Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
30.03.2015     28.03.2015     26.03.2015     24.03.2015     22.03.2015     20.03.2015     18.03.2015    
29.03.2015     27.03.2015     25.03.2015     23.03.2015     21.03.2015     19.03.2015     17.03.2015    

Намерени са общо 8 жалби по ЗОП публикувани на 30.03.2015 г.
1     Жалба № ВХР-565-30.03.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕВРО ИМПЕКС-СОФИЯ"ДЗЗД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обжалван акт № СОВ-РД-09-02-72
 • Дата на жалбата: 30.03.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Евро импекс-София"ДЗЗД с/у Заповед № СОВ-РД-09-02-72/20.03.2015 г. на СО
2     Жалба № ВХР-564-30.03.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД /"СБАЛО" ЕАД /
 • Обжалван акт № з-99
 • Дата на жалбата: 30.03.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Содексо Пасс България" ЕООД с/у Решение № З-99/18.03.15 на "СБАЛО" ЕАД ;“Отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна по Наредба № 11 за персонала на СБАЛ по Онкология – ЕАД”
3     Жалба № ВХР-562-30.03.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ГЕО МАР-03"ЕООД
 • Ответник(ници): ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
 • Обжалван акт № Л-1671-3
 • Дата на жалбата: 30.03.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"ГЕО-МАР 03"ЕООД с/у Решение № Л-1671-3/18.03.2015 г. на ГДИН -"Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект Разделна в рамките на проект BG032 „Подобряване на стандартите в затворите и следствените арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права"
4     Жалба № ВХР-561-30.03.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИНФРА РОУДС" ЕООД
 • Ответник(ници): "СОФИЙСКИ ИМОТИ" ЕАД
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 30.03.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Инфра Роудс" ЕООД с/у "Софийски имоти" ЕАД -„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на обект „Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“
5     Жалба № ВХР-557-30.03.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "КЕПТА БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕАД, БУРГАС
 • Обжалван акт № рд-09-168
 • Дата на жалбата: 30.03.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Кепта България" ЕООД с/у Решение № РД-09-168/20.02.15 на "В и К" ЕАД, Бургас;Изграждане на нова SCADA система, проектиране, изпълнение, доставка, монтаж и пуск на нови електрически табла за обектите на „ВИК” ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (8)] Следваща > Последна >>