Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
24.11.2014     22.11.2014     20.11.2014     18.11.2014     16.11.2014     14.11.2014     12.11.2014    
23.11.2014     21.11.2014     19.11.2014     17.11.2014     15.11.2014     13.11.2014     11.11.2014    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 24.11.2014 г.
1     Жалба № ВХР-2654-24.11.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АКСИОР" ООД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 • Обжалван акт № рд-08-340
 • Дата на жалбата: 24.11.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Аксиор" ООД с/у Решение № РД-08-340/13.11.14 на АЗ - Доставка на компютърно оборудване, включващо компютърни конфигурации, сървър, преносими компютри, документни скенери и лазерни принтери за нуждите на схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2     Жалба № ВХР-2651-24.11.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "БЕТИ-М" ЕООД
 • Ответник(ници): ОДЗ № 91 "СЛЪНЧЕВ КЪТ"
 • Обжалван акт № 2
 • Дата на жалбата: 24.11.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба-"Бети М"ЕООД с/у Решение № 2/07.11.2014 г. на ОДЗ № 91 "Слънчев кът -"Доставка на хранителни стоки за нуждите на ОДЗ 91 "Слънчев кът", на територията на Столична община, район Подуяне"
3     Жалба № ВХР-2650-24.11.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "АБ ОРТОДОКС"ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА РИЛА
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 24.11.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Аб Ортодокс" ЕООД с/у Решение № 16/ 11.11.2014 на Община Рила -„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Рила, изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост“
4     Жалба № ВХР-2648-24.11.2014  
 • Наименование на жалбоподателя: "МИТРЕЛ" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БРЕЗНИК
 • Обжалван акт № вп-143
 • Дата на жалбата: 24.11.2014 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Митрел" ООД с/у Решение № ВП-143/11.11.14 на Община Брезник -„Заснемане на аудио-визуални елементи /филми/, представящи местното природно, културно и историческо наследство при изпълнението на дейностите по проект 14/313/00188 „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Брезник, обл. Перник, чрез прилагане на информационни технологии”