Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
23.08.2019     21.08.2019     19.08.2019     17.08.2019     15.08.2019     13.08.2019     11.08.2019    
22.08.2019     20.08.2019     18.08.2019     16.08.2019     14.08.2019     12.08.2019     10.08.2019    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 23.08.2019 г.
1     Жалба № ВХР-1657-23.08.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): ДП "НКЖИ" /ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"/
 • Обжалван акт № 58
 • Дата на жалбата: 23.08.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Трейс Груп Холд" АД с/у Решение № 58/12.08.2019 на ДП "НКЖИ"
2     Жалба № ВХР-1656-23.08.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "АТА - СТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
 • Обжалван акт № 22
 • Дата на жалбата: 23.08.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Ата - Строй" ЕООД с/у Решение № 22/13.08.2019 на община Стамболово
3     Жалба № ВХР-1654-23.08.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" /СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"/
 • Ответник(ници): ДКИ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ДВОРЕЦА"" / ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ДВОРЕЦА""
 • Обжалван акт № РД06-02
 • Дата на жалбата: 23.08.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - СУ "Св.Климент Охридски" с/у Решение № РД06-02/12.09.2019 на ДКИ "Културен център "Двореца""
4     Жалба № ВХР-1653-23.08.2019  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЛЕКООМ" АД
 • Ответник(ници): БАБХ /БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ/
 • Обжалван акт № РД11-1690
 • Дата на жалбата: 23.08.2019 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Лекоом" АД с/у Решение № РД11-1690/16.08.2019, ОП № 2 на БАБХ