Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
25.07.2016     23.07.2016     21.07.2016     19.07.2016     17.07.2016     15.07.2016     13.07.2016    
24.07.2016     22.07.2016     20.07.2016     18.07.2016     16.07.2016     14.07.2016     12.07.2016    

Намерени са общо 6 жалби по ЗОП публикувани на 25.07.2016 г.
1     Жалба № ВХР-1446-25.07.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТВ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /НКЖИ/
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 25.07.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "ТВ Ентъртеймънт" ЕООД с/у действие по Протокол № 2/13.06.16 на ДП "НКЖИ"; Извършване на дейности по изпълнение на мерки за визуализация и публичност по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин“ и Обособена позиция 2: „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София - Волуяк“
2     Жалба № ВХР-1445-25.07.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: ЗАД ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ АД
 • Ответник(ници): ДА "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
 • Обжалван акт № 1645-1
 • Дата на жалбата: 25.07.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ЗАД "ОЗК - застраховане" АД с/у Решение № 1645-1/14.07.16 на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"; „Застраховане на горива, представляващи запаси за извънредни ситуации, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, съгласно чл. 30 от „Закон за запасите от нефт и нефтопродукти”
3     Жалба № ВХР-1444-25.07.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПИ ЕС АЙ" АД
 • Ответник(ници): "ТЪРЖИЩЕ С. ПЛОДОВИТОВО" ЕООД
 • Обжалван акт № 37
 • Дата на жалбата: 25.07.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Пи Ес Ай" АД с/у Решение № 37/14.07.16 на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД; Изпълнение на СМР за обект Модернизиране и разширяване на „Тържище с. Плодовитово“ ЕООД
4     Жалба № ВХР-1442-25.07.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЛУКОВИТ
 • Обжалван акт № 259
 • Дата на жалбата: 25.07.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Трейс Груп Холд" АД с/у Решение № 259/13.07.16 на Община Луковит; „Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, съгласуване на проекта, получаване на разрешение за строеж, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор при изпълнението на инвестиционен проект за обект: “Подмяна водопровод и цялостно асфалтиране по ул.“Предел“, ул.“Княз Борис І“, ул.“Тополовска“ и ул.“Кръгояр“ в гр. Луковит, община Луковит“.
5     Жалба № ВХР-1441-25.07.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАКОВСКИ
 • Обжалван акт № ОПЗ-14
 • Дата на жалбата: 25.07.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Пътинженеринг" ООД с/у Решение № ОПЗ-14/14.07.16 на Община Раковски;“Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв. Парчевич, гр. Раковски, с подобекти: „Изграждане на канализационна мрежа - II – и етап” и „Канализационна помпена станция
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>