Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
16.03.2018     14.03.2018     12.03.2018     10.03.2018     08.03.2018     06.03.2018     04.03.2018    
15.03.2018     13.03.2018     11.03.2018     09.03.2018     07.03.2018     05.03.2018     03.03.2018    

Намерени са общо 5 жалби по ЗОП публикувани на 16.03.2018 г.
1     Жалба № ВХР-602-16.03.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БУРГАС
 • Обжалван акт № 560
 • Дата на жалбата: 16.03.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Български пощи" ЕАД с/у Решение № 560/09.03.18 на Община Бургас
2     Жалба № ВХР-601-16.03.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
 • Обжалван акт № 31
 • Дата на жалбата: 16.03.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Диел Трейд" ООД с/у Решение № 31/06.03.18 на МО
3     Жалба № ВХР-600-16.03.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПРЕСТИЖ - Н.С." ЕООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
 • Обжалван акт № РПД18-РД93-1
 • Дата на жалбата: 16.03.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Престиж - Н.С." ЕООД с/у Решение № РПД18-РД93-1/03.01.18
4     Жалба № ВХР-597-16.03.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Обжалван акт № соа18-рд92-62
 • Дата на жалбата: 16.03.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Инфраструктурно строителство" АД с/у Решение № СОА18-РД92-62/08.03.18 на СО
5     Жалба № ВХР-596-16.03.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ОКИН БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 16.03.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Окин България" ЕООД с/у Решение от 07.03.18 на "ЧЕЗ Разпределение българия" АД