Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
23.09.2014     21.09.2014     19.09.2014     17.09.2014     15.09.2014     13.09.2014     11.09.2014    
22.09.2014     20.09.2014     18.09.2014     16.09.2014     14.09.2014     12.09.2014     10.09.2014    

Намерени са общо 7 жалби по ЗОП публикувани на 23.09.2014 г.
1     Жалба № ВХР-2302-23.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "СВИ"АД
 • Ответник(ници): ДП "НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /НКЖИ/
 • Обжалван акт № 33
 • Дата на жалбата: 23.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"СВИ"АД с/у Решение № 33/09.09.2014 г. на ДП"НКЖИ" -„Доставка на пет броя железопътни моторни влекачи „лек“ тип”
2     Жалба № ВХР-2301-23.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТЕХНОЛОГИКА" ЕАД
 • Ответник(ници): НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
 • Обжалван акт № РД-15-81
 • Дата на жалбата: 23.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"ТехноЛогика"ЕАД с/у Решение № РД-15-81/11.09.2014 г. на НЗОК -"Усъвършенстване на работните процеси по обслужване на договорните партньори на Националната здравноосигурителна каса"
3     Жалба № ВХР-2299-23.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "НСК СОФИЯ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", МВР
 • Обжалван акт № ОП-21-р-11
 • Дата на жалбата: 23.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"НСК София"ЕООД с/у Решение № ОП-21-Р-11/11.09.2014 г. на ДУССД на МВР -"Основен ремонт на производствено-складова база на сектор "КСР" в ЦСБ-МВР"
4     Жалба № ВХР-2298-23.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИВ ТРЕЙД" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕСЕБЪР
 • Обжалван акт № 71
 • Дата на жалбата: 23.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Ив Трейд" ООД с/у решение № 71/09.09.14 на Община Несебър -„Доставка на хранителни продукти за нуждите на: детски заведения в с. Гюльовца, с. Кошарица, гр. Обзор , КК „Слънчев Бряг” и гр. Несебър – ЦДГ „Моряче”, Млечни кухни, Социален патронаж на територията на Община Несебър, по обособени позиции”, в частта по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
5     Жалба № ВХР-2297-23.09.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПРОТИКО ИЛ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
 • Обжалван акт № 78
 • Дата на жалбата: 23.09.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Протико Ил" ЕООД с/у Решение № 78/09.09.14 на Община Неделино -КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ФИНАНСИРАНИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 313 „ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ” ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР), ДЕВЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, в частта по обособени позиции № 2, 3, 5, 6, 8 и 9
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (7)] Следваща > Последна >>