Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
24.02.2017     22.02.2017     20.02.2017     18.02.2017     16.02.2017     14.02.2017     12.02.2017    
23.02.2017     21.02.2017     19.02.2017     17.02.2017     15.02.2017     13.02.2017     11.02.2017    

Намерени са общо 2 жалби по ЗОП публикувани на 24.02.2017 г.
1     Жалба № ВХР-426-24.02.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "БГНОВА" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДУПНИЦА
 • Обжалван акт № 3
 • Дата на жалбата: 24.02.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "БГНова" АД с/у Решение № 3/07.02.2017 на общ. Дупница
2     Жалба № ВХР-423-24.02.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
 • Обжалван акт № 611
 • Дата на жалбата: 24.02.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Евиданс Инженеринг" ООД с/у Решение № 611/10.02.2017 на община Горна Оряховица; „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „ЖСК Янтра №1“за обект:„Многофамилна жилищна сграда УПИ ІII-за ЖС в кв.72, по плана на р-н„Север” гр.Г.Оряховица, област Велико Търново с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул. „Георги Бошнаков” №31 А,Б,В”