Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови жалби по ЗОП
Последни жалби от:
17.08.2018     15.08.2018     13.08.2018     11.08.2018     09.08.2018     07.08.2018     05.08.2018    
16.08.2018     14.08.2018     12.08.2018     10.08.2018     08.08.2018     06.08.2018     04.08.2018    

Намерени са общо 6 жалби по ЗОП публикувани на 17.08.2018 г.
1     Жалба № ВХР-1878-17.08.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЛИНК МОБИЛИТИ" ЕАД
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 • Обжалван акт № рд-08-1023
 • Дата на жалбата: 17.08.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "ЛИНК Мобилити" ЕАД с/у Решение № РД-08-1023/23.07.18 на АЗ
2     Жалба № ВХР-1875-17.08.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "АЛЕКСАНДЪР БИЗНЕС ЦЕНТЪР - АВС" ЕООД
 • Ответник(ници): "ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД
 • Обжалван акт № 4
 • Дата на жалбата: 17.08.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Александър бизнес център - АВС" ЕООД с/у Решение № 4/09.08.18 на "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД;Организиране и провеждане на професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите от ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД, ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД и ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ ЕАД
3     Жалба № ВХР-1874-17.08.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ПСК ПЪТСТРОЙ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 17.08.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "ПСК Пътстрой" ЕООД с/у Обявление на Община Казанлък
4     Жалба № ВХР-1873-17.08.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: "ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ООД
 • Ответник(ници): "В И К" ООД, МОНТАНА /"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, МОНТАНА/
 • Обжалван акт № 190
 • Дата на жалбата: 17.08.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Има искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Гранд Енерджи Дистрибюшън" ООД с/у Решение № 190/27.07.18 на "В и К" ООД, Монтана;"Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "ВиК" ООД, гр.Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия"
5     Жалба № ВХР-1872-17.08.2018  
 • Наименование на жалбоподателя: ДЗЗД "ТОДИНИ БЪЛГАРИЯ"
 • Ответник(ници): АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА /АПИ/
 • Обжалван акт № 108
 • Дата на жалбата: 17.08.2018 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - ДЗЗД "Тодини България" с/у Решение № 108/06.08.18 на АПИ;„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (6)] Следваща > Последна >>