Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
12.02.2016     10.02.2016     08.02.2016     06.02.2016     04.02.2016     02.02.2016     31.01.2016    
11.02.2016     09.02.2016     07.02.2016     05.02.2016     03.02.2016     01.02.2016     30.01.2016    

Намерени са общо 7 жалби по ЗОП публикувани на 12.02.2016 г.
1     Жалба № ВХР-198-12.02.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД
 • Ответник(ници): МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ /МУ - СОФИЯ/
 • Обжалван акт № рк36-107
 • Дата на жалбата: 12.02.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Интер Бизнес 91" ЕООД с/у Решение № РК36-107/21.01.16 на МУ - София;“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на апаратура за обучение по 2 обособени позиции, за нуждите на Медицински факултет при Медицински университет
2     Жалба № ВХР-196-12.02.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ" АД
 • Ответник(ници): "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
 • Обжалван акт № 36
 • Дата на жалбата: 12.02.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Енергоремонт - Холдинг" АД с/у Решение № 36/02.02.2016 на "Топлофикация София" ЕАД;„Абонаментен сервизен договор за пренавиване на ел. двигатели”
3     Жалба № ВХР-195-12.02.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "МАКСИМАЛ КУАЛИТИ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
 • Обжалван акт № з-1-35
 • Дата на жалбата: 12.02.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Максимал Куалити" ЕООД с/у Решение № З-1-35/21.01.16 на ДП "Фонд Затворно дело";„Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. Бобов дол“ към ДПФЗД, по обособени позиции: Поз. 1 – „Доставка на храни и напитки“; Поз. 2. – „Доставка на преработени плодове и зеленчуци“ – предназначена за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания/; Поз. 3.- „Доставка на тютюневи изделия“; Поз. 4. - „Доставка на нехранителни продукти“; Поз. 5. - „Доставка на перилни, почистващи и дезинфекционни препарати и домакински пособия“
4     Жалба № ВХР-194-12.02.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "МАКСИМАЛ КУАЛИТИ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
 • Обжалван акт № З-1-34
 • Дата на жалбата: 12.02.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Максимал Куалити" ЕООД с/у Решение № З-1-34/21.01.2016 на ДП "Фонд затворно дело";„Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. София“ към ДПФЗД, по обособени позиции: Поз. 1 – „Доставка на храни и напитки“; Поз. 2. – „Доставка на преработени плодове и зеленчуци“ – предназначена за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания/; Поз. 3.- „Доставка на тютюневи изделия“; Поз. 4. - „Доставка на нехранителни продукти“; Поз. 5. - „Доставка на перилни, почистващи и дезинфекционни препарати и домакински пособия“
5     Жалба № ВХР-193-12.02.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "МАКСИМАЛ КУАЛИТИ" ЕООД
 • Ответник(ници): ДП "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО"
 • Обжалван акт № з-1-40
 • Дата на жалбата: 12.02.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Максимал Куалити" ЕООД с/у Решение № З-1-40/22.01.16 на ДФ "Фонд затворно дело";„Доставка на хранителни и нехранителни стоки за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ за Териториално поделение гр. Бургас“ към ДПФЗД, по обособени позиции: Поз. 1 – „Доставка на храни и напитки“; Поз. 2. – „Доставка на преработени плодове и зеленчуци“ – предназначена за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания/; Поз. 3.- „Доставка на тютюневи изделия“; Поз. 4. - „Доставка на нехранителни продукти“; Поз. 5. - „Доставка на перилни, почистващи и дезинфекционни препарати и домакински пособия“; Поз. 6. - „Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на териториалното поделение“
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (7)] Следваща > Последна >>