставка на хранителни продукти за осигуряване на храненето на лицата, настанени в териториалните поделения и в местата за настаняване на чужденци, подали молба за международна закрила на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет/РПЦ- гр. София - ж.к. "Овча купел", кв. "Враждебна" и кв. "Военна рампа", РПЦ - с. Баня, РПЦ- гр. Харманли, ТЦ- с. Пъстрогор, по 9 /девет/ обособени позиции