Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
21.10.2019     19.10.2019     17.10.2019     15.10.2019     13.10.2019     11.10.2019     09.10.2019    
20.10.2019     18.10.2019     16.10.2019     14.10.2019     12.10.2019     10.10.2019     08.10.2019    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 21.10.2019 г.
1     Жалба № ВХР-1977-21.10.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "АПЕТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТУНДЖА
 • Обжалван акт № РД-07-1032
 • Дата на жалбата: 21.10.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Апет" ЕООД с/у Решение № РД-07-1032/07.10.2019 на община Тунджа
2     Жалба № ВХР-1976-21.10.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "КОНСОРЦИУМ МЕТРОЛОГИЧНИ ОБУЧЕНИЯ" ДЗЗД
 • Ответник(ници): БИМ /БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ/
 • Обжалван акт № РШ-6-1
 • Дата на жалбата: 21.10.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Консорциум метрологични обучения" ДЗЗД с/у Решение № РШ-6-1/10.10.2019 на БИМ
3     Жалба № ВХР-1974-21.10.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" /ГДГП/ - МВР
 • Обжалван акт № 3282оп-242
 • Дата на жалбата: 21.10.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "А1 България" ЕАД с/у Решение № 3282оп-242/09.10.2019 на ГД "Гранична полиция"- МВР
4     Жалба № ВХР-1972-21.10.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "МИНЕРВА - КЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТУТРАКАН
 • Обжалван акт № ПО-08-38
 • Дата на жалбата: 21.10.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Минерва - КЛ" ЕООД с/у Решение № ПО-08-38/04.10.2019 на община Тутракан