Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
29.10.2020     27.10.2020     25.10.2020     23.10.2020     21.10.2020     19.10.2020     17.10.2020    
28.10.2020     26.10.2020     24.10.2020     22.10.2020     20.10.2020     18.10.2020     16.10.2020    

Намерени са общо 1 жалба по ЗОП публикувани на 29.10.2020 г.
1     Жалба № ВХР-1870-29.10.2020  
  • Наименование на жалбоподателя: "СТАР ПОСТ" ООД
  • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР /АГКК/
  • Обжалван акт № рд-19-9/1
  • Дата на жалбата: 29.10.2020 г.
  • Статус: иницииран процес
  • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
  • Предмет: Жалба - "Стар пост" ООД с/у Решение № РД-19-9/1/20.10.20 на АГКК