Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
31.08.2015     29.08.2015     27.08.2015     25.08.2015     23.08.2015     21.08.2015     19.08.2015    
30.08.2015     28.08.2015     26.08.2015     24.08.2015     22.08.2015     20.08.2015     18.08.2015    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 31.08.2015 г.
1     Жалба № ВХР-1543-31.08.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ВМА /ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ/
 • Обжалван акт № 1212
 • Дата на жалбата: 31.08.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Дъчмед интернешанъл"ЕООД с/у Решение № 1212/12.08.2015 г. на ВМА
2     Жалба № ВХР-1542-31.08.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "МЕТАЛИК" АД
 • Ответник(ници): "МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК" ЕАД
 • Обжалван акт № 145
 • Дата на жалбата: 31.08.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Металик"АД с/у Решение № 145/31.07.2015 г. на "Мини Марица Изток"ЕАД
3     Жалба № ВХР-1540-31.08.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "БОШНАКОВ"ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПРИМОРСКО
 • Обжалван акт № 763
 • Дата на жалбата: 31.08.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Бошнаков"ЕООД с/у Решение № 763/21.08.2015 г. на Община Приморско;„Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП "Чистота и озеленяване" – гр.Приморско”, разделена на две обособени позиции, по Обособена позиция № 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”
4     Жалба № ВХР-1539-31.08.2015  
 • Наименование на жалбоподателя: "ХОРИЗОНТ ТРЕЙД"ООД
 • Ответник(ници): "УСХ" ЕАД /"УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕАД/
 • Обжалван акт № 12
 • Дата на жалбата: 31.08.2015 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Хоризонт трейд"ООД с/у Заповед № 12/20.08.2015 г. на "Ученическо и столово хранене"ЕАД; Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детското и ученическо хранене на територията на община Варна, по обособени позиции.