Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
22.03.2017     20.03.2017     18.03.2017     16.03.2017     14.03.2017     12.03.2017     10.03.2017    
21.03.2017     19.03.2017     17.03.2017     15.03.2017     13.03.2017     11.03.2017     09.03.2017    

Намерени са общо 3 жалби по ЗОП публикувани на 22.03.2017 г.
1     Жалба № ВХР-681-22.03.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "БТК" ЕАД - "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ /МОСВ/
 • Обжалван акт № 23
 • Дата на жалбата: 22.03.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "БТК" ЕАД с/у Решение № 23/22.02.2017 на МОСВ;Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план
2     Жалба № ВХР-680-22.03.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАОЛИНОВО
 • Обжалван акт № 201
 • Дата на жалбата: 22.03.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Пътища и мостове" ЕООД с/у Решение № 201/06.03.2017 на община Каолиново;„Реконструкция на улици в община Каолиново по обособени позиции: обособена позиция 1: „Реконструкция на ул. Димчо Дебелянов в с. Тодор Икономово“, обособена позиция 2: „Реконструкция на ул. Аврора в с. Пристое“
3     Жалба № ВХР-679-22.03.2017  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДИКИСТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КНЕЖА
 • Обжалван акт № 103
 • Дата на жалбата: 22.03.2017 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Дикистрой" ЕООД с/у Решение № 103/06.03.2017 на община Кнежа;Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа