Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Ръководство за експлоатация


Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Жалби Закон за обществените поръчки
Години:
2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007   

Намерени са общо 331 жалби по ЗОП за 2020 година.
1     Жалба № ВХР-809-22.05.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "КОНТИНВЕСТ" ООД
 • Ответник(ници): "В И К" ЕООД, ПЛЕВЕН
 • Обжалван акт № 159
 • Дата на жалбата: 22.05.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Континвест" ООД с/у Решение № 159/15.05.20 на "В и К" ООД, Плевен
2     Жалба № ВХР-807-22.05.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "ЕКО ТИТАН" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
 • Обжалван акт № 12
 • Дата на жалбата: 22.05.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Еко Титан" ЕООД с/у Решение № 12/12.05.20 на Община Тетевен
3     Жалба № ВХР-800-21.05.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: АД "ПОПОВ, АРНАУДОВ И ПАРТНЬОРИ"
 • Ответник(ници): МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО /МРРБ/
 • Обжалван акт № рд-02-14-356
 • Дата на жалбата: 21.05.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - АД "Попопв, Арнаудов и партньори" с/у Решение № РД-02-14-356/13.05.20 на МРРБ
4     Жалба № ВХР-793-20.05.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД
 • Ответник(ници): /АСП/ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 • Обжалван акт № BG06-ЗОП-0007
 • Дата на жалбата: 20.05.2020 г.
 • Статус: оставено без движение
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Мениджмънт Бизнес Машин" ООД с/у Решение № BG06-ЗОП-0007/11.05.2020 на АСП;„Доставка на преносими компютри за нуждите на Агенцията за социално подпомагане по Проект №BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“
5     Жалба № ВХР-784-19.05.2020  
 • Наименование на жалбоподателя: "ДЕТЕЛИНА - ДРИТА" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КУКЛЕН
 • Обжалван акт № -
 • Дата на жалбата: 19.05.2020 г.
 • Статус: иницииран процес
 • Искани временни мерки: Няма искане за ВМ
 • Предмет: Жалба - "Детелина - Дрита" ЕООД с/у Действие на община Куклен
<< Първа < Предишна [Резултати 1 - 5 от (331)] Следваща > Последна >>