Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
30.05.2016     28.05.2016     26.05.2016     24.05.2016     22.05.2016     20.05.2016     18.05.2016    
29.05.2016     27.05.2016     25.05.2016     23.05.2016     21.05.2016     19.05.2016     17.05.2016    

Намерени са общо 4 жалби по ЗОП публикувани на 30.05.2016 г.
1     Жалба № ВХР-1022-30.05.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД
 • Ответник(ници): ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - "ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА"
 • Обжалван акт № РД-01-2-19
 • Дата на жалбата: 30.05.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Трейс Груп Холд" АД с/у Решение № РД-01-2-19/19.05.2016 на ДП "ПИ" клон ТП "Пристанище Варна"
2     Жалба № ВХР-1017-30.05.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПИ ЕС ПИ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
 • Обжалван акт № 35
 • Дата на жалбата: 30.05.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Пи Ес Пи" ЕООД с/у Решение № 35/18.05.16 на Община Нова Загора;„Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Нова Загора, по обособени позиции, в частта по Обособена позиция № 4.
3     Жалба № ВХР-1016-30.05.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: ОБЕДИНЕНИЕ "ИМПЕРО ПАРТНЕРС"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
 • Обжалван акт № РД-02-14-377
 • Дата на жалбата: 30.05.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - Обединение "Имперо Партнерс" с/у Решение № РД-02-14-377/17.05.2016 на МРРБ;"Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол"
4     Жалба № ВХР-1015-30.05.2016  
 • Наименование на жалбоподателя: ОБЕДИНЕНИЕ "АКВУЕКОН"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО /МРРБ/
 • Обжалван акт № рд-02-14-377
 • Дата на жалбата: 30.05.2016 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - Обединение "Аквуекон" с/у Решение № РД-02-14-377/17.05.16 на МРРБ;"Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол"