Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
27.03.2020     25.03.2020     23.03.2020     21.03.2020     19.03.2020     17.03.2020     15.03.2020    
26.03.2020     24.03.2020     22.03.2020     20.03.2020     18.03.2020     16.03.2020     14.03.2020    

Намерени са общо 5 жалби по ЗОП публикувани на 27.03.2020 г.
1     Жалба № ВХР-488-27.03.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИНДУСТРИАЛ ПАРТС" ООД
 • Ответник(ници): "В И К" ООД - ГАБРОВО
 • Обжалван акт № рд-08-1140
 • Дата на жалбата: 27.03.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Индустриал Партс" ООД с/у Решение № РД-08-1140/17.03.20 на "В и К" ООД, Габрово
2     Жалба № ВХР-487-27.03.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД /"ЕСО" ЕАД/
 • Обжалван акт № 330
 • Дата на жалбата: 27.03.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Дестинация България" ЕООД с/у Решение № 330/19.03.20 на "ЕСО" ЕАД
3     Жалба № ВХР-485-27.03.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "МАРИЦА ТРАНС - 2014"
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
 • Обжалван акт № то-04-775
 • Дата на жалбата: 27.03.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Марица Транс - 2014" с/у Решение № ТО-04-775/19.03.20 на "Мини Марица - Изток" ЕАД
4     Жалба № ВХР-484-27.03.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
 • Ответник(ници): "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
 • Обжалван акт № оп-25-19
 • Дата на жалбата: 27.03.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ЗАД "ОЗК - застраховане" АД с/у Решение № ОП-25-19/18.03.20 на "Български пощи" ЕАД
5     Жалба № ВХР-482-27.03.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РАЗЛОГ
 • Обжалван акт № рд-15-235
 • Дата на жалбата: 27.03.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Трейс - пътно строителство" АД с/у Решение № РД-15-235/27.02.20 на Община Разлог